W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wychowanie przedszkolne w Polsce

 

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Umiejętności, które małe dzieci wynoszą z przedszkola, procentują w szkole lepszymi wynikami w nauce, a w dorosłym życiu lepszym funkcjonowaniem społecznym i zawodowym.

Zapewnienie lepszego dostępu najmłodszych dzieci do edukacji to najskuteczniejszy sposób na wyrównywanie szans edukacyjnych. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w edukację małych dzieci.

Priorytetem rządu w obszarze edukacji jest zapewnienie wysokiej jakości, włączającej (integracyjnej) i dostępnej, także cenowo, edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku od 3. roku życia do rozpoczęcia edukacji szkolnej, stanowiącej odpowiedź na zmiany demograficzne, konieczność zapewniania dzieciom odpowiedniej wiedzy, umiejętności i kompetencji na przyszłość, przeciwdziałania zagrożeniu przedwczesnym zakończeniem nauki szkolnej, ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz stwarzania warunków do osiągania sukcesów w życiu dorosłym.

Porównanie dostępności wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2005/2006 i w ostatnich latach:

Rok szkolny

Liczba dzieci
w placówkach wychowania przedszkolnego

(w tys.)

Wskaźnik liczby dzieci
w wieku 3-5 lat uczęszczających
do placówek wychowania przedszkolnego do ogólnej liczby dzieci w wieku 3-5 lat w %

Ogółem

Miasto

Wieś

Ogółem

Miasto

Wieś

2005/2006

840,0

590,4

249,6

41,0

58,4

19,1

2017/2018

1 361,2

910,5

450,7

84,7

91,5

75,2

2018/2019

1 392,9

931,6

461,3

87,4

93,3

79,2

2019/2020

1 413,7

948,3

465,4

89,1

94,9

80,9

Dane z Systemu Informacji Oświatowej i GUS

 

Informacje o publikacji dokumentu
Ostatnia modyfikacja:
17.12.2020 14:44 administrator gov.pl
Pierwsza publikacja:
17.12.2020 14:44 administrator gov.pl