W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Europejska Sieć Migracyjna

Europejska Sieć Migracyjna (ESM) powstała w 2008 roku na mocy Decyzji Rady Unii Europejskiej (Decyzja 2008/381/WE), a jej głównym celem jest zaspokojenie zapotrzebowania instytucji Unii oraz organów i instytucji państw członkowskich na aktualne, obiektywne, wiarygodne i porównywalne informacje w zakresie migracji i azylu. Informacje te mają bowiem stanowić swoisty punkt wyjścia dla decydentów kształtujących politykę na poziomie krajowym i europejskim do lepszego rozumienia aktualnych wyzwań w dziedzinie migracji, w tym przede wszystkim wspierać Komisję Europejską w decydowaniu, czy potrzebne są dalsze działania na poziomie europejskim.

Upowszechniane przez ESM informacje mają również przyczyniać się do podnoszenia wiedzy na temat zjawisk w zakresie migracji i azylu ogółu społeczeństwa.

Struktura

ESM składa się z 28 Krajowych Punktów Kontaktowych (KPK) ustanowionych we wszystkich państwach członkowskich oraz w Norwegii. W skład krajowego punktu kontaktowego wchodzi co najmniej trzech ekspertów. Jeden z nich pełni funkcję krajowego koordynatora. Pozostali eksperci mogą pochodzić z tej samej jednostki lub innych instytucji krajowych i międzynarodowych organizacji publicznych lub prywatnych, mających siedzibę w danym państwie członkowskim. Pracami Krajowych Punktów Kontaktowych kieruje Komisja Europejska (wspierana przez zewnętrznego usługodawcę - firmę ICF International), która co roku przekazuje im również granty na działalność.

Dodatkowo, w celu zapewnienia, aby działania ESM miały odpowiednie przełożenie na priorytety polityczne UE w dziedzienie migracji i azylu, ESM korzysta ze wskazówek politycznych Komitetu Kierowniczego (Steering Board), w którego skład wchodzą: po jednym przedstawicielu z każdego państwa członkowskiego i jeden przedstawiciel Komisji, wspomagany przez dwóch ekspertów naukowych.

Strona główna EMN

Materiały

Broszura informacyjna na temat ESM (dokument w języku angielskim)
emn​_information​_leaflet​_9dec2015.pdf 0.44MB