W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Seminarium nt. polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie morskiej energetyki wiatrowej

25.06.2021

Seminarium wiatrowe

W ramach pierwszego z cyklu seminariów poświęconych polsko-japońskiej współpracy w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE), w dniu 9 czerwca br. zorganizowane zostało seminarium online poświęcone tematyce morskiej energii wiatrowej. Głównymi organizatorami wydarzenia były: Ambasada RP w Tokio oraz Zagraniczne Biuro Handlowe PAIH przy wsparciu szeregu instytucji: Agencja Zasobów Naturalnych (ANRE) należąca do Ministerstwa Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI), Polsko-Japońska Izba Handlowa (PCCIJ), Organizacja Rozwoju Nowych Technologii Energetycznych (NEDO), Japońska Organizacja Inwestycji Zagranicznych (JOI), Japońskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (JPWA), Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW), Centrum Współpracy Przemysłowej UE-Japonia, Rada Europejskiego Biznesu w Japonii, Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej. Wśród słuchaczy po stronie japońskiej znaleźli się przedstawiciele administracji oraz podległych japońskim resortom agencji i organizacji a także liczne grono przedsiębiorców na czele z największymi korporacjami handlowymi (Itochu, Marubeni, Mitsui, Mitsubishi) oraz firmami aktywnie działającymi na rynku MEW – Sumitomo Corporation, TEPCO, MHI Group, JERA  i wieloma innymi. W wydarzeniu udział wzięły też liczne podmioty z Polski, w tym szereg firm zaangażowanych w rozwój MEW na polskim rynku.

Uwagi wstępne podczas seminarium wygłoszone zostały przez Ambasadora RP w Japonii,  Pawła Milewskiego, Przewodniczącego Polsko-Japońskiej Ligii Przyjaźni oraz Komitetu LDP ds. Energetyki, Posła Fukushiro Nukagę oraz Wiceministra Klimatu i Środowiska, Adama Guillbourge-Czetwertyńskiego. Na seminarium złożyły się dwa bloki tematyczne w których na przemian eksperci z Polski i Japonii wygłaszali prelekcje kolejno na temat umiejscowienia MEW w strategiach energetycznych obu krajów, ostatnich regulacji prawnych w zakresie promocji i wykorzystania MEW (I blok) oraz przedstawili najważniejsze planowane bądź będące w trakcie realizacji projekty a także przedstawili sposoby finansowania inwestycji MEW oraz dostępne na rynku japońskim i polskim (europejskim) mechanizmy finansowego wsparcia i dotowania projektów z tej dziedziny (II blok).

Zarówno w Polsce jak i w Japonii dopiero zaczynają powstawać projekty doświadczalne i komercyjne w tej dziedzinie  ale ze względu na istniejące w obu krajach ambitne plany wzrostu wykorzystania MEW w miksie energetycznym, istnieje duży potencjał do rozwoju współpracy pomiędzy polskimi i japońskimi firmami w tym obszarze. Ilość uczestników seminarium (170 zarejestrowanych osób) potwierdziła zainteresowanie obu stron tematyką MEW oraz wdrażanymi w obu krajach regulacjami prawnymi, planowanymi na najbliższe lata projektami i sposobami finansowania inwestycji w zakresie MEW.