W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Gruzja

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Gruzją zostały nawiązane 28 kwietnia 1992 roku.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Pierwszego dyplomatę wysyłała do Gruzji Rada Regencyjna Królestwa Polskiego. Był nim Wacław Ostrowski, który zorganizował w ówczesnym Tiflisie polskie przedstawicielstwo w randze agencji konsularnej i prowadził z prezydentem Noe Żordanią rozmowy o sojuszu wojskowym.

Polska uznała Gruzję 29 stycznia 1919 roku. W 1920 roku agencję przekształcono w konsulat. W marcu tego samego roku do Tiflisu przybyła misja na czele z Tytusem Filipowiczem, który 31 marca złożył listy uwierzytelniające ministrowi spraw zagranicznych Eugeni Gegeczkoriemu. 24 kwietnia 1920 roku, misja udała się do Baku, gdzie jej członkowie zostali aresztowani przez sowietów i wywiezieni do Moskwy.

Na początku 1921 roku konsulat przekształcono w konsulat generalny RP, którego szefostwo objął Wiktor Białobrzeski. W tym czasie dyskutowany był militarny sojusz polsko-gruziński. W planach było też powstanie ambasady RP w Tbilisi. Plany te legły w gruzach, gdy 25 lutego 1921 Demokratyczna Republika Gruzji została zaatakowana, a później przeszła pod władzę sowiecką, wchodząc następnie w skład Zakaukaskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Polska nie uznała tej aneksji i utrzymywała kontakty z osiadłym w Paryżu gruzińskim rządem emigracyjnym.

W latach 1926-1937 władze polskie utrzymywały w Tiflisie (od 1936 - w Tbilisi) konsulat generalny, który podlegał Ambasadzie RP w Moskwie. Konsulat mieścił się w stojącym do dnia dzisiejszego budynku przy obecnej ul. Leo Kiacheli 24. Budynek oznaczony jest tablicą pamiątkową.

Współpraca polityczna w okresie III RP

Ponowne nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Rzecząpospolitą Polską a Gruzją nastąpiło podczas wizyty wiceministra spraw zagranicznych Gruzji Micheiła Ukleby w Polsce 28 kwietnia 1992 roku. W kwietniu 1993 roku podpisano Traktat o przyjaźni i współpracy między Rzeczypospolitą Polska a Republiką Gruzji i - tego samego dnia - Umowę między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Gruzji o współpracy kulturalnej i naukowej.

Ambasadę RP w Tbilisi powołano 20 listopada 1995 roku, a jej otwarcie nastąpiło 1 listopada 1997 roku. Pierwszym kierownikiem placówki był chargé d’affaires a.i. Piotr Borawski, natomiast w 2005 roku kierownika placówki podniesiono do rangi Ambasadora RP w Gruzji – był nim wówczas Jacek Multanowski. W dalszej kolejności otworzono biuro Attaché Obrony RP (2008) i Instytut Polski (2018). Pierwszą siedzibą Ambasady był budynek przy ul. Braci Zubalaszwili 19, a w 2017 roku placówka przeniosła się do nowoczesnego budynku przy ul. Otara Oniaszwili 24.

Dynamizacja wzajemnych stosunków politycznych nastąpiła po Rewolucji Róż w Gruzji. Kluczowym jej momentem był przyjazd Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, wraz z prezydentami Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy, do Tbilisi podczas wojny rosyjsko-gruzińskiej w 2008 roku. Ten silny akt poparcia dla niepodległości Gruzji jest pamiętany w społeczeństwie po dziś dzień.

Gruzja realizuje ambitny program reform, wzmocniony wdrażaniem w życie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Reformy gruzińskie w sposób kompleksowy wspiera zainicjowana w 2015 roku tzw. Konferencja Tbiliska, w ramach której polscy eksperci z różnych ministerstw pomagają gruzińskim kolegom przygotować się do wdrażania niezbędnych reform.  

W 2018 zostało powołane wspólne Polsko-Gruzińskie Zgromadzenie Parlamentarne, które swoją pierwszą sesję odbyło w 2019 roku.

Współpraca ekonomiczna

Implementacja pogłębionej i kompleksowej umowy pomiędzy Unia Europejska i Gruzją (DCFTA) stwarza coraz lepsze warunki dla współpracy handlowej i inwestycyjnej pomiędzy Polska i Gruzją.

Bezpośrednie loty pomiędzy Warszawą i Tbilisi oraz pomiędzy Warszawą, Krakowem, Katowicami, Wrocławiem i Gdanskiem rozwijają zarówno sektory turystyczne obu krajów, jak i kontakty B2B.

Na poziomie państwowym dwustronna współpraca ekonomiczna realizowana jest w ramach Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy Gospodarczej.

Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji w Tbilisi wspiera rozwój polskiego eksportu i inwestycji w Gruzji. Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa pomaga przesiębiorcom obydwu krajów w ich działalności zarówno w Polsce, jak i w Gruzji.

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanym przez zespół Ambasady Informatorem Ekonomicznym przedstawiającym profil gospodarczy Gruzji, oraz dane na temat polsko-gruzinskiej współpracy gospodarczej. 

Linki
Zagraniczne Biuro Handlowe Tbilisi
Polsko-Gruzińska Izba Przemysłowo-Handlowa

Polska pomoc rozwojowa

Gruzja należy do krajów priorytetowych w ramach Polskiej Pomocy Rozwojowej.

W Wieloletnim Programie Współpracy Rozwojowej na lata 2016-2020 obszarami działania w Gruzji są: działania na rzecz dobrego rządzenia (rozwój regionalny i budowa potencjału administracji publicznej i samorządowej, wsparcie turystyki, wsparcie wdrażania AA/DCFTA, wsparcie ratownictwa i zarządzania kryzysowego) oraz rozwój kapitału ludzkiego (wsparcie dla grup defaworyzowanych społecznie, osób niepełnosprawnych, dzieci pozbawionych dostępu do edukacji przedszkolnej i pieczy rodzicielskiej, ofiar przemocy domowej, aktywizacja społeczna i zawodowa tych grup).

Przeciętnie wartość roczna polskiej pomocy bilateralnej dla Gruzji to ok. 5 mln złotych. W latach 2008-2018 Polska przeznaczyła na tę formę współpracy ok. 140 mln złotych, dzięki którym zrealizowano ponad 300 różnych projektów.

{"register":{"columns":[]}}