W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wyświetl i sprawdź dane planistyczne

Chcesz sprawdzić dane aktów planowania przestrzennego (APP)? Dzięki usłudze wyświetlisz i sprawdzisz dane dla takich APP, jak:

 • plan zagospodarowania przestrzennego województwa, 
 • studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, 
 • miejscowy plan rewitalizacji, 
 • miejscowy plan odbudowy.

Sprawdź, jak to zrobić.

Wyświetl i sprawdź dane planistyczne

Informacje:

 

 • Odpowiednie organy tworzą dane i umieszczają je we właściwym zbiorze:

  • marszałek województwa umieszcza dane w zbiorze oznaczonym kodem PZPW. Zbiór obejmuje dane przestrzenne dla planu zagospodarowania przestrzennego województwa;
  • wójt, burmistrz lub prezydent miasta umieszczają dane w następujących zbiorach: 
   • zbiór oznaczony kodem SUIKZP – obejmuje dane przestrzenne dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
   • zbiór oznaczony kodem MPZP – obejmuje dane przestrzenne dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym miejscowych planów rewitalizacji oraz miejscowych planów odbudowy. 

  Zależności pomiędzy organami, które tworzą akty planowania przestrzennego, danymi dla aktów planowania przestrzennego i zbiorami danych:

  Grafika przestawia zależności pomiędzy organami sporządzającymi APP, danymi APP i zbiorami danych APP.

  Każdy zbiór danych organ opisuje metadanymi infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

  • obywatele, 
  • przedsiębiorcy,
  • planiści przestrzenni, 
  • jednostki samorządu terytorialnego, 
  • służby wojewody w zakresie nadzoru prawnego nad uchwałami w sprawie aktów planowania przestrzennego. 
 • Jeśli chcesz sprawdzić zgodność ze schematem aplikacyjnym:

  • danych dla pojedynczych aktów APP lub dla zbioru danych dla aktów planowania przestrzennego – plik zapisany w formacie .GML/.XML (niepodpisany) lub .XML (podpisany);
  • metadanych zbioru danych dla aktów planowania przestrzennego – plik zapisany w  formacie .XML (niepodpisany).
  1. Kliknij Wyświetl i sprawdź dane planistyczne.
  2. Wybierz rodzaj danych, które chcesz wyświetlić i sprawdzić. 
  3. Dodaj plik z danymi i kliknij Sprawdź plik.
  4. Po sprawdzeniu pliku zobaczysz raport. Jeśli dane dla pojedynczego aktu i zbioru danych dla aktów planowania przestrzennego są poprawne, zobaczysz podgląd.
  5. Raport możesz pobrać w formacie .TXT lub .PDF, co umożliwi też jego wydruk. 
  6. Kliknij Sprawdź kolejny plik lub Zakończ sprawdzanie.
 • Usługa jest bezpłatna. 

 • Bezpłatnie sprawdzisz poprawność:

  • danych przestrzennych dla pojedynczego aktu planowania przestrzennego (dane APP),
  • zbioru danych przestrzennych, który obejmuje dane dla aktów planowania przestrzennego w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego (zbiór danych APP),
  • metadanych opisujących zbiór danych przestrzennych (metadane zbioru danych APP).
 • Informacje na temat cyfryzacji planowania przestrzennego znajdziesz w serwisie Zagospodarowanie przestrzenne - cyfryzacja

  Jeśli masz pytania dotyczące tworzenia i prowadzenia zbioru danych APP, dodatkowe informacje znajdziesz na stronach:

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – rozdział 5a; 
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zbiorów danych przestrzennych oraz metadanych w zakresie zagospodarowania przestrzennego.

Ostatnia aktualizacja: 19.09.2023 14:58

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Ministerstwo Rozwoju i Technologii

{"register":{"columns":[]}}