W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą

Jeśli jesteś agentem turystycznym, pilotem wycieczek lub przewodnikiem turystycznym możesz otrzymać środki finansowe, które zrekompensują utratę przychodów. Złóż wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS).

Sprawdź, z jakich usług możesz jeszcze skorzystać:

Informacje:

Jest to świadczenie w wysokości 2080 zł, które ma ci zrekompensować utratę przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej.

Świadczenie postojowe może być wypłacone ponownie maksymalnie 3 razy.

Złóż wniosek

 • Jeśli twoja przeważająca działalność oznaczona jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. z umowy o pracę, zlecenia, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń, ale jednocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli twoja przeważająca działalność oznaczona jest według PKD 2007 kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
  • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. z umowy o pracę, zlecenia, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń, ale jednocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

   

 • Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Wniosek RSP-DB. 

  Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie. Szczególy znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Wniosek RSP-DB możesz złożyć tylko elektronicznie: 

  • przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS (skorzystaj z instrukcji – szczegóły znajdziesz w sekcji Jak wypełnić wniosek).
  • przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl:  kliknij przycisk ZŁÓŻ WNIOSEK

  Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • środki finansowe w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,
  • świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

  Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące twojego wniosku o świadczenie postojowe, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie na PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
  • Informacje dotyczące świadczenia postojowego uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 18:00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 (połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS).
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639),
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

Jeśli twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku o przyznanie świadczenia postojowego nie uległa poprawie, złóż wniosek o kolejne świadczenie postojowe. Świadczenie możesz otrzymać maksymalnie 3 razy. Kolejne świadczenie możesz otrzymać nie wcześniej niż w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty wcześniej przyznanego świadczenia postojowego.

Złóż wniosek

 • Jeśli twoja przeważająca działalność oznaczona jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 kodem 79.11.A (działalność agentów turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • rozpocząłeś prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r.,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. z umowy o pracę, zlecenia, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń, ale jednocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli twoja przeważająca działalność oznaczona jest według PKD 2007 kodem 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), to możesz skorzystać ze świadczenia postojowego pod warunkiem, że:

  • mieszkasz w Polsce i jesteś obywatelem RP albo masz prawo czasowego lub stałego pobytu na terytorium RP,
  • masz przestój w prowadzeniu działalności z powodu COVID-19,
  • zawiesiłeś prowadzenie działalności po 31 sierpnia 2019 r.,
  • twoja działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. wykonywałeś ją maksymalnie przez 9 miesięcy,
  • nie podlegasz ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, np. z umowy o pracę, zlecenia, chyba że masz inny tytuł do ubezpieczeń, ale jednocześnie podlegasz ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.

  Jeśli chcesz skorzystać ze świadczenia postojowego kolejny raz, musisz złożyć oświadczenie, że twoja sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie poprawiła się.

   

 • Każdy, kto prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą i rodzaj przeważającej działalności, według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, oznaczony jest następującym kodem:

  • 79.11.A – działalność agentów turystycznych,
  • 79.90.A – działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych.
 • Wniosek RSP-DK.

  Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie. Szczególy znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty.

 • Wniosek RSP-DK możesz złożyć tylko elektronicznie: 

  Możesz złożyć wniosek najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.

  • środki finansowe w wysokości 2080 zł (80% kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.), które zrekompensują utratę przychodów z prowadzonej działalności,
  • świadczenie postojowe możesz otrzymać maksymalnie trzy razy.

  Świadczenie postojowe otrzymasz na rachunek bankowy, który podasz we wniosku.

  • Jeśli ZUS będzie miał wątpliwości dotyczące twojego wniosku o świadczenie postojowe, skontaktuje się z tobą e-mailem lub telefonicznie.
  • Jeśli ZUS odmówi ci prawa do świadczenia postojowego, wyda decyzję. Znajdziesz ją na swoim koncie na PUE ZUS lub ZUS prześle ją pocztą.
  • Informacje dotyczące świadczenia postojowego uzyskasz w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach 7:00 – 18:00 pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 560 16 00 (połączysz się z Konsultantem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS).
  • Ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639),
  • Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych  (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

Ostatnia aktualizacja: 01.09.2021 09:50

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

{"register":{"columns":[]}}