W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Hiszpania

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Hiszpanią zostały nawiązane w 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys Historyczny

Stosunki dyplomatyczne między Polską i Hiszpanią w okresie powojennym zostały nawiązane w roku 1977, po śmierci gen. Franco i przywróceniu w Hiszpanii monarchii konstytucyjnej. Proces przygotowań Polski do członkostwa, a następnie wstąpienie do Unii Europejskiej, znacznie zbliżyły Polskę do Hiszpanii, z którą nasz kraj łączy wiele podobieństw, a także strategicznych priorytetów w polityce międzynarodowej.

Współpraca polityczna w okresie III RP

Pierwszym dokumentem strategicznym regulującym relacje dwustronne po transformacji ustrojowej był Traktat o Przyjaźni i Współpracy z 1992 r. Relacje uzyskały uprzywilejowany status na mocy Wspólnej Polsko-Hiszpańskiej Deklaracji podpisanej w 1998 r. przez ówczesnych szefów rządów obu państw - J.M. Aznara oraz J. Buzka. Od tego momentu doszło do intensyfikacji wzajemnych kontaktów. W 2003 r. wprowadzono w życie mechanizm corocznych konsultacji międzyrządowych tzw. Polsko-Hiszpańskich Szczytów pod przewodnictwem premierów, odbywających się na przemian w Polsce i Hiszpanii. Począwszy od 2009 r. szczytom towarzyszą również sesje Polsko-Hiszpańskiego Forum Parlamentarnego. W minionych latach odbyły się liczne spotkania między politykami i reprezentantami instytucji obu państw. Systematycznie organizowane są seminaria z udziałem urzędników, naukowców i przedstawicieli think-tanków, co świadczy o istniejącej wspólnocie interesów oraz chęci dynamizowania współpracy zarówno dwustronnej jak i na forach międzynarodowych, w tym UE i ONZ. Na szczeblu Głów Państw doszło do następujących wizyt: Para Królewska, Jan Karol I i Zofia, przebywała w Polsce w maju 2001 roku. Prezydent RP, A. Kwaśniewski, złożył wizytę oficjalną w Madrycie na przełomie września i października 2003 roku. W maju 2008 wizytę oficjalną w Polsce złożył Następca Tronu KH, Książę Asturii Filip z Małżonką. W dn. 5-6 lipca 2008 r. doszło do wizyty Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego i jego Małżonki w Saragossie z okazji światowej wystawy EXPO 2008 i odbywającego się w jej ramach „Dnia Polski". W dniu 1 czerwca 2011 r. wizytę w Madrycie złożył Prezydent RP Bronisław Komorowski, wraz z Małżonką, z okazji inauguracji wystawy „Polska. Skarby i Kolekcje Artystyczne” w Pałacu Królewskim w stolicy Hiszpanii. B. Komorowski, jeszcze jako Marszałek Sejmu, odwiedził również Hiszpanię w dniach 26-27 października 2009 r. W dniu 10 czerwca 2012 r., w związku z grupowym meczem Hiszpania - Włochy podczas Mistrzostw EURO 2012, wizytę w Gdańsku złożył premier KH M. Rajoy oraz Następca Tronu KH, Książę Asturii Filip z Małżonką. Dzień później książęca para uroczyście otworzyła nową placówkę Instytutu Cervantesa w Krakowie. Regularnie odbywają się również spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych. 6 kwietnia 2018 r. z wizytą w Madrycie przebywał Minister Jacek Czaputowicz, a 19 marca 2019 r. w Warszawie polski Minister przyjął Ministra SZUEiW Hiszpanii, Josepa Borrella.

Współpraca ekonomiczna

Wymiana handlowa Hiszpania-Polska rozwija się dynamicznie. Polska jest 8 partnerem handlowym Hiszpanii w UE, zarówno w rankingu rynków eksportowych (2% całego eksportu do UE), jak importowych (1,7% całego importu z UE), przy czym import polskich produktów do Hiszpanii stale rośnie. W 2018 r. eksport hiszpański do Polski wyniósł 5,6 mld euro (+4,5% r/r), natomiast import osiągnął wartość 5,4 mld euro (+6,9% r/r). Obroty handlowe wyniosły 11,081 mld euro.

Współpraca kulturalna

Współpraca kulturalna na szczeblu rządowym prowadzona jest w oparciu o "Umowę między Polskim Rządem a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej" podpisaną w Warszawie w 1977 roku. Kwestie szczegółowe realizowane są w oparciu o wieloletnie międzyrządowe programy wykonawcze, nakreślające linie współpracy w dziedzinie kultury i nauki. Najbliższy program ma obowiązywać do 2022 roku. W 2002 r. zorganizowane zostały obchody Roku Polski w Hiszpanii - kompleksowego przedsięwzięcia promującego polską kulturę i gospodarkę, zainicjowanego przez premierów obu krajów w lipcu 2001 r. w Alcalá de Henares. W trakcie obchodów zaprezentowano blisko 130 imprez. W uroczystym akcie zakończenia Roku Polskiego w Madrycie w październiku ub.r. odbył się koncert galowy, z udziałem ministrów SZ Polski i Hiszpanii. W 2003 roku obchodzono w Polsce na podobnych zasadach Rok Hiszpanii. Ważnym momentem dla zacieśnienia współpracy w dziedzinie kultury było podpisanie w 2005 roku umowy międzyrządowej o utworzeniu i działalności instytutów kultury. W oparciu o tę umowę działają w Polsce dwa ośrodki Instytutu Cervantesa (w Warszawie i w Krakowie), zaś w 2009 roku zainaugurował w Madrycie swoją działalność Instytut Polski. Obie instytucje prowadzą intensywną działalność na polu promocji kultury i języka swoich krajów, włączając swoje działania m.in. w ramy większych projektów rocznicowych, takich jak Rok Chopina (2010) albo Rok Cervantesa (2016). Współpraca kulturalna między Polską a Hiszpanią rozwija się również dynamicznie w oparciu o inicjatywy instytucji kultury w obu krajach. W roku 2011 pokazywane były równocześnie dwie wystawy: „Polska. Skarby i kolekcje artystyczne czyli Złote Czasy Rzeczypospolitej” w Pałacu Królewskim w Madrycie i „Skarby Korony Hiszpańskiej” w Muzeum Narodowym w Krakowie. W obu krajach od wielu lat organizowane są przeglądy filmowe, prezentujące najnowsze produkcje kinematografii polskiej w Hiszpanii i hiszpańskiej w Polsce. Silne są związki polsko-hiszpańskie na polu literatury, m.in. dzięki programowi tłumaczeń oferowanemu przez Instytut Książki, a także w dziedzinach teatru i muzyki.

Linki:

Fundacja MAPFRE
Fundacja CAIXA
Fundacja BBVA
Fundacja SANTANDER
Fundacja RAFAEL DEL PINO  
Muzeum Prado
Muzeum Królowej Zofii
Muzeum Thyssen Bornemisza
Muzeum Guggenheima w Bilbao
Teatr Królewski w Madrycie
Hiszpańska Biblioteka Narodowa
Instytut Cervantesa (centrala)
Acción Cultural Española
Najwyższa Rada Badań Naukowych( CSIC)
Konferencja Rektorów Uniwersytetów Hiszpańskich

Współpraca naukowa

Współpraca naukowa na szczeblu rządowym prowadzona jest w oparciu o "Umowę między Polskim Rządem a Rządem Hiszpanii o współpracy kulturalnej i naukowej" podpisanej w Warszawie w 1977 roku oraz o "Umowę o współpracy naukowo-technicznej" z 1979 roku. Kwestie szczegółowe realizowane są w oparciu o wieloletnie międzyrządowe programy wykonawcze, nakreślające linie współpracy w dziedzinie kultury i nauki. Najbliższy program ma obowiązywać do 2022 roku. Ośrodki polskie i hiszpańskie współpracują aktywnie w programach europejskich, zarówno w zakresie mobilności studentów, jak i kadry dydaktyczno-naukowej. Realizowane są również wspólne projekty bi- i multilateralne w oparciu o finansowanie dostępne z programu ramowego w zakresie badań naukowych oraz innowacji Horyzont 2020. Strona hiszpańska wspiera materialnie nauczanie języka hiszpańskiego w Polsce, kieruje lektorów języka hiszpańskiego do polskich uniwersytetów (Warszawa, Kraków, Wrocław, Lublin i Łódź). Uniwersytet Complutense w Madrycie oferuje studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie Języka i Literatury Polskiej. Ponadto lektoraty języka polskiego na poziomie uniwersyteckim prowadzą w Hiszpanii uczelnie w Barcelonie, Grenadzie i Alicante. Od 2003 język polski jest w ofercie kursów prowadzonych przez państwową Escuela Oficial de Idiomas w Madrycie.

Uznawalność kształcenia
W świetle obowiązującej od 2014 roku ustawy (Królewski Dekret 967/2014) w Hiszpanii istnieją różne sposoby uznawania wykształcenia i kwalifikacji zawodowych. 

Nostryfikacja (homologación) oraz poświadczenie równoznaczności (equivalencia) są dwoma najpełniejszymi sposobami uznania zagranicznego wykształcenia i kwalifikacji zawodowych w Hiszpanii. W obu przypadkach instytucją bezpośrednio odpowiedzialną za przeprowadzenie niezbędnych procedur jest hiszpańskie Ministerstwo Edukacji.

Obowiązkowej nostryfikacji podlegają wykształcenie oraz kwalifikacje w przypadku każdego obcokrajowca, który chce wykonywać pracę w zawodzie regulowanym w Hiszpanii. Nostryfikacja dyplomu jest równoznaczna z potwierdzeniem pełnego uznania posiadanych kwalifikacji, nieograniczonym dostępem do rynku pracy oraz uzyskaniem tych samych praw i możliwości, które posiadają osoby posiadające analogiczny dyplom hiszpański. 

Procedurze poświadczenia równoważności, która jest nowym rozwiązaniem, poddawane są wykształcenie i kwalifikacje w przypadku zawodów, które w Hiszpanii nie podlegają regulacji. Poświadczenie określa ogólną gałąź wiedzy, w której aplikujący zdobył wykształcenie, a następnie konkretną specjalizację w hiszpańskim systemie szkolnictwa wyższego. 

Poświadczenie równoważności potwierdza posiadanie określonych kwalifikacji akademickich i zawodowych na oraz dostęp do tych samych możliwości, jakie mają osoby o podobnym wykształceniu uzyskanym w Hiszpanii. Nie daje ona jednak dostępu do zawodów regulowanych.

Szczegółowych informacji udziela hiszpańska centrala NARIC (National Academic Recognition Information Centre):
C/ Torrelaguna, 58 
28027 MADRID 
Tel:  +34 91 506 55 93 
e-mail: naric@mecd.es

Instytucje polskie działające na terenie Hiszpanii

Instytut Polski w Madrycie

PAIH w Madrycie

ZOPOT w Madrycie