W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

COVID-19: podróże do Polski - aktualizacja

24.06.2021

W związku z pandemią obowiązują ograniczenia w podróżowaniu. MSZ apeluje o unikanie podróży zagranicznych, które nie są konieczne.

komunikat

UWAGA:

Z dniem 24 czerwca 2021 r. wchodzi w życie rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie z którym podróżni niezależnie od posiadanego obywatelstwa rozpoczynający podróż z terytorium państwa nienależącego do Strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu kierowani są na obowiązkową 10-dniową kwarantannę.

 

Kto może wjechać do Polski:

Główne kategorie osób, które mogą wjechać do Polski:

  • obywatele Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo niepełnoletnimi dziećmi obywateli polskich, lub pozostają pod ich stałą opieką,
  • cudzoziemcy posiadający Kartę Polaka,
  • cudzoziemcy posiadający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski oraz cudzoziemcy posiadający prawo do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • cudzoziemcy odbywający podróż statkiem powietrznym w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze wykonującym lot międzynarodowy, którzy są obywatelami: Gruzji, Japonii, Kanady, Nowej Zelandii, Królestwa Tajlandii, Republiki Korei, Republiki Tunezyjskiej, Związku Australijskiego, Izraela lub posiadają prawo pobytu na terytorium tych państw,
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), Szwajcarii oraz ich małżonkowie i dzieci,
  • obywatele Białorusi, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz ich małżonkowie i niepełnoletnie dzieci.

Pełna lista kategorii osób, które mogą wjechać do Polski znajduje się na stronie Straży Granicznej.

Kwarantanna

Podróżni przybywający do Polski spoza strefy Schengen lub spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego podlegają obowiązkowej 10 dniowej kwarantannie.

1. Kwarantannie nie podlegają:

 ✅ osoby, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej i upłynęło co najmniej 14 dni od wykonania tego szczepienia. Uwaga: zaświadczenie musi być wydane w oryginale w j. polskim lub j. angielskim, tłumaczenie nie będzie uznawane;

✅ dzieci do lat 12, które podróżują pod opieką dorosłych posiadających wyżej wskazane zaświadczenie;

✅ osoby, które po przylocie przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłużej niż 24 godziny i posiadają bilet lotniczy potwierdzający wylot z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 24 godzin od przylotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Podróżni rozpoczynający podróż z terytorium państwa nienależącego do Strefy Schengen lub niebędącego państwem członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu skierowani na kwarantannę mogą być z niej zwolnieni jedynie w przypadku uzyskania negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia przylotu do Polski.

Jednocześnie zalecamy bezpośredni kontakt z wybraną linią lotniczą w celu potwierdzenia wymogu okazania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przed wejściem na pokład samolotu.