W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Poinformuj o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Jeśli wiesz, że podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital) nie zapewnia dostępności architektonicznej  (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnej (na przykład nie ma tłumacza języka migowego), to możesz go o tym poinformować. Sprawdź, jak to zrobić.

Informacje:

 • Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. 
  Możesz poinformować podmiot publiczny, że nie jest dostępny architektonicznie lub informacyjno-komunikacyjnie, jeśli twoim zdaniem, aby załatwić sprawę ktoś – na przykład z powodu wieku, choroby, cech fizycznych lub okoliczności, w których się znajduje – może potrzebować wsparcia innej osoby lub urządzeń. Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co trzeba zmienić, żeby każdy mógł tam załatwić swoją sprawę. Także osoba ze szczególnymi potrzebami, jak na przykład:  starsza, niewidoma, z dzieckiem w wózku.

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady. 

 • Każdy.

  Wystarczy, że chcesz poinformować podmiot publiczny o tym, że nie jest dostępny. Jeśli tylko zauważysz w podmiocie publicznym taki problem, masz prawo zwrócić mu na to uwagę.

  • dane podmiotu, do którego składasz informację, na przykład nazwę, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynki ePUAP;
  • informację o trudnościach, które może napotkać osoba ze szczególnymi potrzebami.

  Jeśli chcesz, możesz:

  • zaproponować sposób, w jaki sposób podmiot może stać się dostępny; 
  • podać swoje dane kontaktowe, na przykład: telefon, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynkę ePUAP;

  Aby otrzymać potwierdzenie przyjęcia informacji przez podmiot, podaj swój adres e-mail.

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza informacji o braku dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

  1. Sprawdź, czy możesz przez ePUAP – na gotowym formularzu – poinformować podmiot publiczny, że twoim zdaniem, nie jest dostępny. Skorzystaj z wyszukiwarki: „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę”.
  2. Jeśli znajdziesz szukany podmiot, wybierz go, a następnie kliknij „Załatw sprawę”. 
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wypełnij formularz zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podaj w nim przygotowane wcześniej informacje (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  5. Sprawdź, czy dane są poprawne, a następnie podpisz wniosek. Możesz to zrobić podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  6. Wyślij formularz. Otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

  Jeśli nie znajdziesz szukanego podmiotu:

  1. Napisz informację własnymi słowami lub skorzystaj  z gotowego formularza. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Pamiętaj, aby pozostawić do siebie taki kontakt, w jakim chcesz aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować, na przykład adres e-mail.
  3. Sprawdź, czy dane są poprawne. 
  4. Jeśli chcesz podpisać informację, możesz to zrobić, na przykład:
  1. Wyślij informację pocztą elektroniczną na adres e-mail podmiotu publicznego lub za pomocą usługi Wyślij pismo ogólne.

 • Możesz to zrobić w każdym czasie.

 • Podmiot publiczny, który twoim zdaniem nie jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot publiczny nie ma wyznaczonych terminów. Może skontaktować się z tobą w sprawie twojej informacji, ale nie musi tego robić.

 • Dzięki dostępności ktoś samodzielnie załatwi sprawę lub skorzysta z usługi, na przykład złoży zeznanie podatkowe lub wypożyczy książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 • Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. 
  Możesz poinformować podmiot publiczny, że nie jest dostępny architektonicznie lub informacyjno-komunikacyjnie, jeśli twoim zdaniem, aby załatwić sprawę ktoś – na przykład z powodu wieku, choroby, cech fizycznych lub okoliczności, w których się znajduje – może potrzebować wsparcia innej osoby lub urządzeń. Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby każdy mógł tam załatwić swoją sprawę. Także osoba ze szczególnymi potrzebami, jak na przykład:  starsza, niewidoma, z dzieckiem w wózku.

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady. 

 • Każdy

  Wystarczy, że chcesz poinformować podmiot publiczny o tym, że nie jest dostępny. Jeśli tylko zauważysz w podmiocie publicznym taki problem, masz prawo zwrócić mu na to uwagę.

  • dane podmiotu, który informujesz, na przykład nazwę i adres,
  • informację o trudnościach, które może napotkać osoba ze szczególnymi potrzebami.

  Jeśli chcesz, możesz:

  • zaproponować sposób, w jaki podmiot może stać się dostępny; 
  • podać swoje dane kontaktowe: na przykład telefon, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynkę ePUAP. 

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza informacji o braku dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

  1. Napisz pismo lub przygotuj informację w inny możliwy i wygodny dla ciebie sposób, na przykład ustnie, lub skorzystaj z gotowego formularza. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Upewnij się, czy podmiot publiczny otrzyma wszystkie potrzebne mu informacje.
  3. Przekaż informację pisemnie lub ustnie do podmiotu publicznego, który nie zapewnia dostępności. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie informujesz
  4. Możesz poprosić o potwierdzenie przyjęcia informacji przez podmiot.

  Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić w siedzibie podmiotu, możesz złożyć wniosek ustnie przez telefon lub przesłać pocztą elektroniczną (sprawdź, jak to zrobić w części PRZEZ INTERNET) lub listownie (sprawdź, jako to zrobić w części LISTOWNIE).

 • Możesz to zrobić w każdym czasie.

 • Podmiot publiczny, który twoim zdaniem nie jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot publiczny nie ma wyznaczonych terminów. Może skontaktować się z tobą w sprawie twojej informacji , ale nie musi tego robić.

 • Dzięki dostępności ktoś samodzielnie załatwi sprawę lub skorzysta z usługi, na przykład złoży zeznanie podatkowe lub wypożyczy książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 • Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. 
  Możesz poinformować podmiot publiczny, że nie jest dostępny architektonicznie lub informacyjno-komunikacyjnie, jeśli twoim zdaniem, aby załatwić sprawę ktoś – na przykład z powodu wieku, choroby, cech fizycznych lub okoliczności, w których się znajduje – może potrzebować wsparcia innej osoby lub urządzeń. Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby każdy mógł tam załatwić swoją sprawę. Także osoba ze szczególnymi potrzebami, jak na przykład:  starsza, niewidoma, z dzieckiem w wózku.

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady. 

 • Każdy, bo wystarczy, że chcesz poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności. Jeśli tylko zauważysz w podmiocie publicznym taki problem, masz prawo zwrócić mu na to uwagę.

  • dane podmiotu, który chcesz poinformować, na przykład nazwę i adres,
  • informację o trudnościach, które może napotkać osoba ze szczególnymi potrzebami.

  Jeśli chcesz, możesz:

  • zaproponować sposób, w jaki podmiot może stać się dostępny; 
  • podać swoje dane kontaktowe, na przykład telefon, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynkę ePUAP.

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza informacji o braku dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

  1. Napisz informację (możesz ją napisać odręcznie) lub skorzystaj z formularza, w którym podasz przygotowane wcześniej informacje. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Upewnij się, czy podmiot publiczny otrzyma wszystkie potrzebne mu informacje. 
  3. Następnie możesz podpisać informację i wysłać ją pocztą.
 • Możesz to zrobić w każdym czasie.

 • Podmiot publiczny, który twoim zdaniem nie jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot publiczny nie ma wyznaczonych terminów. Może skontaktować się z tobą w sprawie twojej informacji, ale nie musi tego robić.

 • Dzięki dostępności ktoś samodzielnie załatwi sprawę lub skorzysta z usługi, na przykład złoży zeznanie podatkowe lub wypożyczy książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021 11:11

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych