W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Andora

Ostrzeżenia dot. COVID-19

Bezpieczeństwo

Brak polskiej placówki. Zgodnie z prawem UE, obywatele polscy przebywający w państwach trzecich (poza UE), w których nie ma polskiej placówki, uprawnieni są do pomocy dyplomatycznej i konsularnej państw członkowskich UE posiadających w danym kraju placówkę, na takich samych warunkach, na jakich państwa te pomagają swoim obywatelom. W celu nawiązania kontaktu z placówką państwa członkowskiego UE, zachęcamy do korzystania z wyszukiwarki na stronie Komisji Europejskiej.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty TAK

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Dokumentem uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Andory przez okres 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Paszport powinien być ważny minimum 3 miesiące dłużej niż planowany okres pobytu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Nie.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Obostrzenia związane z COVID-19 znajdziesz w czerwonej ramce na górze strony.

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Małoletni podróżujący z rodzicami lub opiekunami prawnymi muszą mieć ze sobą ważny paszport lub ważny dokument tożsamości kraju, którego są obywatelem lub ważny paszport. Rekomendowane (nieobligatoryjne) jest okazanie paszportu rodzica/opiekuna prawnego z wpisem o posiadaniu dziecka.

Małoletni podróżujący sami lub pod opieką osób trzecich są muszą mieć ze sobą ważny paszport lub ważny dokument tożsamości kraju, którego są obywatelem wraz z pisemną autoryzacją podpisaną przez rodziców lub opiekunów prawnych wydaną przez właściwy organ (np. policję).

Zasady pobytu

Andora nie jest członkiem UE, ani nie należy strefy Schengen. Dla obywateli UE wjazd do kraju odbywa się na podstawie ważnego dokumentu podróży.

Dozwolona długość pobytu w Andorze bez konieczności meldunku wynosi 90 dni.

Powyżej 90 dni istnieje obowiązek meldunkowy, którego należy dokonać w odpowiednim gminy lub w urzędzie prowincjalnym (parafii). Istnieją dwa rodzaje meldunku (tzw. rezydencji): dla osób wykonujących działalność zarobkową oraz dla osób niewykonujących takiej działalności i niebędących podatnikami w Andorze.

Z uwagi na fakt, iż Andora należy do strefy wolnocłowej na granicach mogą być przeprowadzone kontrole pojazdów.

Zdrowie

Na terytorium Andory nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) uprawniająca turystę do korzystania w krajach Unii Europejskiej z bezpłatnej opieki medycznej w sektorze publicznym. Pacjent powinien zapłacić za wystawioną przez lekarza fakturę i rozliczyć ją z prywatną firmą ubezpieczeniową po powrocie do Polski. Koszt zwykłej wizyty u lekarza - 60 EUR.

Informacje dla kierowców

Polski turysta może posługiwać się polskim prawem jazdy.

Policja bardzo surowo egzekwuje przestrzeganie przepisów ruchu drogowego. Za wszelkie wykroczenia (zwłaszcza za nadmierną prędkość) grożą bardzo wysokie mandaty.

Cło

Funkcjonuje strefa bezcłowa, jednak przy wywozie zakupionych towarów do państw sąsiednich (Hiszpania, Francja) obowiązują przepisy zgodne z normą unijną. W każdym sklepie można uzyskać informację dotyczącą dozwolonej ilości wywożonych towarów (limity wywozowe są zamieszczone na stronie www.andorra.ad).

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}