W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Złóż wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Potrzebujesz załatwić swoją sprawę, ale podmiot publiczny (na przykład: urząd, publiczna biblioteka, szkoła, szpital), w którym chcesz to zrobić, nie jest dla ciebie dostępny architektonicznie (na przykład nie ma podjazdu) lub informacyjno-komunikacyjnie (na przykład nie ma tłumacza języka migowego)? Sprawdź, jak złożyć wniosek o zapewnienie dostępności.

Informacje:

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dla ciebie dostępny.

  Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. Jeżeli masz na przykład trudność z wejściem lub poruszaniem się po budynku podmiotu publicznego, skorzystaniem z jego usług lub załatwieniem tam swojej sprawy z powodu braku tłumacza języka migowego, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. 

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady. 

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami, która potrzebuje załatwić swoją sprawę w podmiocie.

  Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę.
  Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:

  • osoba na wózku inwalidzkim, 
  • osoba poruszająca się o kulach,
  • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • osoba niewidoma lub słabowidząca,
  • osoba głucha lub słabosłysząca,
  • osoba głuchoniema,
  • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
  • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
  • kobieta w ciąży,
  • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
  • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
  • osoba o nietypowym wzroście,
  • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

  Wniosek może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.

  Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

 • Dane i informacje potrzebne do przygotowania i złożenia wniosku:

  • nazwę i dane kontaktowe podmiotu publicznego, do którego chcesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, w tym adres poczty elektronicznej (e-mail) lub skrzynki ePUAP, 
  • twoje imię i nazwisko,
  • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować,
  • informację o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi podmiotu publicznego,
  • informację o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.

  Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby się stać dostępny.

  Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj swój adres e-mail.

  Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu.

  1. Sprawdź, czy możesz złożyć wniosek przez ePUAP do właściwego podmiotu publicznego na gotowym formularzu. Skorzystaj z wyszukiwarki: „Znajdź urząd, w którym chcesz załatwić sprawę”.
  2. Jeśli znajdziesz szukany podmiot, wybierz go, a następnie kliknij „Załatw sprawę”. 
  3. System przeniesie cię na stronę profilu zaufanego. Zaloguj się na swoje konto.
  4. Wypełnij formularz zgodnie z zawartymi w nim wskazówkami. Podaj w nim przygotowane wcześniej informacje (szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować).
  5. Sprawdź, czy dane są poprawne, a następnie podpisz wniosek. Możesz to zrobić podpisem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  6. Wyślij formularz. Otrzymasz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP).

  Jeśli nie znajdziesz szukanego podmiotu:

  1. Napisz wniosek własnymi słowami lub skorzystaj  z gotowego formularza. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Pamiętaj, aby pozostawić do siebie taki kontakt, w jakim chcesz aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować, na przykład adres e-mail.
  3. Sprawdź, czy dane są poprawne. 
  4. Jeśli chcesz podpisać wniosek, możesz to zrobić, na przykład:
  1. Wyślij wniosek pocztą elektroniczną na adres e-mail podmiotu publicznego lub jeśli masz profil zaufany za pomocą usługi Wyślij pismo ogólne.
 • Zawsze, jeśli chcesz skorzystać z usług podmiotu, który nie jest dla ciebie dostępny.

 • Do podmiotu publicznego, w którym chcesz załatwić sprawę.

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 14 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym jak najszybciej poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

 • Dzięki dostępności masz możliwość samodzielnego załatwienia sprawy lub skorzystania z usługi. Możesz na przykład złożyć zeznanie podatkowe lub wypożyczyć książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dla ciebie dostępny.

  Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. Jeżeli masz na przykład trudność z wejściem lub poruszaniem się po budynku podmiotu publicznego, skorzystaniem z jego usług lub załatwieniem tam swojej sprawy z powodu braku tłumacza języka migowego, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. 

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady.

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami, która potrzebuje załatwić swoją sprawę w podmiocie.

  Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę.
  Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:

  • osoba na wózku inwalidzkim, 
  • osoba poruszająca się o kulach,
  • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • osoba niewidoma lub słabowidząca,
  • osoba głucha lub słabosłysząca,
  • osoba głuchoniema,
  • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
  • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
  • kobieta w ciąży,
  • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
  • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
  • osoba o nietypowym wzroście,
  • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

  Wniosek może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.

  Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

  • nazwę i adres podmiotu publicznego, do którego chcesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, 
  • twoje  imię i nazwisko,
  • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować,
  • informację o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi podmiotu publicznego
  • informację o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.

  Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby się stać bardziej dostępny.

  Jeśli chcesz otrzymać potwierdzenie przyjęcia wniosku, przygotuj także adres e-mail.

  Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

   

  1. Przygotuj wniosek na piśmie lub złóż go w inny możliwy i wygodny dla ciebie sposób, na przykład ustnie lub skorzystaj z gotowego formularza. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Sprawdź, czy podane informacje są poprawne. 
  3. Dołącz dokumenty i informacje, które pomogą podmiotowi publicznemu załatwić twój wniosek.
  4. Złóż wniosek w podmiocie publicznym. Szczegóły znajdziesz w sekcji Gdzie składasz dokumenty
  5. Możesz poprosić o potwierdzenie przez podmiot przyjęcia twojego wniosku.

  Jeśli nie chcesz lub nie możesz tego zrobić w siedzibie podmiotu, możesz złożyć wniosek ustnie przez telefon lub przesłać pocztą elektroniczną (sprawdź, jak to zrobić w części PRZEZ INTERNET) lub listownie (sprawdź, jako to zrobić w części LISTOWNIE).

   

 • Zawsze, jeśli chcesz skorzystać z usług podmiotu, który nie jest dla ciebie dostępny.

 • W podmiocie publicznym, w którym chcesz załatwić sprawę.
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 14 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym jak najszybciej poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

 • Dzięki dostępności masz możliwość samodzielnego załatwienia sprawy lub skorzystania z usługi. Możesz na przykład złożyć zeznanie podatkowe lub wypożyczyć książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

 • Dzięki twoim informacjom podmiot publiczny dowie się, co musi zmienić, żeby być dla ciebie dostępny.

  Dostępność oznacza, że każdy może korzystać z przestrzeni, produktów albo usług na równi z innymi. Jeżeli masz na przykład trudność z wejściem lub poruszaniem się po budynku podmiotu publicznego, skorzystaniem z jego usług lub załatwieniem tam swojej sprawy z powodu braku tłumacza języka migowego, możesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. 

  Brak dostępności to sytuacja, w której nie możesz załatwić sprawy, bo na przykład nie możesz wjechać wózkiem do budynku lub podmiot nie zapewnia tłumacza języka migowego.

  Podmiot publiczny to na przykład:

  • urząd,
  • sąd,
  • policja,
  • szkoła publiczna,
  • uczelnia publiczna,
  • biblioteka publiczna,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

  Mogą to być także inne podmioty, które realizują zadania publiczne. Podmiotem publicznym może być np. gminna spółka dostarczająca wodę lub przewożąca pasażerów. 

  Oczywiście możliwości jest znacznie więcej. To są tylko przykłady.

 • Osoba ze szczególnymi potrzebami, która potrzebuje załatwić swoją sprawę w podmiocie.

  Jesteś osobą ze szczególnymi potrzebami, jeśli z powodu wieku, choroby albo cech fizycznych musisz coś dodatkowo zrobić, czymś się posłużyć lub poprosić kogoś o pomoc, żeby załatwić swoją sprawę.
  Osoba ze szczególnymi potrzebami to na przykład:

  • osoba na wózku inwalidzkim, 
  • osoba poruszająca się o kulach,
  • osoba o ograniczonej możliwości poruszania się,
  • osoba niewidoma lub słabowidząca,
  • osoba głucha lub słabosłysząca,
  • osoba głuchoniema,
  • osoba z niepełnosprawnościami psychicznymi,
  • osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi,
  • kobieta w ciąży,
  • osoba z małym dzieckiem, w tym z wózkiem dziecięcym,
  • osoba, która ma trudności z komunikowaniem się z otoczeniem,
  • osoba o nietypowym wzroście,
  • osoba z ciężkim lub nieporęcznym bagażem.

  Wniosek może także złożyć przedstawiciel ustawowy. Przedstawicielem ustawowym jest osoba, która ma prawo – bez twojej obecności, ale w twoim imieniu – załatwiać twoje sprawy, w szczególności w urzędzie. Na przykład: rodzic, opiekun, kurator, mąż, żona.

  Możliwości jest więcej. To są tylko przykłady.

  • nazwę i adres podmiotu publicznego, do którego chcesz złożyć wniosek o zapewnienie dostępności, 
  • twoje  imię i nazwisko,
  • twoje dane kontaktowe – na przykład numer telefonu, adres pocztowy, adres poczty elektronicznej (e-mail), aby podmiot publiczny mógł się z tobą skontaktować,
  • informację o tym, dlaczego potrzebujesz skorzystać z usługi podmiotu publicznego
  • informację o tym, dlaczego jest ci trudno to zrobić.

  Jeśli chcesz, możesz zaproponować sposób, w jaki podmiot publiczny mógłby się stać bardziej dostępny.

  Jeśli jesteś przedstawicielem ustawowym, przygotuj również dokumenty, które to potwierdzają. Może to być na przykład skan lub zdjęcie takiego dokumentu, jak postanowienie sądu, akt urodzenia lub akt zawarcia związku małżeńskiego.

  Możesz skorzystać z przygotowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) Formularza wniosku o zapewnienie dostępności. Możesz go wypełnić na swoim urządzeniu i wydrukować albo wypełnić ręcznie po wydrukowaniu.

  1. Przygotuj wniosek na piśmie lub skorzystaj z formularza. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co musisz przygotować.
  2. Sprawdź, czy informacje są poprawne.
  3. Dołącz dokumenty i informacje, które pomogą podmiotowi publicznemu załatwić twój wniosek.
  4. Następnie możesz podpisać wniosek i wysłać go pocztą. 
 • Zawsze, jeśli chcesz skorzystać z usług podmiotu, który nie jest dla ciebie dostępny.

 • W podmiocie publicznym, w którym chcesz załatwić sprawę.
   

 • Usługa jest bezpłatna.

 • Podmiot powinien zapewnić dostępność najszybciej, jak to możliwe. Ma na to 14 dni od złożenia wniosku.

  Jeśli będzie potrzebować więcej czasu, powinien cię o tym jak najszybciej poinformować. Na zapewnienie dostępności ma wtedy maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

 • Dzięki dostępności masz możliwość samodzielnego załatwienia sprawy lub skorzystania z usługi. Możesz na przykład złożyć zeznanie podatkowe lub wypożyczyć książkę z biblioteki.

 • Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).

Ostatnia aktualizacja: 24.09.2021 11:12

Instytucja odpowiedzialna za usługę: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych