W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Jak zostać rodzicem zastępczym w Holandii?

I ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii

Każdy co do zasady może zostać rodzicem zastępczym w Holandii. Liczy się to, że jest się w stanie zaoferować dziecku stabilizację, ciepło i bezpieczeństwo. Mimo to, należy spełnić pewne wymagania:

 • mieć co najmniej 21 lat,
 • mieć stabilną sytuację życiową,
 • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań z Rady ds. Ochrony Dzieci (Raad voor de Kinderbescherming) – o takie zaświadczenie wnosi do Rady organizacja opieki zastępczej po otrzymaniu zgody.

 

Krok po kroku

 1. Zawnioskuj o pakiet informacyjny

Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym, w pierwszej kolejności złóż wniosek o pakiet informacyjny: https://www.pleegzorg.nl/informatiepakket-aanvragen/

 1. Przyjdź na wieczór informacyjny

W pakiecie informacyjnym przeczytasz, kiedy w Twojej okolicy organizowane są wieczory informacyjne. Po wzięciu udziału w takim wieczorze podejmujesz decyzję, czy chcesz się zarejestrować jako kandydat na rodzica zastępczego.

 1. Weź udział w programie wprowadzającym

Po rejestracji bierzesz udział w programie wraz z większą grupą, jak również przeprowadzanych jest kilka osobistych rozmów u Ciebie w domu. Na tej podstawie stwierdzasz, czy rzeczywiście chcesz zostać rodzicem zastępczym, a organizacja opieki ocenia, czy się do tego nadajesz. Stosuje ona 6 kryteriów (zobacz niżej).

 1. Podejmij decyzję

Jeśli chcesz zostać rodzicem zastępczym i nie ma ku temu przeciwwskazań, trafiasz na listę dostępnych rodziców zastępczych.

 1. Czekaj na dopasowanie

Teraz pozostaje już tylko czekać na właściwe dopasowanie. Dla jasności – to nie dziecko przydziela się rodzinie zastępczej, lecz rodzinę dziecku!

 

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Organizacja opieki zastępczej korzysta z poniższych sześciu kryteriów:

 1. Owartość i przejrzystość w kontaktach interpersonalnych

Rodzice zastępczy są w stanie utrzymywać pozytywne kontakty z członkami własnej rodziny, sąsiadami i ludźmi w swoim otoczeniu, lekarzami, czy nauczycielami, jak również z przybranymi dziećmi i ich rodzinami.

Ważne jest, by rodzice zastępczy wyrażali swoje uczucia. Również bardzo ważne jest, by potrafili wymieniać informacje z ludźmi myślącymi inaczej od nich samych, na przykład osobami, które ze względu na swoje doświadczenia, wiek, kulturę, normy i wartości inaczej patrzą na otaczający nas świat.

 1. Współpraca niczym w drużynie i podział obowiązków

Rodzice zastępczy dzielą obowiązki rodzicielskie z rodzicami i rodziną dziecka. Nie zawsze odbywa się to w drodze bezpośrednich kontaktów, pod uwagę należy brać uczucia dziecka względem swojej rodziny. Rodzice zastępczy dzielą opiekę i plany odnośnie do dzieci również z organizacją opieki zastępczej. Są oni więc w stanie współpracować jak drużyna i pomóc dziecku, by wszystkie ważne osoby znalazły swoje miejsce w jego życiu.

 1. Pomoc w rozwijaniu pozytywnego obrazu siebie

Dzieci zaniedbane, będące ofiarą przemocy lub wykorzystywania seksualnego często przypisują sobie samym winę za problemy w ich rodzinie. Oddzielenie dziecka od rodziców prowadzi do wytworzenia negatywnego obrazu własnej osoby. Dziecko czuje się zagubione: Kim właściwie jestem? Gdzie jest mój dom? Rodzice zastępczy mogą pomóc dzieciom w zrozumieniu tego, co przeszły w taki sposób, by dziecko rozwijało pozytywne myślenie o samym sobie. Poza tym ważne jest, by rodzice zastępczy potrafili sobie radzić z poczuciem krzywdy, które dziecko odczuwa po traumatycznych wydarzeniach z przeszłości.

 1. Pomoc w bezbolesnej zmianie zachowania

Dzieci będące ofiarami przemocy zostały poważnie skrzywdzone przez czyny dorosłych. Nauczyły się, że bicie rzeczywiście wywołuje ból, lecz zazwyczaj jest lepsze niż nieotrzymywanie uwagi w ogóle. Dzieci te często oczekują, że rodzice zastępczy również będą stosować wobec nich przemoc fizyczną. Jeśli tak się dzieje, czyni to jeszcze większe spustoszenie w psychice dziecka. Ogromne znaczenie ma, by rodzice zastępczy przerwali ten krąg przemocy. Poświęcając dziecku należytą uwagę pomagają mu zmienić swoje zachowanie.

 1. Świadomość wpływu rodzicielstwa zastępczego na własne życie

Nowy członek rodziny wywiera wpływ na wszystkich pozostałych jej członków – zmienia podział czasu i obowiązków, przestrzeni i wzajemnych zobowiązań, jak i wydatków z domowego budżetu. Rodziny zastępcze muszą wykazać gotowość do akceptacji skutków wynikających z przyjęcia nowego członka rodziny. Wskazują one również, jak planują sobie radzić z możliwymi napięciami w „nowej” rodzinie.

 1. Bezpieczne środowisko życiowe

Dzieci przybrane zazwyczaj wiele przeszły i odczuwają skutki oddzielenia od rodziców biologicznych. Rodzice zastępczy posiadając stabilną sytuację rodzinną, potrafią stworzyć dziecku bezpieczne środowisko życiowe tak, by czuło się bezpieczne i chronione.

 

Staranne przygotowanie do rodzicielstwa zastępczego

Zostanie rodzicem zastępczym jest poważnym wyborem życiowym. Proces przygotowawczy i sprawdzający jest określony na poziomie krajowym, a opis jego szczegółowego przebiegu znaleźć można pod tym linkiem w języku niderlandzkim: https://www.pleegzorg.nl/media/uploads/over-pleegzorg/pleegouder_worden_publieksvriendelijke_versie_kwaliteitskader_voorbereiding_en_screening_aspirant_pleegouders_v2.2.pdf

„Sieciowa” opieka zastępcza

Wyżej opisaną procedurę przygotowania i wyboru stosuje się do osób, które chciałyby przyjąć nieznajome dziecko do swojej rodziny. Poza tym w Holandii zyskuje na popularności tzw. „sieciowa” opieka zastępcza, w ramach której dziecko umieszczane jest u rodziny bądź osób znajomych (nauczycieli, sąsiadów, rodziców partnera dziecka). Już ponad jedna trzecia dzieci przybranych w Holandii mieszka u kogoś ze swojego otoczenia. Również „sieciowa” rodzina zastępcza musi odbyć program przygotowawczy.

 

Materiały

https://www.pleegzorg.nl/over-pleegzorg/zo-word-je-pleegouder/