W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Wykorzystaj informację sektora publicznego

Chcesz wykorzystać informację sektora publicznego (ISP), na przykład dane meteorologiczne albo rozkłady jazdy do stworzenia aplikacji mobilnej? A może chcesz użyć danych statystycznych do stworzenia strony internetowej lub wykorzystać informacje o umowach, jakie zawierają instytucje publiczne? Jest to ponowne wykorzystywanie i masz do niego prawo. Sprawdź, jak to zrobić.

Do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego (ISP) masz prawo nawet wtedy, gdy chcesz zrobić to w celach komercyjnych (zarobkowych).

Informacje:

 • Informacja sektora publicznego to każda treść, którą ma instytucja publiczna. Może mieć postać:

  • papierową – na przykład dokument z archiwum, protokół z posiedzenia, komunikat prasowy, informacja o wystawie, rejestry umów publicznych, plany zamówień publicznych,
  • elektroniczną – na przykład elektroniczny katalog biblioteki, dane statystyczne, archiwalia cyfrowe, dzieło sztuki w formie cyfrowej, dane teleadresowe,
  • dźwiękową – na przykład utwór muzyczny w domenie publicznej – a więc taki, do którego prawa autorskie wygasły,
  • wizualną – na przykład fotografia dzieła sztuki,
  • audiowizualną – na przykład nagranie z sesji rady gminy, film archiwalny.
 • Instytucje publiczne gromadzą informacje, które wykorzystują w pracy. Jeśli chcesz je wykorzystać, nazywa się to ponownym wykorzystywaniem. Informacje, które uzyskasz od instytucji publicznej, możesz wykorzystać w dowolnym momencie, o ile zrobisz to zgodnie z warunkami ponownego wykorzystywania. O takich warunkach poinformuje cię instytucja, która ma informację. 

  Jest wiele instytucji publicznych, których informacje możesz wykorzystywać – na przykład:

  • urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd,
  • ministerstwa, kuratoria,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia,
  • biblioteki publiczne i naukowe, muzea państwowe i samorządowe,
  • archiwa państwowe,
  • Główny Urząd Statystyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zarząd Transportu Miejskiego.

  Korzystaj bezpłatnie z otwartych danych publicznych, które udostępniamy do ponownego wykorzystywania. 

 • Każda instytucja publiczna, która ma taką informację.

 • Napisz do instytucji prośbę o ponowne wykorzystywanie informacji. Pamiętaj, aby podać: 

  • dane, takie jak: 
   • nazwa instytucji publicznej,
   • twoje imię i nazwisko lub nazwa firmy lub instytucji, którą reprezentujesz,
   • adres, na który chcesz dostać odpowiedź,
  • jakie informacje chcesz ponownie wykorzystać – jeśli już je masz, napisz skąd; podaj: 
   • nazwę instytucji publicznej,
   • adres,
   • źródło informacji – na przykład link do strony internetowej,
   • czy potrzebujesz informacji do celów zarobkowych czy niezarobkowych i jak ją wykorzystasz (na przykład w aplikacji, usłudze lub produkcie),
  • w jakiej formie potrzebujesz informacji, na przykład w formie:
   • kopii na papierze,
   • płyty DVD,
   • pliku elektronicznego, na przykład w formacie: .pdf, .xlsx, .csv,
  • w jaki sposób chcesz odebrać informację, na przykład:
   • osobiście w instytucji,
   • e-mailem,
   • listownie.
 • Sprawdź, czy instytucja ma informację, której potrzebujesz. Poszukaj informacji na stronie internetowej instytucji lub skontaktuj się z nią i zapytaj.

  Niektóre informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania możesz znaleźć w ogólnodostępnych źródłach. Sprawdź źródła.

  1. Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) – każda instytucja publiczna prowadzi swoją stronę internetową BIP, na której umieszcza podstawowe informacje o swojej działalności. Wejdź na BIP, skorzystaj z wyszukiwarki na stronie lub kliknij w zakładkę Spis Podmiotów i znajdź BIP instytucji, której szukasz.
  2. Portal danych – znajdziesz tam między innymi: sprawozdania, prezentacje, informacje o stanie finansów publicznych i liczbie dłużników podatkowych, listę przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, opracowania o handlu zagranicznym, wykaz jednostek naukowych, dane o wypadkach w szkołach.
  1. Sprawdź, czy na stronie jest informacja o warunkach ponownego wykorzystywania informacji.
   • Jeśli nie ma na stronie instytucji żadnej informacji o warunkach ponownego wykorzystywania, napisz do instytucji prośbę o udostępnienie informacji do ponownego wykorzystywania. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Gdzie wysyłasz prośbę i Co musisz przygotować.
   • Jeśli chcesz korzystać z informacji inaczej, niż na to pozwalają warunki ponownego wykorzystywania – na przykład instytucja publiczna zakazała wykorzystywać informacji w reklamie albo zmieniać (modyfikować, przetwarzać) informację, a ty chcesz to zrobić — napisz do instytucji prośbę. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Gdzie wysyłasz prośbę i Co musisz przygotować.
  2. Czekaj na informację, o którą prosisz, lub na ofertę z opłatą i warunkami ponownego wykorzystywania informacji. Szczegóły znajdziesz w sekcjach Ile będziesz czekać i Ile zapłacisz.
 • Do instytucji publicznej, która ma informację, jakiej potrzebujesz.

  Prośbę możesz przekazać w dowolny sposób:

  Szczegóły znajdziesz na stronie internetowej instytucji, do której się zwracasz.

 • Zazwyczaj usługa jest bezpłatna. Usługa może być płatna – jeśli na przykład instytucja sama musiałaby ponieść koszty, żeby przygotować dla ciebie informację. Wtedy przedstawi ci ofertę z ceną usługi lub warunkami ponownego wykorzystywania informacji. Masz 3 możliwości:

  • przyjmujesz ofertę – poinformuj o tym instytucję,
  • nic nie robisz – instytucja publiczna nie przekaże ci informacji i zamknie sprawę,
  • nie przyjmujesz oferty i składasz sprzeciw. Masz na to 14 dni. Instytucja wyda wtedy decyzję.
 • Informację do ponownego wykorzystywania otrzymasz:

  • od razu lub w ciągu kilku dni – jeśli urzędnik może ją łatwo przygotować,
  • do 14 dni od dnia, w którym przekażesz prośbę do instytucji – jeśli urzędnik potrzebuje czasu, żeby ją przygotować,
  • do 2 miesięcy – jeśli urzędnik potrzebuje więcej czasu, żeby ją przygotować. Urzędnik – w ciągu 14 dni od dnia, w którym przekażesz prośbę do instytucji – powiadomi cię o powodach opóźnienia i poda termin, do którego otrzymasz informację.
  1. Możesz się odwołać – jeśli instytucja odmówi ci informacji do ponownego wykorzystania, a ty nie zgadzasz się z powodami tej decyzji. Informację, do kogo skierować odwołanie i w jakim czasie możesz to zrobić, znajdziesz w odpowiedzi od instytucji.
  2. Możesz złożyć skargę na bezczynność instytucji, jeśli okaże się, że na przykład:
  • instytucja nie przekaże ci informacji w wyznaczonym czasie, nie przedstawi oferty i nie poinformuje cię o powodach opóźnienia,
  • informacja, którą otrzymasz, będzie – twoim zdaniem – niepełna.

  Zanieś lub wyślij skargę do siedziby instytucji, ale samo pismo zaadresuj do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Wybierz sąd właściwy dla województwa, w którym jest siedziba instytucji. Na przykład: jeśli siedziba instytucji jest w Warszawie – wybierz Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sprawdź listę wojewódzkich sądów administracyjnych). Instytucja przekaże twoją skargę do sądu.

   

  Przykłady sytuacji, w których instytucja publiczna może odmówić ci udostępnienia informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania:

  • Jeśli informacje nie są jawne, na przykład są tajemnicą, która jest chroniona przez ustawę, albo ze względu na prywatność (dane osobowe) lub tajemnicę przedsiębiorcy.
  • Jeśli informacje nie dotyczą zadania publicznego – na przykład dotyczą działalności komercyjnej instytucji.
  • Jeśli instytucja publiczna tylko przechowuje informacje i właściciel nie zgadza się na ich ponowne wykorzystywanie – na przykład rodzina po śmierci pisarza przekazuje bibliotece jego rękopisy i zastrzega w umowie, że mogą być one udostępniane wyłącznie członkom rodziny.
  • Ze względu na ochronę praw własności intelektualnej, na przykład prawa autorskie czy ochronę baz danych.
  • Jeśli przepisy prawa ograniczają dostęp do informacji – na przykład ze względu na szczegółowe uregulowania danej dziedziny, takiej jak geodezja i kartografia.
  • Jeśli przygotowanie informacji w takiej formie, o jaką prosisz, wiąże się z dużymi kosztami i pracą wielu osób – na przykład trzeba przygotować skomplikowaną analizę albo zestawienie statystyczne.
  • Jeśli instytucja publiczna nie ma informacji, o którą prosisz.
  • Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641)
  • Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. poz. 735, z późn. zm.)

Ostatnia aktualizacja: 08.12.2021 09:03

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

{"register":{"columns":[]}}