W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Polonia i Polacy w Królestwie Niderlandów

Idziemy do polskiej szkoły

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z akcją "Idziemy do polskiej szkoły"

Organizacje zajmujące się pomocą Polakom w Królestwie Niderlandów, współpracujące z ambasadą w 2021 r. w ramach współfinasowanych projektów:

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Strona internetowa

Imię i nazwisko dyrektora/szefa

Stichting BARKA

 

tel. +31 30 268 92 42

https://www.barkanl.org/

office@barkanl.org

Magdalena Chwarścianek

Organizacje kulturalne i społeczne w Królestwie Niderlandów prowadzące działalność polonijną lub adresowaną do polskiej społeczności

Ambasada RP w Hadze prowadzi informator o wydarzeniach polskich i polonijnych w Holandii http://polska-agenda.nl/ Każda organizacja polonijna posiadająca ofertę adresowaną do Polaków i Holendrów o polskich wydarzeniach kulturalnych, społecznych i edukacyjnych w Holandii może zgłaszać organizowane przez siebie spotkania, koncerty, prelekcje, webinaria, etc.

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Strona internetowa

Imie i nazwisko dyrektora/szefa

Biblioteka Polska

Keizersgracht 174-176, 1016 DW Amsterdam

Tel.: +31 206276868

info@bibliotekapolska.nl

https://bibliotekapolska.nl/

Agata Chromcewicz-Fluit

Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne

 

tel. +31 107851774; Tel.:+31 105014315

w.pankiw@gmail.com; woroniecka1@gmail.com

https://pnkv.nl/

Ryszard Dutkiewicz, prezes; Waldemar Pankiw - vice-prezes, skarbnik, redaktor naczelny; Urszula Woroniecka, sekretarz

Stowarzyszenie  Ekspertów Polskich w Holandii STEP

 

 

info@polonia.nl

www.polonia.nl

 

Stowarzyszenie Polish Professional Women in The Netherlands

Ruys de Beerenbroucklaan 15, 1181 XR Amstelveen

 

kontakt@polishprofessionalwomen.com

 

Przewodnicząca: Monika Krzepczak
Skarbnik/Sekretarz: Beata Piskorz
Czlonkini Zarządu ds. Social Responsibility: Magdalena Domańska
Czlonkini Zarządu ds. Membership: Monika Huss
Czlonkini Zarządu ds. Media/PR: Izabela Makoś
Czlonkini Zarządu ds. Operations: Dorota Konarska

Polonijne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe OSStoja

Patrijsstraat 37, 6658 GB Beneden Leeuwen

Tel.: +31 645568100

info@osstoja.nl

www.osstoja.nl

Agnieszka Lonska

Pierwszy Polski Szczep im. 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej w Bredzie

 

Tel.: +31 614243225

harcerze.breda@gmail.com

 

Ks.Sławomir Klim SChr - przewodniczący zarządu

Fundacja Polskie Centrum Edukacji i Kultury Lokomotywa w Amsterdamie

Prinses Irenestraat 59 1077 WV Amsterdam

 

voorzitter@lokomotywa.nl

https://www.lokomotywa.nl/

Bożena Kopczyńska

Chór „Wesoły Tułacz”

Marebosjesweg 36, 6444 XL Brunssum

Tel. +31 455251600

 

 

 

Zespół „Podlasie”

Heigrindelweg 13c, 6413BW Heerlen

Tel.: +31 610431410

kwedick@ziggo.nl; info@podlasie.nl

 

Karl Wedick

Fundacja Polish Culture NL

 

tel. +31 642919697

b.kopczynska@polishculture.nl

www.polishculture.nl

Bożena Kopczyńska

Fundacja IDHEM

Paviljoensgracht 33, 2512 BL Den Haag

Tel.: +31 648531002

idhem@xtra.nl

www.idhem.nl

Anna Paszak - koordynator wolontariuszy

Fundacja Europolonia

Schipholweg 901, 2143CD Boesingheliede

Tel.: +31 633 935 525

info@europolonia.nl

www.europolonia.nl

Zofia Mrugała-Bukna - prezes

Stowarzyszenie 1-szej Polskiej Dywizji Pancernej Niderlandy

Biezenstraat 5, 4823ZJ Breda

Tel.: +31 765415041

info@vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl

www.vereniging-1epoolsepantserdivisie-nederland.nl/index.html 

S.W.Szamrowicz

 

[1] Wykaz obejmuje tylko te organizacje, które wyraziły zgodę na publikowanie ich danych na stronie Ambasady

 

Zasady dofinansowywania projektów z funduszy polonijnych Ambasady

Stowarzyszenia/organizacje polonijne działające w Królestwie Niderlandów zainteresowane ubieganiem się o dofinansowanie swoich projektów w II połowie 2021 roku powinny wypełnić wniosek o dofinansowanie projektu w terminie do 15 kwietnia 2021 r. Wnioski nadesłane po terminach nie będą rozpatrywane.

Wniosek należy przesłać mailem na adres:

haga.konsulat@msz.gov.pl

oraz pocztą na adres:

Ambassade van de Republiek Polen
Alexanderstraat 25
2514 JM Den Haag 

Wszystkie projekty, które mogą otrzymać dofinasowanie muszą być realizowane w ścisłej współpracy z Ambasadą RP w Hadze. Zasady finansowania działalności polonijnej stawiają placówki wobec konieczności wnikliwej analizy projektów, a przede wszystkim ich weryfikacji przed przekazaniem do ostatecznej oceny dokonywanej przez komisję Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych (DWPPG MSZ). Ostateczna decyzja o przyznaniu dofinansowania i jego wysokości podejmowana jest poza placówką. Wnioski powinny zawierać szczegółowy kosztorys precyzyjnie przewidujący niezbędne w projekcie wydatki z zakresu zakupu usług i materiałów. Wnioskodawcy, których prośby o dofinansowanie zostaną rozpatrzone pozytywnie zostaną o tym poinformowani pisemnie, a następnie podpiszą z Ambasadą RP w Hadze umowę o wykonaniu projektu, która będzie szczegółowo precyzować zasady finansowania i realizacji zadania. Dofinansowanie następuje na zasadzie zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów i obejmuje wyłącznie pozycje wskazane wcześniej w kosztorysie i uzgodnione w umowie. W celu rozliczenia organizatorzy zobowiązani są przedstawić sprawozdanie z wykonania projektu (wraz z dokumentacją zdjęciową) oraz dokumenty księgowe potwierdzające poniesione koszty w terminie określonym w umowie.

Zwracamy uwagę, że wykluczone jest finansowanie tych samych przedsięwzięć z dwóch różnych źródeł pochodzących ze Skarbu Państwa.

Projekt powinien realizować założenia Rządowego programu współpracy z Polonią i Polakami za granicą w latach 2015-2020.


Projekty polonijne zatwierdzone przez MSZ do zrealizowania w II połowie 2021 r.

Szczegóły w załączniku dostępnym TUTAJ


Projekty polonijne zatwierdzone przez MSZ do zrealizowania w I połowie 2021 r. oraz całoroczne

lp.

nazwa projektu polonijnego

partner polonijny

kwota w euro

 

1.

Program Mentor 2021 - szkolenia i spotkania mentorów wspierających polskich uczniów i polskie szkoły w edukacji w Holandii    

fundacja Kreda

5500

 
 
 
 

2.

Polskie ślady w amsterdamskich muzeach - program 2021

Polskie Centrum Edukacji i Kultury „Lokomotywa”

800

 
 
 

3.

Wykłady dla rodziców i młodzieży od stycznia do grudnia 2021

Polskie Centrum Edukacji i Kultury „Lokomotywa”

500

 
 
 

4.

Idziemy do polskiej szkoły - kampania informacyjna

projekt własny Ambasady

3000

 
 

5.

Warsztaty logopedyczne dla dzieci i rodziców

Polskie Centrum Edukacji i Kultury „Lokomotywa”

500

 
 

6.

Kartki z kalendarza 2021 r. Zgadywanki i kolorowanki dla dzieci polonijnych

projekt własny Ambasady

2000

 
 
 

7.

Śniadanie - Polonia dla bezdomnych Polaków w Niderlandach

projekt własny Ambasady

1500

 
 
 

8.

Spoty informacyjne - praktyczne aspekty pracy i życia polskich pracowników migrujących w NL

projekt własny Ambasady

3900

 
 
 

9.

Promocja polskojęzycznego rodzicielstwa zastępczego w Holandii

projekt własny Ambasady

2000

 
 
 

10.

Babciu, dziadku - dzwonię do Ciebie po przepis, czyli kuchnia polska w przekazie międzypokoleniowym

fundacja Tamitu

1120

 
 
 
 

11.

Obchody 5-ciolecia Polskiej Szkoły Amersfoort

Polska Szkoła w Amersfoort

2000

 
 

12.

Darmowe doradztwo prawne dla Polaków

fundacja Barka

6525

 
 

13.

Nieodpłatna pomoc psychologiczna dla rodzin, młodzieży polskiej oraz osób bezdomnych w kryzysie na terenie Holandii

fundacja Barka

3600

 
 
 
 

Materiały

Wniosek 2021
wzór​_wniosku​_2021.xlsx 0.02MB
Współpraca polonijna
Rzadowy​_Program​_Wspolpracy​_z​_Polonia​_i​_Polakami​_na​_lata​_2015-2020.pdf 0.54MB
Projekty polonijne zatwierdzone przez MSZ do zrealizowania w II połowie 2021 r.
zestawienie​_II​_termin.xlsx 0.29MB
Szkoły polskie

Zajęcia z języka polskiego oferują:

Nazwa

Adres

Telefon

E-mail

Strona internetowa

Imię i nazwisko kierownika

Polska Szkoła przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Hadze

9 Colijnplein, Den Haag, 2555 HA

(+31) 65511045

elzbieta.siluch@gmail.com

https://www.spk-haga.nl/

Elżbieta Siłuch

Polska Szkoła przy Ambasadzie RP w Hadze z siedzibą w Brunssum

Polish Liaison Team at HQ JFC Brunssum, 6440 AG Brunssum, Post Box 270, The Netherlands

(+49) 17638104850

 brunssum@orpeg.pl

http://brunssum.orpeg.pl/

Bożena Cicha

 

Lista polskich szkół sobotnich, w których dzieci mogą nauczyć się polskiego dostępna jest TUTAJ (strona w języku polskim). Ponadto istnieje możliwość nauki w szkołach przykościelnych.Szkoły te stanowią jedynie uzupełnienie oferty edukacyjnej i NIE ZASTĘPUJĄ obowiązkowej edukacji w Holandii.

 


Forum Polskich Szkół w Holandii – to organizacja parasolowa, zrzeszająca społeczne szkoły polonijne prowadzone przez autonomiczne stowarzyszenia, fundacje, organizacje z Holandii. Polskie szkoły pod szyldem FPSN to szkoły sobotnie, realizujące program uzupełniający dla uczniów polonijnych. Obowiązek szkolny uczniowie realizują w holenderskich szkołach. Celem FPSN jest wspieranie metodyczne i organizacyjne szkół członkowskich, stwarzanie możliwości wymiany doświadczeń i dialogu między szkołami, wspieranie rozwoju szkół członkowskich, pomoc w ich zarządzaniu, integracja środowiska szkolnego oraz planowanie kierunków rozwoju dla szkół. FPSN reprezentuje środowisko szkół polonijnych zarówno w Holandii, Polsce jak i w innych krajach i promuje działalność szkół członkowskich oraz dwujęzycznego i wielokulturowego wychowania dzieci. Jest organizacją działające w interesie szkół społecznych, lobbująca na rzecz szkół, pośredniczącą w kontaktach między szkołami a organizacjami, fundacjami, ministerstwami. FPSN jest także organizatorem dużych projektów i imprez, obejmujących zasięgiem wszystkie szkoły członkowskie z terenu całej Holandii. Są to m.in. Festiwal Poezji Polskiej dla Dzieci Wierszowisko (organizowane od 2000 roku), konkurs plastyczny, konkurs wakacyjny fotograficzny, szkolenia, konferencje, warsztaty metodyczne i spotkania dla nauczycieli. 

Strona internetowa: www.fpsn.nl

Kontakt: info@fpsn.nl 

Przewodnicząca: Agnieszka Lonska

Polskie parafie

Parafia - nazwa

Imię i nazwisko Duszpasterza

Kontakt

strona internetowa parafii

Polska Misja Katolicka pw. Ducha Świętego

Ks. Andrzej Szczepaniak

tel./fax +31 297 331 678, info@polskaparafiaamsterdam.nl

www.polskaparafiaamsterdam.nl

Parafia Św. Maksymiliana Kolbe

Ks. Sławomir Klim

kom. +31 765321438,            biuro@pp-breda.nl

www.pp-breda.nl

Polska Misja Katolicka

Ks. Józef Okonek

kom. +31 634 905 233, jokonek@live.nl

www.pmk.groningen.org.pl

Polska Parafia pw. Św. Jana Pawła II

Ks. Sławomir Trypuć

Tel. +31 (0) 70-326 33 98, s.trypuc@onet.eu

www.parafia.nl

Parafia Polska w Limburgii i Brabancji p.w. Św. Faustyny Kowalskiej

Ks. Bartłomiej Małys

tel. +31 (77) 398 86 00, b.m.schr@hotmail.com 

www.faustyna.nl

Rzymskokatolicka Polska Parafia Diecezji Den Bosch pw. Miłosierdzia Bożego

Ks. Krzysztof Obiedziński

Tel. +31 652 455241, x.krzysztof@milosiedzie.nl

denbosch.parafialnastrona.pl

Kościół Ewangelicko-Augsburski 

Ks. Łukasz Ostruszka

tel. +48 888 272 323, lukasz.ostruszka@luteranie.pl

www.facebook.com/Polskie.Duszpasterstwo.Ewangelickie.w.Holandii

[2] Wykaz obejmuje tylko te parafie, które wyraziły zgodę na publikowanie ich danych na stronie Ambasady

Zostań rodzicem zastępczym w Holandii

rodziny zastępcze

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM W HOLANDII !

„I Ty możesz zostać rodzicem zastępczym w Holandii!” to akcja na rzecz stworzenia w Holandii polskojęzycznych rodzin zastępczych, do których mogłyby być kierowane polskie dzieci, którym opieki nie mogą zapewnić rodzice biologiczni. Wydział Konsularny Ambasady RP w Hadze, we współpracy z holenderską centralną instytucją zajmującą się opieką zastępczą w Holandii jest Pleegzorg Nederland (PN), pragnie zachęcić Państwa do rozważenia możliwości przedstawienia swojej kandydatury na rodzica zastępczego w Holandii.

Pleegzorg Nederland (PN) koordynuje na poziomie krajowym działania organizacji lokalnie rekrutujących i współpracujących z rodzicami zastępczymi. Listę organizacji działających w poszczególnych regionach znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.pleegzorg.nl/pleegzorgorganisaties/. Przez cały okres opieki nad dzieckiem będą Państwo zobowiązani do współpracy z PN, która będzie monitorowała przebieg opieki oraz udzielała niezbędnego wsparcia. Jako rodzice zastępczy muszą Państwo współpracować z wieloma osobami – m.in. rodzicami dziecka, opiekunem rodziny, pracownikami instytucji pomocowych, nauczycielami.

W zakładkach poniżej publikujemy przetłumaczone z języka niderlandzkiego podstawowe informacje przekazywane przez Pleegzorg Nederland osobom zainteresowanym rodzicielstwem zastępczym. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. Jeśli mają Państwo więcej pytań, zapraszamy do kontaktu mailowego z naszym urzędem (haga.rodzina-zastepcza@msz.gov.pl) bądź bezpośrednio z PN (info@pleegzorg.nl).

 

Wideo