W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Informacja o zasadach ubiegania się o zwrot opłat za studia w przypadku nieuzyskania wizy pozwalającej na wjazd do Polski w celu podjęcia lub kontynuacji studiów

12.08.2021

Komunikat

Warunki pobierania opłat za usługi edukacyjne przez uczelnie publiczne określa ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a w przypadku uczelni niepublicznych wynikają one z wewnętrznych regulaminów tych uczelni.

Studenci przyjęci na studia zawierają z uczelniami umowy, których zapisy zawierają szczegółowe warunki związane z procesem przyjęcia na studia, przebiegiem studiów, w tym postanowienia dotyczące wysokości opłat oraz zasady zwrotu uiszczonych opłat. Kandydaci na studia powinni szczegółowo zapoznać się z tymi dokumentami, a zwłaszcza z zapisami dotyczącymi zasad uzyskiwania zwrotu wniesionych opłat za studia.

Kwestie dotyczące zwrotu opłat są rozwiązywane bezpośrednio między studentami a uczelniami. Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, Ambasady RP, jak również Konsulaty RP nie pośredniczą w kontaktach pomiędzy studentem a uczelnią, ani nie dysponują narzędziami prawnymi pozwalającymi na uzyskanie przez cudzoziemca, który otrzymał odmowę wydania wizy studenckiej zwrotu uiszczonych przez niego opłat za studia.

Jeżeli uczelnia nie wywiązuje się z postanowień umowy zawartej ze studentem, w szczególności nie dokonała zwrotu opłaty w przypadku, gdy umowa tak przewidywała, roszczeń w sprawach opłat studenckich można dochodzić wyłącznie na drodze cywilnoprawnej.

{"register":{"columns":[]}}