W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sprawdź poprawność danych przestrzennych oraz metadanych

Chcesz sprawdzić poprawność przestrzennych danych planistycznych oraz metadanych, ta usługa jest dla ciebie.

Organ sporządzający akty planowania przestrzennego (APP) obowiązkowo tworzy cyfrowe dane planistyczne dla każdego aktu.

Dzięki usłudze bezpłatnie sprawdzisz poprawność:

 • danych przestrzennych dla pojedynczego APP (dane APP),
 • zbioru danych przestrzennych APP (zbiór danych APP),
 • metadanych dla zbioru danych przestrzennych APP (metadane zbioru danych APP).

SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ PRZESTRZENNYCH DANYCH PLANISTYCZNYCH ORAZ METADANYCH

Informacje:

 

 • Organ sporządzający APP, czyli organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (JST), jednocześnie tworzy cyfrowe dane planistyczne dla APP. 

  Organami sporządzającymi APP są:

  • marszałek województwa;
  • wójt/burmistrz/prezydent miasta.

  Organy te tworzą dane przestrzenne dla następujących APP:

  1. marszałek województwa dla: planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  2. wójt/burmistrz/prezydent miasta dla:
  • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • miejscowych planów odbudowy;
  • miejscowych planów rewitalizacji.

  Następnie organ sporządzający APP agreguje dane w zależności od typu APP, którego dotyczą (5 typów), do właściwego zbioru danych przestrzennych (3 rodzaje):

  1. marszałek województwa – 1 zbiór danych APP oznaczany kodem „PZPW” obejmuje dane przestrzenne dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  2. wójt/burmistrz/prezydent miasta – 2 zbiory danych APP:
  • 1 zbiór danych APP oznaczany kodem „SUIKZP” obejmuje dane przestrzenne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
  • 1 zbiór danych APP oznaczany kodem „MPZP” obejmuje dane przestrzenne dla miejscowych planów, w tym miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, miejscowych planów odbudowy oraz miejscowych planów rewitalizacji.

  Grafika poniższa przedstawia ww. zależności pomiędzy organami sporządzającymi APP, danymi APP i zbiorami danych APP.

  Grafika przestawia zależności pomiędzy organami sporządzającymi APP, danymi APP i zbiorami danych APP.

  Każdy zbiór danych APP organ opisuje metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego. 

  • planistów przestrzennych, 
  • jednostek samorządu terytorialnego, 
  • służb Wojewody w zakresie nadzoru prawnego nad uchwałami w sprawie aktów planowania przestrzennego. 
 • W zależności od tego, które dane chcesz sprawdzić, powinieneś przygotować: 

  • plik zapisany w formacie .GML/.XML (niepodpisany) lub .XML (podpisany) – do sprawdzenia danych APP, 
  • plik zapisany w formacie .GML/.XML (niepodpisany) lub .XML (podpisany) – do sprawdzenia zbioru danych APP, 
  • plik zapisany w  formacie .XML (niepodpisany) – do sprawdzenia metadanych zbioru danych APP.

   

  1. Kliknij przycisk SPRAWDŹ POPRAWNOŚĆ PRZESTRZENNYCH DANYCH PLANISTYCZNYCH ORAZ METADANYCH. Przeniesiesz się na stronę e-usługi.
  2. Wybierz jeden z 3 rodzajów danych, które chcesz sprawdzić. 
  3. Dodaj plik z danymi do sprawdzenia i kliknij przycisk SPRAWDŹ.
  4. Po sprawdzeniu pliku wyświetlą się informacje o jego poprawności. 
  5. Informacje możesz pobrać w formie raportu w formacie .TXT i wydrukować. 
  6. Kliknij przycisk SPRAWDŹ KOLEJNY PLIK lub ZAKOŃCZ.
 • Usługa jest bezpłatna. 

 • Informację o zgodności weryfikowanych danych planistycznych z obowiązującymi przepisami prawa. 

 • Informacje na temat cyfryzacji planowania przestrzennego znajdziesz w serwisie Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja.

  Masz pytania dotyczące tworzenia i prowadzenia zbioru danych APP? Szczególnie zapoznaj się z podstroną Standaryzacja – obowiązujące regulacje oraz Baza wiedzy.

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 5a; 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2021 11:42

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

{"register":{"columns":[]}}