W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Konkurs: Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna

01.06.2021

Ambasada

Ambasada RP w Hadze informuje, że Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą rozpoczyna przygotowania do przeprowadzenia konkursu Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą – Infrastruktura Polonijna na przyznanie dotacji w roku 2022. Ogłoszenie konkursu planowane jest we wrześniu 2021 r.  Decyzję o przyznaniu środków podejmie Minister Spraw Zagranicznych.  Środki finansowe przekazane przez Zleceniobiorcę (np. polskie NGO’s) partnerowi nie stanowią dotacji w rozumieniu ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305). Istnieje dowolność w wyborze polskiej organizacji składającej wniosek w imieniu organizacji polonijnej.  

W ramach planowanego konkursu na rok 2022 przewidziane zostało uwzględnienie dwóch kategorii projektów:

 1. Projekty priorytetowe ustalone przez MSZ
 • Projekty bardzo istotne na danym kierunku geograficznym, realizowane w obszarach zamieszkiwania dużych, istotnych i aktywnych grup Polonii.
 • Projekty realizowane w oparciu o wcześniejsze bardzo dobre rozeznanie potrzeb środowisk polonijnych.
 • Możliwość realizacji w oparciu o umowę 2-3 letnią, jeśli wynika to z charakteru inwestycji lub dostępności środków.
 • Projekty zasadniczo realizowane w trybie powierzenia zadania publicznego bez wymagania wkładu własnego organizacji (wyjątek stanowić będą inwestycje wspierane przez władze/instytucje państwa zamieszkiwania Polonii, tam gdzie występuje taka możliwość).
 • Projekty priorytetowe mogą być realizowane jedynie przez podmioty o dużym doświadczeniu i pozytywnej opinii o dotychczasowej współpracy z MSZ.
 • Projekty priorytetowe można zgłaszać w terminie do 21 czerwca br.
 1. Projekty pozostałe (dowolne) zgłaszane przez organizacje pozarządowe
 • Projekty, które mieszczą się w celach polityki polonijnej, jednak nie mają kluczowego znaczenia dla jej realizacji. Mogą dotyczyć mniej priorytetowych obszarów, niewielkich środowisk polonijnych, ale nadal istotnych kierunków działania danego środowiska polskiego.
 • Wysokość dofinansowania ograniczona będzie do maksymalnie 400-500 tys. zł (wysokość limitu uzależniona zostanie od planowanego budżetu).
 • Projekty dowolne to wyłącznie projekty jednoroczne, a trybem ich finansowania będzie tryb wspierania realizacji zadania publicznego (wymagany wkład własny, im wyższy tym łatwiej będzie uzyskać dofinansowanie).
 • Aby uniknąć omijania zasad finasowania większych inwestycji jako projektów priorytetowych, wprowadzona zostanie zasada kilkuletniej karencji finasowania danego obiektu/środowiska po otrzymaniu takiego dofinansowania.
 • W ramach projektów dowolnych, organizacje będą mogły zgłaszać także propozycje opracowania dokumentacji do przyszłych strategicznych czy priorytetowych projektów polonijnych, co pozwoli na alokowanie (w przypadku pozytywnej oceny projektu) niewielkich środków na sporządzenie dokumentacji bez podejmowania decyzji o umowie wieloletniej i sfinansowaniu całego projektu przed poznaniem jego zakresu i kosztów. Dzięki temu także na etapie przyjmowania projektu priorytetowego lub strategicznego zarówno donator jak i organizacja pozarządowa będzie mieć pełnie wiedzy o planowanym zakresie prac i jego kosztach.

Wszystkie projekty proponowane do realizacji w 2022 roku na etapie ich zgłoszenia będą musiały posiadać dokumentację zabezpieczającą gwarancję wykorzystywania obiektu na cele polonijne po jego budowie/remoncie. Niedopuszczalne będzie finansowanie obiektów, których stan własności lub tytułu do jego wykorzystania przez organizację polonijną nie jest wystarczający. Jeśli sytuacja w danym kraju nie daje możliwości prawnego zagwarantowania trwałości wykorzystywania obiektu na cele polonijne, należy odstąpić od inwestycji w środki trwałe na rzecz np. dotowania wynajmu powierzchni na cele polonijne (w ramach środków KPRM na wsparcie organizacji polonijnych). 

Od roku 2021 przyjęto zasadę, że w ramach konkursu dofinansowywana jest infrastruktura wprost przeznaczona na działalność polonijną, zatem nie ma możliwości by dofinansowywany był np. remont budynku kościoła w oparciu o sam fakt, że w miejscowości żyją Polacy. Natomiast możliwe jest dofinansowanie remontu budynków parafialnych jeśli pełnią ważną rolę dla środowiska polonijnego i jest tam prowadzona działalność polonijna (kulturalna, organizacyjna, lekcje j. polskiego) oraz gdy zabezpieczony zostanie status kościoła, jako kościoła „polskiego” (np. własność Polskiej Misji Katolickiej, umowa z diecezją/zgromadzeniem). Co do zasady remonty budynków sakralnych powodowane chęcią zachowania polskiego dziedzictwa kulturalnego na dawnych terenach Rzeczypospolitej finansowane są przez resort kultury poprzez dotacje Instytutu Polonika.