W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skorzystaj z programu "Czyste powietrze"

„Czyste Powietrze” (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.

Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami o Programie, dostępnymi również na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW).

Informacje:

Już wkrótce ogólnopolska odsłona wniosków elektronicznych na gov.pl. Wtedy złożysz e-wniosek bez wychodzenia z domu. Potrzebny będzie tylko profil zaufany potwierdzający twoją tożsamość.

Sprawdź, jak założyć Profil zaufany

A tymczasem zapraszamy na Portale Beneficjenta dostępne na stronie internetowej właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Pamiętaj, że w tym przypadku po wypełnieniu wniosku, dodatkowo należy dostarczyć wersję papierową do WFOŚiGW lub gminy.

Wniosek należy pobrać z Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW.

Musisz posiadać adres e-mail, który zostanie użyty do założenia konta na Portalu Beneficjenta.

Pomoc przy zakładaniu konta na Portalu Beneficjenta dostępna jest w bazie wiedzy na Portalu Beneficjenta.

 • Dofinansowaniu podlegają koszty:

  •     wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  •     instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  •     wentylacji mechanicznej,
  •     mikroinstalacji fotowoltaicznej,
  •     związane z pracami termomodernizacyjnymi, tj. ocieplenie przegród budowalnych, stolarka okienna i drzwiowa (koszty materiałów i robocizny).

  Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu niemaksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, ale nie wcześniej niż przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze wniosków o dofinansowanie.

  Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

 • Osoby fizyczne, które są:

  • właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
  • wydzielonego w takim budynku lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

  Program obejmuje 2 grupy Beneficjentów:

  • uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł
  • uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:
   • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
   • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym

  Uwaga! W pierwszym etapie uruchomienia nowego naboru można wnioskować jedynie o podstawowy poziom dofinansowania. O podwyższony poziom dofinansowania będzie można ubiegać się w późniejszym terminie.

  • Wypełniony wniosek pobrany z Portalu Beneficjenta.
  • W przypadku Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego dofinansowania – zaświadczenie wskazujące przeciętny miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego Wnioskodawcy.

  UWAGA! Zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku.

  • W przypadku braku księgi wieczystej dla budynku lub nieruchomości gruntowej objętej wnioskiem – dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego.
  • W przypadku współwłasności – oświadczenia z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli.
  • W przypadku małżeńskiej ustawowej wspólności majątkowej – oświadczenie z danymi oraz podpisem małżonka Wnioskodawcy.
 • 1.    Zaloguj się na swoje konto w Portalu Beneficjenta.
  2.    Pobierz edytowalny formularz PDF wniosku.
  3.    Wypełnij wniosek.
  4.    Zweryfikuj wypełniony wniosek.
  5.    Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.
  6.    Wydrukuj wniosek.
  7.    Dołącz wymagane załączniki.
  8.    Podpisz wniosek wraz z załącznikami.
  9.    Złóż wniosek osobiście lub drogą pocztową bądź kurierem do właściwego WFOŚiGW.

 • Osobiście wniosek wraz z załącznikami można złożyć w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale lub w siedzibie gminy, która zawarła porozumienie o realizacji Programu.

  Wnioski składane listowanie lub kurierem muszą być umieszczone wraz załącznikami w zaadresowanej kopercie z adnotacją Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”.

  Drogą pocztową bądź kurierem wniosek należy wysłać na adres siedziby właściwego terytorialnie, ze względu na usytuowanie budynku objętego wnioskiem, wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

 • Złożenie wniosku jest bezpłatne, poniesiesz jedynie opłatę za przesyłkę zgodnie z cennikiem usług pocztowych lub kurierskich.

 • Informacje ogólne na temat Programu można uzyskać w WFOŚiGW i u podmiotów, które zawarły porozumienie o realizacji Programu lub pisząc na skrzynkę pocztową: czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

  Informacje na temat złożonych wniosków oraz podpisanych umów można uzyskać przez kontakt z WFOŚiGW, do którego został złożonych wniosek.

  Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z dokumentacją programową dostępną na stronach internetowych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) i gov.pl, w szczególności z Programem Priorytetowym, Regulaminem naboru wniosków oraz Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2020 08:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej