W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Nowi członkowie Rady Naukowej IES

06.10.2020

Nowi członkowie Rady Naukowej IES

W dniu 6 października br. zostały przeprowadzone w Instytucie wybory uzupełniające do Rady Naukowej IES. W wyniku głosowania wybrani zostali prof. dr hab. Grzegorz Zadora oraz dr Tomasz Rajtar.

Prof. dr hab. Grzegorz Zadora pełni obecnie w Instytucie funkcję kierownika Pracowni Badania Mikrośladów, a z Instytutem związany jest od 2001 roku. Jest biegłym Instytutu z zakresu fizykochemicznych badań kryminalistycznych, a także z zakresu analizy mechanizmu powstania śladów krwawych. Jego zainteresowania naukowe związane są głównie ze sposobem interpretacji różnego typu danych dla potrzeb wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania z wykorzystaniem testów ilorazu wiarygodności (LR) i metod chemometrycznych. Jego dorobek naukowy to ponad 120 publikacji, z czego ponad czterdzieści to artykuły w czasopismach posiadających tzw. współczynnik wpływu. Wyniki jego badań prezentowane były ponad 300 razy na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prof. dr hab. Grzegorz Zadora współtworzył również specjalność chemia sądowa w Instytucie Chemii Uniwersytetu Śląskiego, gdzie zatrudniony jest na stanowisku profesora. Ponadto jest wykładowcą w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz na studiach podyplomowych z zakresu biologii sądowej i prawa dowodowego organizowanych na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Dr Tomasz Rajtar związany jest z Zakładem Psychologii Sądowej Instytutu. Jest psychologiem, pedagogiem, biegłym Instytutu Ekspertyz Sądowych, adiunktem. Interesuje się szczególnie problematyką niedostosowania społecznego nieletnich, zwłaszcza dziewcząt, oraz zjawiskiem cyberprzemocy wśród młodzieży. Bierze udział w opracowywaniu opinii psychologicznych z różnych dziedzin psychologii: w sprawach rodzinnych, cywilnych, nieletnich, małoletnich świadków pokrzywdzonych oraz sprawców przestępstw. Dr Tomasz Rajtar jest wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz Centrum Edukacyjnego Nauk Sądowych. Prowadzi szkolenia dla pracowników wymiaru sprawiedliwości i Opiniodawczych Zespołów Sądowych Specjalistów (OZSS) oraz zajęcia dla studentów psychologii i pedagogiki.

Pragniemy pogratulować nowym członkom Rady.