W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Holandia

Stosunki dyplomatyczne między Polską a Holandią zostały nawiązane w 1919 r.

Współpraca polityczna

Rys historyczny

Choć oficjalne stosunki dyplomatyczne pomiędzy Królestwem Holandii a Rzecząpospolitą Polską nawiązane zostały dopiero w 1919 roku, wzajemne kontakty za pośrednictwem posłów i ambasadorów sięgają II połowy XVI wieku. Od tego okresu do trzeciego rozbioru Polski źródła wymieniają nazwiska aż 30 posłów/ambasadorów podróżujących do Królestwa Niderlandów.
Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, oficjalnie nawiązano dwustronne stosunki dyplomatyczne 4 lipca 1919 r. W tym dniu Królowa Wilhelmina wyraziła zgodę upoważniającą ministra spraw zagranicznych Hermana van Karnebeeka do poinformowania polskiego premiera i ministra spraw zagranicznych Ignacego Jana Paderewskiego o oficjalnym uznaniu nowego niepodległego państwa polskiego. Na czele Poselstwa Polskiego w Królestwie Niderlandów stanął jako chargé d'affaires ad interim Jan Włodek, który w dniu 13 września 1919 r. złożył listy uwierzytelniające.

W czasie II wojny światowej polscy żołnierze brali udział w walkach o wyzwolenie miast holenderskich (zwłaszcza 1. Samodzielna Brygada Spadochronowa pod przywództwem Gen. Sosabowskiego w operacji Market Garden i 1. Dywizja Pancerna Gen. Maczka w Bredzie).

Po 1945 r. w związku z wprowadzeniem systemu komunistycznego w Polsce, oficjalne relacje polsko – holenderskie uległy znacznemu ograniczeniu, intensywna była jednak  wymiana kulturalna. W latach 80 należy odnotować duże zaangażowanie polityków i społeczeństwa holenderskiego w działalność „Solidarności” i gwałtowny sprzeciw wobec wprowadzenia stanu wojennego ( m.in. akcja Een pak van je Hart voor Polen: Paczka – dar Twojego serca dla Polskii konwój 120 ciężarówek z darami od społeczeństwa holenderskiego). Po 1989 r. Holandia aktywnie wspomagała nowe, demokratyczne władze polskie w ich staraniach o członkostwo w NATO i UE.

Współpraca polityczna w okresie III RP

W 2019 r. obchodzono 100-lecie nawiązania relacji dyplomatycznych między Polską a Holandią oraz 75. rocznicę wyzwolenia Holandii, w którym szczególną rolę odegrali polscy żołnierze. Prezydent RP A. Duda złożył w tym kontekście w październiku wizytę w Królestwie Niderlandów, uczestnicząc wspólnie z J. K. M. Wilhelmem - Aleksandrem w uroczystościach w Bredzie.

Choć wspólna historia odgrywa ważną rolę w rozwoju relacji PL-NL, równie istotna jest współpraca polityczna, wspierana przez dynamiczną agendę spotkań. Sprzyja temu zbieżność stanowisk w wielu punktach agendy europejskiej (m.in.. nacisk na rozwój Jednolitego Rynku i agendy cyfrowej, bezpieczeństwo energetyczne, znaczenie współpracy UE-NATO) i międzynarodowej. Ważnym mechanizmem konsultacji dwustronnych jest Konferencja Utrechcka, powołana przez ministrów spraw zagranicznych Polski i Holandii w 1999 r., przede wszystkim dla wspierania integracji Polski z UE oraz rozwoju stosunków bilateralnych. Coroczne sesje Konferencji Utrechckiej, odbywające się na zmianę w Polsce i w Holandii, obecnie służą pogłębianiu współpracy resortów obu krajów w kwestiach politycznych, gospodarczych, społecznych czy obronnych, zwłaszcza w kontekście UE. Model konferencji posłużył za wzór dla Konferencji Skopijskiej, Tibiliskiej i Belgradzkiej. XXIX edycja odbyła się w Holandii w grudniu 2019 r. i była połączona z połączona z konsultacjami ministrów spraw zagranicznych. Uzupełnieniem dialogu polsko holenderskiego jest cykl Wykładów im. Prof. B. Geremka, ustanowiony w 2009 r. Liczne są również wizyty studyjne oraz spotkania eksperckie. 

Współpraca ekonomiczna

Dobrze rozwijają się również kontakty gospodarcze – wg danych GUS wzajemne obroty handlowe w 2019 r. wyniosły 19 069,6 mln euro, co oznacza wzrost o 4% w stosunku do roku 2018. Polski eksport wyniósł 10 369,9 mln euro (+3% r/r), polski import 8 699,7 mln euro (+5% r/r), a dodatnie dla Polski saldo 1 670,2 mln euro. Holandia pozostaje od wielu lat jednym z największych inwestorów zagranicznych w Polsce, gdzie do tej pory zainwestowała łącznie ok. 35 mld euro. Od 2017 r. największą polską inwestycją w Holandii jest warta ponad 100 mln euro fabryka puszek napojowych Grupy Canpack w mieście Helmond. Istotne działania na tutejszym rynku podjęły również Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych (TZMO Benelux z siedzibą w ‘s-Hertogenbosch), zaopatrujące w swoje produkty 30% holenderskich szpitali. Rozwojowi kontaktów gospodarczych i promowaniu szans inwestycyjnych w Polsce służą liczne wspólne inicjatywy, z których najważniejszą było zorganizowanie w kwietniu 2019 r. Polsko-Holenderskiego Forum Biznesu w Hadze z udziałem m.in. Minister Przedsiębiorczości i Technologii RP Jadwigi Emilewicz, w którym udział wzięło ok. 150 przedsiębiorców. Ważnym elementem więzi dwustronnych jest Polonia - według szacunkowych danych w Holandii mieszka i pracuje blisko 350 tys. Polaków, którzy przyczyniają się do rozwoju jej gospodarki.  

Linki
Zagraniczne Biuro Handlowe (ZBH) w Królestwie Niderlandów

Współpraca kulturalna

Formalnie współpraca kulturalna między Polską a Holandią rozpoczęła się 22 sierpnia 1967 r. z podpisaniem „Umowy kulturalnej pomiędzy rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rządem Królestwa Holandii”. Umowa obejmowała współpracę w dziedzinie oświaty, kultury i nauki. Współpracę formalną koordynowała Komisja Mieszana składająca się z członków obu państw dbających o przestrzeganie postanowień umowy. Aktualnie głównymi dziedzinami działalności placówki w ramach dyplomacji publicznej i kulturalnej jest promowanie polskich instytucji kulturalnych, wydarzeń kulturalnych oraz indywidulanych artystów i twórców w Holandii. Ponadto promujemy polską myśl historyczną i polityczną. Prowadzimy działania nakierowane na promocję turystyki, sportu, edukacji i języka polskiego. Ponadto wspieramy rozwój współpracy kulturalnej PL-NL współorganizując z podmiotami holenderskimi wydarzenia z zakresu dyplomacji publiczno-kulturalnej, umożliwiające zapoznanie się holenderskiego społeczeństwa z polską kulturą i historią. W ostatnich latach byliśmy współorganizatorami: koncertów chopinowskich, kampanii internetowej „Czy wiesz, że” z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, czy festiwalu filmów wyszehradzkich i wystawy grafik M. Kołodzieja „Klisze pamięci. Labirynty”. Włączyliśmy się w obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, jak również 75. rocznicy jej zakończenia. Zorganizowaliśmy w 2019 r. we współpracy z Liberalną Gminą Żydowską holenderską premierę filmu „Paszporty Paragwaju”o tzw. Grupie Ładosia, a w obecnym realizuje działania promujące wiedzę o Grupie Wyszehradzkiej w ramach polskiej prezydencji V4. Od kilku lat aktywnie promujemy język polski w ramach kampanii „Ik spreek Pools” (Mówię po polsku).

Współpraca naukowa

Placówka regularnie współpracuje z holenderskimi uniwersytetami i szkołami wyższymi między innymi UvA w Amsterdamie, Uniwersytetem w Utrechcie, Uniwersytetem w Lejdzie, Haagse Hooge School czy uniwersytetem technicznym TU Delft. Jest uczestnikiem lub współorganizatorem wydarzeń kulturalnych, spotkań, wykładów, kongresów. Wydział konsularny Ambasady dba również o regularny kontakt oraz dobre relacje z polskimi naukowcami i specjalistami przebywającymi na stałe lub okresowo w Holandii.

Instytucje polskie działające na terenie Holandii

Polska Organizacja Turystyczna z siedzibą w Amsterdamie