W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Otrzymasz środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Złóż wniosek w ZUS.

Odpowiedz na kilka pytań, żeby sprawdzić, czy możesz skorzystać z tej formy wsparcia.

Sprawdź, czy możesz skorzystać

Informacje:

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł albo 1300 zł, które ma Ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacane ponownie, ale nie więcej niż trzykrotnie. Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

Złóż wniosek

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:

  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

  • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że Twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

   

 • Osóby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

  • osoby, które korzystają z Ulgi na start
  • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),

  jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

 • Wniosek RSP-D.

 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

  Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

 • Środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

 • Informacje na temat świadczenia postojowego możesz uzyskać:

  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0" (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

  Sprawdź, co w proponowanym rozwiązaniu zmieniło się w związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0:

Jeśli twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie, złoż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Złóż wniosek

 • Świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł otrzymasz jeśli:

  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r. i nie zawiesiłeś działalności, a przychód z miesiąca poprzedzającego miesiąc przed miesiącem, w którym złożyłeś wniosek o świadczenie postojowe był o co najmniej 15 proc. niższy od przychodu, który uzyskałeś w miesiącu poprzedzającym.
  • Rozpocząłeś prowadzenie działalności gospodarczej przed 1 lutego 2020 r., ale zawiesiłeś ją po 31 stycznia 2020 r.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Świadczenie postojowe w wysokości 1300 zł otrzymasz, jeśli:

  • Rozliczasz podatek kartą podatkową oraz jesteś zwolniony z opłacania podatku VAT.
  • Nie masz innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.
  • Mieszkasz na terytorium Polski i jesteś obywatelem RP lub masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP.

  Jeżeli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego po raz kolejny, to musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.

 • Osóby prowadzące działalność gospodarczą na podstawie prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych, w tym:

  • osoby, które korzystają z Ulgi na start
  • osoby, które korzystają z ulg w ramach Małego ZUS plus (MDG +),

  jeżeli miały one przestój w następstwie COVID-19.

 • Wniosek RSP-DK.

 • Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii. Wniosek możesz przekazać:

  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, 
  • drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl,
  • za pośrednictwem poczty,
  • osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

  Aby otrzymać kolejne świadczenie postojowe, musisz złożyć kolejny wniosek oraz oświadczenie, że twoja sytuacja materialna nie uległa poprawie. 

 • Środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów.

 • Informacje na temat świadczenia postojowego możesz uzyskać:

  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-15.00 pod numerami telefonów: 22 290 87 02 lub 22 290 87 03
  • w dni robocze (pn.–pt.) w godz. 7.00-18.00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii: 22 560 16 00 – wybierz „0" (połączysz się z konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS, następnie wybierz temat rozmowy „7", czyli wsparcie dla przedsiębiorców).

  Sprawdź, co w proponowanym rozwiązaniu zmieniło się w związku z wejściem w życie tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0:

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2020 16:08

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych