W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jeśli jesteś agentem turystycznym, pilotem wycieczek lub przewodnikiem turystycznym możesz otrzymać środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Złóż wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Informacje:

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł, które ma ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacone ponownie maksymalnie 3 razy.
Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.
Aby otrzymać świadczenie kolejny raz musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

Złóż wniosek

 • Jeśli twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to aby skorzystać ze świadczenia postojowego musisz spełnić następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest według PKD 2007 kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to aby skorzystać ze świadczenia postojowego musisz spełnić następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
  • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywana była przez ciebie maksymalnie przez 9 miesięcy,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

 • Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Wniosek RSP-DB.

  Możesz go złożyć tylko elektronicznie. Szczególy znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Wniosek RSP-DB możesz złożyć tylko elektronicznie: 

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek).
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl:  kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK

  Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • środki finansowe w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,
  • świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

  Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące twojego wniosku o świadczenie postojowe, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto, które podałeś we wniosku.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie na PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
  • Informacje dotyczące świadczenia postojowego uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0", a następnie temat rozmowy "5", czyli wsparcie dla przedsiębiorców. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

Jeśli twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie, złoż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Złóż wniosek

 • Jeśli twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to aby skorzystać ze świadczenia postojowego musisz spełnić następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli twoja działalność (jej przeważająca część) oznaczona jest według PKD 2007 kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to aby skorzystać ze świadczenia postojowego musisz spełnić następujące warunki:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
  • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywana była przez ciebie maksymalnie przez 9 miesięcy,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. umowy o pracę, zlecenia, chyba że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz, musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

   

 • Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Wniosek RSP-DK.

 • Wniosek RSP-DK możesz złożyć tylko elektronicznie: 

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek).
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl:  kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK

  Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • środki finansowe w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,
  • świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

  Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące twojego wniosku o świadczenie postojowe, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS pozytywnie rozpatrzy twój wniosek, otrzymasz świadczenie postojowe na konto, które podałeś we wniosku.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie na PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
  • Informacje dotyczące świadczenia postojowego uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7-18 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 – wybierz „0",  a następnie temat rozmowy "5", czyli wsparcie dla przedsiębiorców. Połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639).

Ostatnia aktualizacja: 28.10.2020 12:05

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych