W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Praktyki

Ambasada RP w Dżakarcie informuje, że istnieje możliwość odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Wydziale Polityczno-Ekonomicznym oraz Wydziale Konsularnym. 

Praca i praktyki w Ambasadzie

Uprzejmie informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia kandydatów chętnych do odbycia praktyki studenckiej lub absolwenckiej w Ambasadzie RP w Dżakarcie.

Czas trwania praktyki wynosi minimalnie jeden miesiąc.

Kandydat ubiegający się o przyjęcia na praktykę studencką powinien spełniać następujące warunki:

a/ posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego kraju UE, ewentualnie obywatelstwo krajów trzecich,

b/ biegle władać językiem polskim i angielskim,

c/ być studentem co najmniej trzeciego roku studiów magisterskich (dzienne, wieczorowe lub zaoczne uczelni wyższych publicznych lub niepublicznych), studiów doktoranckich lub podyplomowych w Polsce lub za granicą lub być absolwentem studiów wyższych czy szkół policealnych.

Osoby zainteresowane praktykami proszone są o nadsyłanie:

a/ formularza aplikacyjnego (druk aplikacji) wypełnionego w jęz. polskim

b/ w przypadku studentów: listu polecającego od promotora, dziekana lub rektora uczelni, przygotowanego w jęz. polskim

c/ kserokopii dowodu osobistego lub polskiego paszportu

d/ oświadczenia potwierdzające zapoznanie się praktykanta z regulaminem praktyk i wolontariatu, według wzoru zawartego w załączniku,

e/ oryginału oświadczenia o niekaralności według wzoru zawartego w załączniku,

Ponadto praktykant zobowiązany jest:

1) dostarczyć w formie elektronicznej zdjęcie formatu paszportowego najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem praktyki;

2) przedstawić najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki oryginalny dowód posiadania ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) obejmującego okres trwania praktyki.

Praktyki w Ambasadzie odbywają się w pełnym wymiarze czasowym, w godzinach 08:30-16:30, od poniedziałku do piątku. Nie jest praktykowane przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dokumenty mogą zostać przesłane drogą pocztową lub elektroniczną na adres sekretariatu Ambasady: dzakarta.amb.sekretariat@msz.gov.pl, zaś oryginały dokumentów należy przedłożyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki.

Prosimy o podanie preferowanego terminu odbycia praktyki. 

Staż w Ambasadzie jest nieodpłatny, placówka nie pokrywa również kosztów zakwaterowania, wyżywienia, transportu oraz ubezpieczenia zdrowotnego podczas trwania praktyki.

W razie dodatkowych pytań dot. praktyk studenckich prosimy o kontakt e-mail: dzakarta.amb.sekretariat@msz.gov.pl.