W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

IGF 2018

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, moderatorom i prelegentom za udział w Forum oraz ciekawe i inspirujące dyskusje.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem z Forum

Forum Zarządzania Internetem 2018, które odbyło się 13 grudnia w Centrum Nauki Kopernik, było okazją do podjęcia wielu zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci. W programie tegorocznego wydarzenia znalazły się m.in. takie tematy jak odpowiedzialność platform internetowych, reforma prawa autorskiego, wolność słowa w Internecie, sztuczna inteligencja i przejrzystość algorytmów.

Tegoroczne Forum zdominowała wielostronna i otwarta dyskusja. Debatowano o najważniejszych wyzwaniach oraz szansach, jakie niesie ze sobą rozwój i upowszechnianie się internetu. Wśród ponad 250 uczestników obecnych w Centrum Nauki Kopernik byli przedstawiciele administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i technicznych oraz nauki.

Program konferencji tworzony był oddolnie, przez wszystkie zainteresowane środowiska - do współorganizacji Forum zaproszono rekordową liczbę 20 organizacji. Przeważająca część agendy – cały blok sesji równoległych - to ich autorskie propozycje debat na tematy, które w tej chwili są istotne dla użytkowników internetu. Dyskutowano m.in. o wyzwaniach i szansach, jakie dla polskich przedsiębiorców niesie sztuczna inteligencja, rozwiązaniach prawnych służących przeciwdziałaniu cenzurze w internecie, OSE i kompetencjach cyfrowych potrzebnych w stechnicyzowanym świecie oraz o tym, czy powinniśmy przeznaczyć część podatku cyfrowego na walkę z fake news.

Agenda

8.00-9.00 Networking przy kawie

9.00-10.00 Powitanie oraz wystąpienia wprowadzające

 • Marek Zagórski, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Krzysztof Silicki, NASK
 • Dr Agnieszka Skala, Politechnik Warszawska
 • Dominika Bychawska-Siniarska, Helsińska Fundacja Praw Człowieka
 • Aleksander Kutela, Grupa Onet.pl SA, Fundacja Digital Poland
 • Krzysztof Szubert, Wielostronna Grupa Doradcza ONZ
 • Igor Ostrowski, Dentons

10.00-10.30 Przerwa kawowa

10.30-11.30 – Odbywające się równolegle cztery sesje tematyczne

Ścieżka 1 Zasady dla odpowiedzialnych platform internetowych. Jaka przyszłość dyrektywy eCommerce

 • Chris Sherwood, Grupa OLX
 • Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Katarzyna Szymielewicz, Fundacja Panoptykon
 • Maciej Groń, Ministerstwo Cyfryzacji

Moderatorem dyskusji będzie Sylwia Czubkowska, Gazeta Wyborcza, Wyborcza Tech

Opis sesji

W trakcie okrągłego stołu chcielibyśmy porozmawiać o:

 • Tym, co pośrednicy już robią, aby zapewnić zaufanie i bezpieczeństwo użytkowników, zapobiegając nielegalnym treściom i niewłaściwym działaniom na rynkach internetowych.
 • Ramach regulacyjnych dla wszystkich interesariuszy; obowiązkach i prawach zarówno platform, jak i ich użytkowników
 • Narzędziach technologicznych wykorzystywanych do realizacji tych obowiązków (filtrowanie treści)
 • Narzędziach miękkich w regulacji platform (współpraca ze służbami, organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, edukacja użytkowników inne)
 • Kwestii transparentności działań platform w kontekście działań związanych z usuwaniem treści umieszczonych przez użytkowników
 • Odpowiedzialności platform za moderowanie treści i w jaki sposób działalność ta powinna być kontrolowana przez instytucje publiczne.

Zagadnienie zostanie przedstawione z perspektywy prawnej, technologicznej, ekonomicznej i społecznej

Organizatorami sesji są OLX, Fundacja Centrum Cyfrowe.

Ścieżka 2 Wolność słowa w Internecie - wyzwania polityczne

 • Kamil Cymerman, Fundacja Republikańska
 • Wojciech Klicki, Fundacja Panoptykon
 • Anna Sobaczewska – Młynarska, Zakład Prawa Konstytucyjnego i Badań Europejskich INP PAN

Moderatorem dyskusji będzie Dominik Mazur, Fundacja Republikańska.

Opis sesji

Główne pytania i zakres sesji:

 1. Jak należy traktować internet - jako medium czy coś zupełnie nowego? Jeżeli traktujemy internet jako medium to możemy stosować obecne prawo do internetu, natomiast jeżeli jest to coś zupełnie innego, to czy powinniśmy tworzyć nowe prawo dla internetu?
 2. Kiedy zaczyna się cenzura i kto może cenzurować? Państwa, przedsiębiorcy i użytkownicy, każda z tych grup chciałaby aby pewne treści były ukrywane lub kasowane. Jak zabezpieczyć przy takich chęciach wolność słowa i kto powinien to robić?
 3. Zagrożenia dla wolności słowa. Fake news, monopole, bezpieczeństwo i spokój publiczny.

Organizatorem sesji jest Fundacja Republikańska.

Ścieżka 3 Jak zrównać szanse na europejskim rynku usług cyfrowych?

 • Hubert Romaniec, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Filip Majdowski, Ministerstwo Finansów
 • dr Magdalena Piech, Allegro.pl
 • Oleg Roibu, eMAG
 • dr Magdalena Słok-Wódkowska, DeLab Uniwersytetu Warszawskiego

Moderatorem dyskusji będzie Karolina Zbytniewska, EURACTIV.pl, eksperckie media.

Warsztat będzie poświęcony kwestii konkurencyjności europejskich przedsiębiorstw (platform) cyfrowych na rynkach narodowych, a także na rynku europejskim oraz w przestrzeni globalnej. W trakcie warsztatu chcemy przyjrzeć się specyfice wyzwań i barier stojących na drodze do poprawy konkurencyjności przez europejskie startupy, scale-upy i - szerzej - rodzime firmy technologiczne. Przyjrzymy się temu, jak w zestawieniu z przedsiębiorstwami międzynarodowymi prowadzącymi działalność w skali globalnej lub pan-europejskiej kształtują się ich szanse na rozwój i współzawodnictwo na coraz bardziej zglobalizowanym rynku cyfrowym.

Po pierwszej części dyskusji, gdy omówimy ogólną sytuację, w jakiej znajdują się europejskie firmy technologiczne w zestawieniu z podmiotami międzynarodowymi, skoncentrujemy się na temacie regulacji europejskich tj. DST (podatek od usług cyfrowych) czy P2B (platforms-to-business). Wychodząc od tych konkretnych przykładów tworzonego w Brukseli prawa, spróbujemy z szerszej perspektywy przypatrzyć się temu, jakie - z perspektywy europejskich podmiotów, których ono dotyka - wyzwania stoją przed prawodawcami, by w najbardziej efektywny i sprawiedliwy sposób kształtować europejski rynek usług cyfrowych, na którym wszyscy aktorzy mają równe prawa, obowiązki i... szanse. Dobre intencje, którymi kierują się prawodawcy nie zawsze przekładają się na dobre prawo - przeciwnie, nierzadko, to właśnie europejskie firmy technologiczne, które dane prawo miało chronić w konkurencji z międzynarodowymi e-gigantami dostają rykoszetem stając się de facto ofiarami regulacji. Zastanowimy się więc, jak rodzime firmy wspierać, a nie - przeciwnie - tworzyć dodatkowe bariery na drodze do ich rozwoju i sukcesów.

Efektem warsztatu będzie wypracowanie rekomendacji dotyczących tego, jak zapewnić wszystkim firmom technologicznym równe szanse na rynkach narodowych i na cyfrowym rynku europejskim. Organizatorami sesji są Allegro.pl European Tech Alliance, EURACTIV.pl.

Ścieżka 4 Zrównoważony rozwój w erze Sztucznej Inteligencji. Jak zwiększyć korzyści z wykorzystania SI i minimalizować negatywny wpływ SI na społeczeństwo i gospodarkę?

 • Alek Tarkowski, Fundacja Centrum Cyfrowe, lider dyskusji
 • Piotr Mieczkowski, Fundacja Digital Poland
 • Piotr Marczuk, Microsoft Polska
 • Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, Lewiatan
 • Krzysztof Szubert, Wielostronna Grupa Doradcza ONZ
 • Michał Pukaluk, Ministerstwo Cyfryzacji

Opis sesji

Panel ma za zadanie przedyskutować wymienione obszary problematyczne.

 • Sztuczna inteligencja jako element zrównoważonego rozwoju gospodarczo – społecznego.
 • W jaki sposób kreować polityki i otoczenie regulacyjne aby korzyści płynące z rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję docierały do jak najszerszej grupy odbiorców?
 • W jaki sposób identyfikować i reagować na zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją, tak aby skutecznie minimalizować skutki takich zagrożeń?
 • Jak wspierać i modelować wpływ SI na rynek pracy – co jest potrzebne do tego by bilans korzyści i zagrożeń był dodatni?
 • Jak podejść do wyzwań związanych z AI w obszarze edukacji i umiejętności potrzebnych na rynku pracy?

Organizatorami sesji są Microsoft Polska, Digital Poland, Fundacja Centrum Cyfrowe.

11.30-11.45 Przerwa kawowa

11.45-12.45 Odbywające się równolegle cztery sesje tematyczne

Ścieżka 1 Reforma prawa autorskiego - wpływ na modele biznesowe, innowacyjność, zarządzanie internetem, dostęp do wiedzy i kultury

 • Barbara Szczepańska, eIFL
 • Katarzyna Klafkowska-Waśniowska, Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Michał Buczyński, Wikimedia Polska
 • Michał Białek, Wykop.pl
 • Rafał Kownacki, ZAIKS
 • Magdalena Tul, piosenkarka, kompozytorka, autorka tekstów

Moderatorem dyskusji będzie Natalia Mileszyk, Fundacja Centrum Cyfrowe.

Europejska reforma prawa autorskiego budzi słusznie wiele kontrowersji i emocji wśród ekspertów - jej wynik wpłynie nie tylko na sam dostęp użytkowników do treści i kultury, ale też funkcjonujące modele biznesowe, odpowiedzialność pośredników internetowych, prawa wydawców prasowych czy rozwój technologii text and data mining. W czasie okrągłego stołu zaproszeni goście zmierzą się z pytaniem, czy obecny kształt reformy odpowiada na wyzwania związane z rozwojem internetu i nowych technologii. Liczymy również na wiele głosów z sali.

Fundacja Centrum Cyfrowe od samego początku zajmuje się tematem reformy - zauważamy, że temat w Polsce wykorzystywany jest w dyskursie mocno politycznie, dlatego też postanowiliśmy zaprosić na IGF przedstawicieli różnych środowisk (mających często inne zdanie niż nasze). Chcemy, aby okrągły stół na IGF był możliwością przedstawienia kompleksowej, również globalnej (w perspektywie konkurencyjności i tworzenia możliwości rozwoju innowacji) perspektywy na reformę europejskiego prawa autorskiego.

Zagadnienie reformy zostanie przedstawione z różnych perspektyw: prawnej, technologicznej, ekonomicznej i społecznej. W okrągłym stole wezmą udział przedstawiciele biznesu, przemysłu kreatywnego, branży technologicznej, świata nauki i organizacji pozarządowych.

Organizatorem sesji jest Fundacja Centrum Cyfrowe.

Ścieżka 2 Polska i cyfrowy region Morza Bałtyckiego

 • Andrzej Jarzewski, Ministerstwo Przemysłu i Technologii
 • Bożena Skibicka, KIGEIT
 • Daniel Jastrun, Skandynawsko-Polska Izba Handlowa
 • Jarosław Tworóg, KIGEIT
 • Joanna Wojtkowska, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
 • Mads-Emil Nygaard Stærk, Ambasada Królestwa Danii w Warszawie
 • Michał Pukaluk, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Piotr Marczuk, Microsoft Poland
 • Reet Reismaa, Ministerstwo Spraw Gospodarczych i Komunikacji, Estonia
 • Tomasz Jałukowicz, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Tomasz Klekowski, Lewiatan

Moderatorem dyskusji Torben Aaberg, Uniwersytet Aalborg, Kopenhaga.

Główny celem dyskusji jest przeanalizowanie polskich interesów w obszarze Morza Bałtyckiego oraz międzynarodowej współpracy w dziedzinie cyfryzacji

W trakcie dyskusji:

 • Porozmawiamy o tym, co Polska może zyskać na cyfrowej współpracy i jak się do niej przyczynić,
 • omówienie szans i wyzwań
 • wskazanie pomysłów na nowe projekty angażujące podmioty z obszaru bałtyckiego
 • nawiązanie nowych kontaktów pomiędzy interesariuszami, poszerzenie sieci współpracy itp.

Dyskusja będzie inspirowana tymi inicjatywami z regionu Morza Bałtyskiego:

 • Think Tank Top of Digital Europe, www.topofdigital.eu – na temat potencjału współpracy w sprawach cyfrowych w regionie Morza Bałtyckiego, w szczególności zaś publikacja “State of the Digital Region” 2015-2017
 • Project DIGINNO, www.diginnobsr.eu, w którym 24 partnerów (głównie ministerstw i stowarzyszeń przemysłowych) z dziewięciu państw bałtyckich wspólnie analizowało podejścia do cyfryzacji MŚP, transgranicznych rozwiązań cyfrowych oraz polityk w zakresie cyfryzacji Polskim partnerem projekty jest KIGEIT.

Organizatorami sesji są : Uniwersytet Aalborg w Kopenhadze (DIGINNO), Microsoft, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Policy Area Innovation).

Ścieżka 3 Nowoczesne technologie we współczesnym mieście - przyszłość rynku ride-sharing

 • dr Alex Kartsel, Taxify
 • Robert Bednarski, Urząd Miejski we Wrocławiu
 • dr hab. Renata Włoch, DELab

Moderatorem dyskusji będzie Stanisław Pietrzak, CEC Government Relations

Nowoczesne technologie i wykorzystywanie Internetu za pomocą platform cyfrowych ma ogromne znaczenie dla rozwoju miast — chcemy, aby to stwierdzenie przewodniczyło panelowi jako nadrzędna myśl. Podczas panelu wyjdziemy od zdefiniowania tego, czym są formy ride-sharingowe i w jaki sposób wpływają one na rozwój miejskiej mobilności. Poruszymy temat przyszłości pracowników w dobie Internetu. Większa swoboda i elastyczność pracy, możliwość egalitarnego zatrudnienia osób niepełnosprawnych i możliwość łączenia pracy z innymi zajęciami – to kluczowe zjawiska dotyczące przyszłości rynku pracy w dobie rozwoju technologicznego. Porozmawiamy również na tematy prawne i regulacyjne zastanawiając się jak dostosowywać prawo do tego, aby nadążało za rozwojem technologicznym i wspierało rozwój innowacji z zakresu miejskiej mobilności.

Organizatorami sesji są CEC Government Relations, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Taxify.

Ścieżka 4 OSE - szybki, bezpieczny, bezpłatny dostęp do sieci w polskich szkołach.

 • Eliza Pogorzelska, Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • prof. Jacek Leśkow, NASK Państwowy Instytut Badawczy
 • Dariusz Stachecki, Szkoła Podstawowa nr 3 im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
 • Dominik Kopera, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Sebastian Ptaszyński, Urząd Miasta Wasilków
 • Tomasz Łukawski, Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach
 • Tomasz Kulasa, Ministerstwo Edukacji Narodowej

Moderatorem dyskusji będzie Bohdan Pawłowicz, NASK

Przedstawienie idei budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej jako szansy na skok cywilizacyjny w procesie edukacji.

Organizatorem sesji jest NASK.

12.45-13.30 Przerwa lunchowa – zapraszamy wszystkich na poczęstunek

13.30-14.30 Odbywające się równolegle cztery sesje tematyczne

Ścieżka 1 Czy globalni dystrybutorzy treści (Facebook, Google) powinni przeznaczać 1% przychodu na walkę z Fake News?

 • Jarosław Lipszyc, Fundacja Nowoczesna Polska
 • Piotr Stec, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
 • Michał Brennek, Ziemia na Rozdrożu
 • Tomasz Ganicz, Wikipedia
 • Beata Zwierzyńska, Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Angelika Tracz, Stowarzyszenie Demagog
 • Anna Gruhn, Instytut Misesa

Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Wojewodzic, ESCOLA S.A.

 1. Hegemoni rynku cyfrowego zarabiają na tworzeniu treści, niezależnie od ich jakości. Często im bardziej kontrowersyjna i nieprawdopodobna wiadomość, tym lepiej „sprzedaje” czas w mediach społecznościowych
 2. W związku z powyższym fakt istnienia mediów bazujących na sprzedaży reklam w oparciu o czas w serwisach powoduje produkcję fake news
 3. Rządy rozważają wprowadzenie różnych restrykcji i regulacji na dystrybutorów treści, które zapobiegną m.in. nadmiernemu tworzeniu i rozprzestrzenianiu się fake news.
 4. Pytanie, na które również pozwoli odpowiedzieć debata, to także jak tworzyć mechanizm walki z fake news, kto powinien się tym zajmować itp.?

Organizatorem sesji jest ESCOLA S.A.

Ścieżka 2 Ograniczenie wypowiedzi użytkowników na portalach społecznościowych - działanie naruszające prawa człowieka i obywatela, czy niezbędne narzędzia do walki z naruszaniem prawa i dobrych obyczajów w sieci ?

 • dr Tymoteusz Zych, Fundacja Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 • dr Marcin Olszówka, Katedra Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie
 • Maciej Groń, Ministerstwo Cyfryzacji
 • Lidia Sankowska - Grabczuk, Rzecznik Prasowy Prawicy RP

Moderatorem dyskusji będzie Tomasz Piotr Chudzinski, Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski

Tematem sesji będzie nasilające się zjawisko cenzurowania wypowiedzi i postów użytkowników portali społecznościowych. Przedstawimy przemyślenia dotyczące aktualnego funkcjonowania portali społecznościowych oraz wykorzystanie algorytmów do monitorowania i usuwania treści. W trakcie sesji zaprezentujemy również polskie regulacje prawne – mające swoje źródło w kodeksie cywilnym oraz kodeksie wykroczeń – służące zwalczaniu cenzury stosowanej przez administratorów portali społecznościowych. W końcowej części oprócz postulatów de lege lata i del lege ferenda chcielibyśmy rozpocząć dyskusję nt. zagrożeń dla wolności słowa, które mogą wynikać z planowanych przez Komisję Europejską regulacji mających na celu „zwalczanie dezinformacji” w sieci.

Organizatorami sesji są Ordo Iuris, Kancelaria Adwokacka Adw. Tomasz Piotr Chudzinski.

Ścieżka 3 alGOVrytmy. Jak zadbać o przejrzystość algorytmów tworzonych przez władze?

 • Magdalena Siwanowicz, Fundacja ePaństwo, Warsaw Legal Hackers
 • Sebastian Szymański, Artes Liberales, Uniwersytet Warszawski
 • Zuzanna Warso, Helińska Fundacja Praw Człowieka

Moderatorem dyskusji będzie Krzysztof Izdebski, Fundacja ePaństwo.

Podczas gdy badania nad algorytmami stosowanymi w mediach społecznościowych i ich wpływ na społeczeństwa są obecne w publicznej debacie, analiza algorytmów wykorzystywanych we wspomaganiu procesu decyzyjnego w kontekście relacji państwo-obywatel jest zjawiskiem stosunkowo nowym. Z badań prowadzonych przez Fundację ePaństwo wynika, że rządy państw Europy Środkowo-Wschodniej, nie podjęły systemowych działań w zakresie opracowania standardów włączania algorytmów do procesów decyzyjnych. Nie oznacza to, że instytucje publiczne nie używają zautomatyzowanych procesów do regulowania prawnej i faktycznej sytuacji obywateli Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polski. Celem dyskusji będzie, przybliżenie rozwiązań wprowadzanych lub postulowanych w krajach Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. Efektem warsztatu będzie wypracowanie, wspólnie z osobami uczestniczącymi, konkretnych propozycji odnoszących się do tematu zabezpieczenia praw i wolności obywateli oraz zagwarantowanie, że tworzone algorytmy będą rozliczalne i przejrzyste.

Organizatorem sesji jest Fundacja ePaństwo.

Ścieżka 4 Technologie rozwijające się – wyzwania dotyczące nowych kompetencji cyfrowych

 • Ewelina Grabowska, Ericsson
 • Gabriella Schittek, ICANN
 • Mike NXELE, ITU
 • dr hab. inż. Jarogniew Rykowski, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Moderatorem dyskusji będzie dr Lidia Stępińska-Ustasiak, Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Technologie i nowe rozwiązania z obszarów 5G, internetu rzeczy, czy uczenia maszynowego powodują, ze granice miedzy światem fizycznym i cyfrowym będą rozmywały się coraz bardziej. Przekształcą komunikację, gospodarkę, przemysł oraz społeczeństwo jako takie. Przyniosą ryzyka, ale przede wszystkim otworzą nowe możliwości: nowe produkty i usługi, nowe rodzaje pracy i nowe modele biznesowe. Na skutek tych zmian zarówno liderzy biznesu jak i rządy staną przed wyzwaniem, jak w pełni wykorzystać potencjał nowej ery technologii aby przyniosła korzyści zarówno dla gospodarek jak i dla społeczeństw.

Tematem panelu będą zarówno istniejące, jak i planowane działania związane z budowaniem kompetencji cyfrowych odpowiadających na wyzwania, które przynosi rozwój technologiczny. Celem dyskusji będzie nie tylko zdiagnozowanie stanu obecnej debaty i prac, ale także zwiększanie świadomości problemu luki kompetencyjnej. Uczestnicy spotkania spróbują także odpowiedzieć na pytanie, jak powinny wyglądać działania i strategie, które będą mogły efektywnie rozwiązywać ten problem.

Organizatorem sesji jest Urząd Komunikacji Elektronicznej

14.30-14.45 Przerwa kawowa

14.45-15.45 Odbywające się równolegle cztery sesje tematyczne

Ścieżka 1 Nowy Internet. Czy blockchain oraz inne podobne technologie doprowadzą do powstania zdecentralizowanej Sieci 3.0?

 • Jakub Lipiński, Klub Jagielloński
 • Patryk Walaszczyk, IBM
 • Iwona Karasek-Wojciechowicz, Uniwersytet Jagielloński
 • Łukasz Gleń, Golem Factory
 • Piotr Rutkowski, Ministerstwo Cyfryzacji

Moderatorem dyskusji będzie Jacek Czarnecki, Fundacja Koalicji na rzecz Polskich Innowacji.

W czasie warsztatu chcemy przeprowadzić dyskusję na temat przyszłości Sieci 3.0.

Ta nowa sieć ma powstać w wyniku nieustającej ewolucji internetu. Web 1.0 polegała głównie na jednostronnej, pasywnej dystrybucji treści od jednych podmiotów do drugich. Web 2.0 to sieć, jaką znamy dziś, która dzięki mediom społecznościowym, łatwemu dzieleniu się danymi czy serwisach opartych na gospodarce współdzielenia stała się o wiele ciekawszym miejscem. Użytkownicy aktywnie tworzą treści, jednak zazwyczaj korzystają z usług pośredników, spośród których wiele to gigantyczne firmy.

Sieć 3.0 kształtuje się na naszych oczach. Ma być siecią rozproszoną, w której użytkownicy, aplikacje i urządzenia wchodzą ze sobą w interakcje – nie tylko komunikacyjne, ale również ekonomiczne – w sposób niewymagający zaangażowania innych podmiotów. Dane są pod całkowitą kontrolą ich właścicieli, a jednocześnie mogą być łatwo dzielone. Sieć 3.0 ma być bardzo bezpieczna, ponieważ jej krytyczne miejsca nie będą zależały wyłącznie od pojedynczych podmiotów.

Na Sieć 3.0 będą składać się różne elementy, z których wiele może zostać stworzonych przy użyciu blockchaina i innych technologii opierających się na paradygmacie decentralizacji. Zaliczają się do nich usługi, które obecnie są scentralizowane lub trudne do stworzenia bez zaangażowania centralnych podmiotów, takie jak: systemy płatności, systemy cyfrowej tożsamości czy systemy nazw domenowych. Wiele wskazuje, że fundamentem Sieci 3.0 może stać się blockchain i podobne technologie. Otwarte platformy, takie jak Ethereum, mogłyby stać się rozproszoną, współdzieloną infrastrukturą dla nowego, zdecentralizowanego internetu. Choć nie wiemy, które rozwiązania ostatecznie zyskają największą popularność, można zakładać, że przynajmniej niektóre będą oparte o technologię blockchain. Celem warsztatu jest dyskusja na temat szans i zagrożeń Sieci 3.0, z perspektywy użytkowników, usługodawców, oraz sektora publicznego.

Organizatorem sesji jest Koalicja Na Rzecz Polskich Innowacji

Ścieżka 2 Czy sztuczna inteligencja może stać się motorem rozwoju polskiej gospodarki?

 • dr hab. inż. Jarosław Arabas, prof. PW, Politechnika Warszawska
 • prof. Tomasz Szapiro, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Jacek Biały, Sii Sp. z o.o
 • dr Tomasz Puton, Symmetrical Labs sp. z o.o.

Moderatorem dyskusji będzie dr Grzegorz Koloch, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Na rynkach finansowych ponad 80% transakcji zawieranych jest przez sztucznie inteligentne algorytmy (AI). Większość docierających do nas treści cyfrowych, nawet jeśli nie jesteśmy tego świadomi, jest dostosowywana do naszych preferencji, na podstawie danych opisujących nasze zachowania, przetwarzanych przez algorytmy AI. AI stanowi, z jednej strony, główny element strategii budowy przewagi konkurencyjnej firm o największej na świecie kapitalizacji, z drugiej zaś, stanowi wiodący kierunek alokacji kapitału przez fundusze VC w podmioty typu start up. Wartość globalnego rynku rozwiązań AI w 2018 r. szacuje się na 4,5 bln zł, co stanowi wzrost o 70% w stosunku do 2017 r. W 2022 r. wartość rynku AI osiągnie poziom ponad 15 bln zł (CAGR 33% y/y). Unia Europejska, USA czy Chiny tworzą rozwiązania instytucjonalne, których celem jest stymulacja innowacyjności poprzez wspieranie inicjatyw w obszarze AI.

Od kilku lat obserwujemy pierwsze skutki rewolucji – zmiany jakościowej, która rozpoczęła się kilkanaście lat temu w obszarze rozwoju i zastosowań metod AI do wspomagania szerokiej gamy procesów – w usługach, przemyśle, bezpieczeństwie i obronności, w życiu codziennym. Rewolucja ta przez wiele lat była niedostrzeżona przez szersze grono odbiorców, ale dziś jej skutki zaczynają być coraz trudniejsze do przeoczenia. AI zaczyna kształtować krajobraz technologiczny, ekonomiczny i społeczny współczesnego świata. Czy gospodarka polska może być obserwatorem, uczestnikiem, a może świadomym kreatorem tego procesu?

 1. Które kierunki rozwoju AI są najbardziej prospektywne z technologicznego i gospodarczego punktu widzenia?
 2. Czy polska gospodarka może specjalizować się w rozwoju metod AI? W jakich jej obszarach, niszach?
 3. Czy uwarunkowania lokalne sprzyjają temu, czy czynią to utrudnionym (kadra, edukacja, dane, technologie IT, doświadczenie, know-how)?
 4. Jakie warunki musiałyby zostać spełnione, aby Polska stała się lokalnym, a może globalnym centrum rozwoju i wdrażania metod AI?

Organizatorem sesji jest Szkoła Główna Handlowa.

Ścieżka 3 Cyfrowe HUBy Innowacji – czyli droga do cyfryzacji europejskiego przemysłu.

 • Tomasz Urbanowicz, Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce , Toruński Park Technologiczny

30-minutowa sesja błyskawiczna

Kolejna transformacja cyfrowa to nieunikniona przyszłość Europy. Jednym z narzędzi budowy silnej i konkurencyjnej gospodarki na naszym kontynencie mają się stać cyfrowe huby innowacji, których powstawanie stymuluje Komisja Europejska. Jaka ma być rola hubów w innowacyjnym ekosystemie Polski? Czy będziemy skutecznie rozwijać nasza gospodarkę o rozwiązania rewolucji 4.0? Czy europejskie przedsiębiorstwa będą mogły skutecznie konkurować z amerykańską i azjatycką konkurencją? Jak na tym tle wypadać będą polskie przedsiębiorstwa?

Organizatorami sesji są Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, Toruński Park Technologiczny.

Ścieżka 4 Polska 1918-2018: Od Niepodległej do cyfrowej, czyli jak zachować wolność i bezpieczeństwo w dobie zaawansowanych technologii

 • Krzysztof Silicki, NASK
 • dr Monika Mizielińska-Chmielewska, Media Trend
 • Jerzy Kalinowski, KPMG
 • prof. Antoni Dudek, Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Moderatorem dyskusji będzie Marcin Bochenek, NASK Państwowy Instytut Badawczy.

Refleksja ekspertów na temat drogi, którą przemierzyła Polska w przeciągu ostatnich 100 lat ze szczególną uwaga poświęconą ostatniemu ćwierćwieczu (25 lat NASK).

Przypomnienie zmian cywilizacyjnych, które zostały dokonane w Polsce po odzyskaniu Niepodległości w 1918 roku, w perspektywie wyzwań związanych z postępem technologicznym XXI wieku.

Czy można w przeszłości szukać przesłanek dla przyszłości i czy jest to konstruktywne?

Czy Polska ma szansę na podobną skalę przemian cywilizacyjnych, jak te, które zaszły w latach 20.? Jakie przeszkody stoją przed Polską i Polakami? Jakie są nasze silne punkty, a w konsekwencji szanse?

Konfrontacja intelektualna z problemem antynomii XXI wieku: czyli sprzecznością pomiędzy internetem jako miejscem realizacji ideałów wolności, a koniecznością zachowania bezpieczeństwa on-line, czyli ograniczaniem tejże.

Próba nakreślenia wizji Polski nowoczesnej na skalę XXII wieku.

Organizatorem sesji jest NASK.

Nagrania

{"register":{"columns":[]}}