W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Kazachstan

Ostrzeżenia dot. COVID-19

 

Bezpieczeństwo

Zagrożenie przestępczością nie jest szczególnie duże. Powszechną praktyką są korupcja i wymuszenia. W większych skupiskach trzeba uważać na złodziei kieszonkowych. Należy bezwzględnie odmawiać przewożenia przez granicę jakichkolwiek przesyłek, gdyż jest to jeden ze sposobów przemytu narkotyków, których posiadanie na terenie Kazachstanu jest prawnie zabronione i grozi karą wieloletniego pozbawienia wolności.

Dla osób uprawiających turystykę wysokogórską groźne są lawiny śnieżne, a w okresie wiosenno-letnim błotne. Ekspedycje podejmujące wspinaczkę nie zawsze są profesjonalnie przygotowane, a ich członkowie nie dysponują często odpowiednim doświadczeniem, aby podejmować tego rodzaju wyzwania. Planując wyprawę należy pamiętać, że kazachstańskie służby ratunkowe praktycznie nie są przygotowane do podejmowania akcji ratowniczych na tak dużych wysokościach, a ich baza znajduje się w Ałmaty, czyli kilkaset kilometrów od Tien-Shan.

Osoby udające się w góry proszone są o wcześniejsze powiadomienie polskiej placówki dyplomatycznej o swoich zamiarach oraz o bieżące informowanie bliskich i znajomych o aktualnym miejscu pobytu i planowanych wyprawach. Z tych samych powodów obywatele polscy winni mieć przy sobie kartkę z adresem i telefonem, zarówno do rodziny, jak i polskiej placówki dyplomatycznej (najlepiej w języku rosyjskim).

Telefony alarmowe: pogotowie ratunkowe: 103, policja: 102, straż pożarna: 101, zintegrowany system ratowniczy (służba reagowania w sytuacjach nadzwyczajnych): 112.

Należy zwrócić uwagę na ograniczenia w fotografowaniu w pobliżu obiektów wojskowych, przejść granicznych i niektórych budynków rządowych, co nie jest odpowiednio oznakowane. Zabronione jest fotografowanie lotnisk, niektórych większych sklepów i centrów handlowych.

Kazachstan leży w strefie aktywnej sejsmicznie. Informacje i porady jak zachować się w razie trzęsienia ziemi są dostępne na poniższej stronie.

MSZ apeluje o zgłaszanie podróży w systemie Odyseusz‎.

Wjazd i pobyt

Na jakim dokumencie podróży można przekroczyć granicę?

  • Paszport TAK
  • Paszport tymczasowy TAK
  • Dowód osobisty NIE

Jaka jest wymagana minimalna ważność dokumentu podróży?

Paszport powinien być ważny minimum 6 miesięcy od planowanej daty opuszczenia Kazachstanu.

Czy trzeba wyrobić wizę?

Obowiązek wizowy został zniesiony przy pobytach turystycznych i biznesowych do 30 dni, nadal wymagana jest wiza w przypadku przyjazdu do Kazachstanu w celu podjęcia pracy lub nauki, prowadzenia działalności misyjnej i wykonywania pracy kierowcy w transporcie międzynarodowym.

Czy są inne, dodatkowe wymogi dotyczące wjazdu?

Nie

Czy jest wymagana pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na podróż dziecka z osobą trzecią? 

Tak. Dokument poświadczony notarialnie i przetłumaczony na język kazachski lub rosyjski.

Zasady pobytu

- przyjazd cudzoziemca do Kazachstanu musi zostać zgłoszony do organów spraw wewnętrznych (policji migracyjnej) przez stronę zapraszającą w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia przyjazdu.

- zgłoszenia mogą dokonać: obywatel Republiki Kazachstanu, cudzoziemiec bądź bezpaństwowiec zamieszkały na stałe w Republice Kazachstanu lub osoba prawna zarejestrowana w Kazachstanie (w tym hotele, hostele), którzy zapewniają miejsce zamieszkania dla zapraszanego cudzoziemca.

- zgłoszenia można dokonać osobiście w oddziale policji migracyjnej lub online przez portal https://www.vmp.gov.kz

Ubezpieczenie

Obowiązkowe ubezpieczenie komunikacyjne można wykupić na większości drogowych przejść granicznych. Ubezpieczenie zdrowotne nie jest wymagane, jednak z uwagi na relatywnie wysokie koszty leczenia zaleca się wykupienie stosownych ubezpieczeń pokrywających koszty leczenia, hospitalizacji i transportu medycznego.

Zdrowie

Głównym zagrożeniem w Kazachstanie są wszelkiego typu infekcje pokarmowe oraz pasożyty. W ostatnim czasie rejestruje się znaczny wzrost zachorowań na gruźlicę. Wskazane jest zaszczepienie się przed przyjazdem przeciw żółtaczce pokarmowej typu A i wszczepiennej typu B. W sprawie szczegółowej i aktualnej informacji dotyczącej szczepień należy kontaktować się z wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną lub specjalistą ds. medycyny tropikalnej.

Podczas pobytu należy dokładnie myć zakupione produkty żywnościowe i pić tylko przegotowaną lub butelkowaną wodę. Na bazarach lepiej nie kupować żywności gotowej do spożycia.

Służba zdrowia w Kazachstanie nie jest na najwyższym poziomie, a warunki panujące w placówkach medycznych nie są najlepsze. W dużych miastach można znaleźć prywatne polikliniki, które oferują usługi medyczne na akceptowalnym poziomie oraz apteki, w których bez recepty można dostać większość podstawowych leków, również zachodnich. Jednak niezbędne lekarstwa najlepiej przywieźć ze sobą. Znacznie gorzej jest na prowincji. Opieka medyczna jest płatna. Choć ceny usług medycznych nie są wysokie, można spotkać się z sytuacją, że od cudzoziemców wymagana jest opłata wyższa niż od obywateli Kazachstanu.

Wwóz lekarstw do Kazachstanu

Niektóre lekarstwa wydawane w Polsce mogą zawierać substancje, które są niedozwolone w Kazachstanie. Może to dotyczyć zarówno leków wydawanych na receptę, jak i dostępnych bez niej. Informacja  dotycząca ujednoliconej listy leków, których nie wolno wwozić do Kazachstanu znajdują się pod linkami:

Aby uniknąć problemów (konfiskaty lekarstw oraz odpowiedzialności karnej), weź ze sobą zaświadczenie lekarskie oraz receptę, przetłumaczone na język rosyjski lub kazachski (tłumaczenie wykonane przez tłumacza przysięgłego). Zaświadczenie musi zawierać: nazwę lekarstwa, dawkę, powód przyjmowania lekarstwa. Nie zabieraj zbyt wielu dawek lekarstw – tylko tyle, ile potrzebujesz podczas pobytu. Zgłoś lekarstwa podczas odprawy celnej. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z Ambasadą Kazachstanu w Warszawie. 

Komunikat Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w sprawie przywozu lub wywozu środków odurzających i substancji psychotropowych, jakie są niezbędne do leczenia medycznego w przypadku przekraczania granic Rzeczypospolitej Polskiej

Podróżowanie po kraju

Ograniczenia w poruszaniu się po Kazachstanie dotyczą zamkniętych terenów wojskowych oraz, co istotne dla polskich turystów udających się w góry, terenów przygranicznych. Wymagane są tam specjalne zezwolenia wydawane przez MSW, w uzyskaniu których pośredniczą firmy turystyczne. Do podróżowania samochodem po Kazachstanie niezbędne jest międzynarodowe prawo jazdy. Bardzo poważnym zagrożeniem jest nagminne łamanie zasad ruchu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych. Dochodzi do tego bardzo agresywny styl jazdy, połączony z brakiem uprzejmości i niskimi umiejętnościami prowadzenia samochodów. Odległości między miastami są znaczne, a stan nawierzchni drogowych jest zły i może stanowić duże zagrożenie dla bezpieczeństwa. Oznakowanie dróg należy do rzadkości. Brak jest podstawowej przydrożnej infrastruktury, jak stacje benzynowe czy gastronomia. Zdarza się, że odległość między stacjami benzynowymi wynosi kilkaset kilometrów, dlatego wskazane jest zaopatrzenie się w kanister z benzyną. Paliwo ogólnie jest złej jakości, dlatego należy wystrzegać się tankowania na stacjach benzynowych nie należących do sieci dystrybutorów. Możliwości naprawy nowoczesnych samochodów istnieją tylko w dużych miastach; nie wszystkie popularne marki posiadają w Kazachstanie swe przedstawicielstwa. Nawet w autoryzowanych serwisach najczęściej trzeba liczyć się z kilkunastodniowym terminem wykonania usługi z uwagi na konieczność sprowadzania części zamiennych.

Policja często zatrzymuje samochody, szczególnie cudzoziemców bez powodu. Zdarza się wymuszanie łapówek. W miastach należy pamiętać, że w miejscowej praktyce samochód ma zawsze pierwszeństwo przed pieszym, dlatego podczas przechodzenia przez jezdnię trzeba zachować wyjątkową ostrożność. Ze względu na trudne warunki klimatyczne i olbrzymie bezludne przestrzenie odradza się podróżowanie samochodem zimą. Drogi są z zasady nieodśnieżane i bardzo często oblodzone. Należy mieć również na uwadze, że w okresie zimowym w związku z dużymi opadami śniegu i silnymi zawiejami śnieżnymi drogi wyjazdowe z miast zostają zamknięte. Poza miastami rzadko działają telefony komórkowe, więc wezwanie pomocy może być trudne. Ze względów bezpieczeństwa nie należy podróżować samemu. Brak drogowskazów i oznakowania utrudnia orientację, dlatego lepiej nie podróżować nocą.

Obowiązujące przepisy nie dopuszczają możliwości kierowania środkami transportu na podstawie międzynarodowych lub zagranicznych praw jazdy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej lub innej działalności zarobkowej, które są związane bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu Wydane w innym państwie międzynarodowe prawo jazdy uznaje się za ważne w przypadku, gdy będzie okazane z ważnym zagranicznym prawem jazdy. Międzynarodowe prawa jazdy jednocześnie są uznawane za ważne jeśli posługuje się nim kierowca, który kieruje pojazdem uczestnicząc w międzynarodowym przewozie drogowym. Zagraniczne i międzynarodowe prawo jazdy jest uznawane za nieważne dla kierowania pojazdami służbowymi na terytorium Kazachstanu po upływie 60 dni od otrzymania przez jego posiadacza, obywatela innego państwa lub bezpaństwowca, karty stałego pobytu lub po upływie 60 dni od daty wjazdu do Kazachstanu przez jego posiadacza, który jest obywatelem Kazachstanu.

Powyższe uregulowania mogą prowadzić do nadużyć ze strony miejscowej policji drogowej, gdyż trudno będzie udowodnić, że prowadzenie pojazdu na podstawie międzynarodowego lub zagranicznego prawa jazdy nie jest związane z wykonywaniem pracy związanej bezpośrednio z koniecznością prowadzenia środków transportu. W przypadku osób pracujących na zasadzie kontraktu w korporacjach międzynarodowych lub polskich istnieje konieczność codziennego posługiwania się samochodem służbowym, więc w takim przypadku ich praca wiąże się też z koniecznością prowadzenia środków transportu. W związku z obecnym uwarunkowaniem prawnym wskazane byłoby, aby wszyscy obcokrajowcy zatrudnieni w Kazachstanie na podstawie zezwolenia na pracę i posiadający kartę pobytu uzyskali kazachstańskie prawo jazdy.


Przy zakupie biletów kolejowych lub lotniczych wymagany jest paszport, a miejsca nierzadko trzeba rezerwować ze znacznym wyprzedzeniem. Prywatni przewoźnicy drogowi oferują usługi lokalne i międzymiastowe, jednak często dość wyeksploatowanym i zawodnym sprzętem. W tych przypadkach obowiązują ceny umowne. Infrastruktura turystyczna jest  rozwinięta. Znalezienie noclegu w rozsądnej cenie i o odpowiednim standardzie nie stanowi większego problemu. Bardzo dużo obiektów turystycznych (hotele, hostele) można zarezerwować na popularnych portalach służących rezerwacji noclegów bądź bezpośrednio na stronach internetowych obiektów turystycznych. Najdroższymi miastami są Nur-Sułtan oraz Ałmaty, aczkolwiek obowiązujące ceny nie różnią się bardzo od cen w Polsce.

 

Cudzoziemcy oraz bezpaństwowcy mogą wjechać  do strefy przygranicznej na podstawie dokumentów tożsamości oraz przepustek do wjazdu do strefy granicznej wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Kazachstanu w trybie określonym w Zasadach wydania przepustek do wjazdu do strefy przygranicznej przez cudzoziemców lub bezpaństwowców.

W celu otrzymania przepustek  do wjazdu do strefy przygranicznej cudzoziemcy w ciągu 7 dni przed wjazdem powinni złożyć do Urzędu Policji Migracyjnej Departamentu Spraw Wewnętrznych w miejscu zamieszkania następujące dokumenty:

  • Osoby fizyczne – wniosek pisemny;
  • Podmioty prawne – wniosek w imieniu administracji przedsiębiorstwa lub organizacji.

Wnioski można tez złożyć do jednostki wojskowej Służby Granicznej, do której podlega terytorium, na który planuje się wjazd i pobyt w strefie granicznej. Zezwolenia są wydawane bezpłatnie w ciągu 7 dni kalendarzowych.

Cło

Przepisy nie mają charakteru szczególnie restrykcyjnego i nie odbiegają od powszechnie przyjętych standardów. Przy przesyłaniu rzeczy osobistych do Kazachstanu kłopot mogą sprawić skomplikowane i kosztowne procedury odprawy celnej. W takim przypadku, przedłużająca się procedura odprawy może spowodować naliczenie nieuzasadnienie wysokich opłat za składowanie przesyłki. Należy również zwrócić uwagę na drobiazgowość prowadzonej rutynowo kontroli celnej i na bezwzględną konieczność skompletowania wszystkich wymaganych dokumentów, zaświadczeń wraz ze stosownymi podpisami i pieczęciami. Należy również być przygotowanym na sprawdzanie przesyłek pod kątem fitosanitarnym, niezależnie od deklarowanej zawartości. W Kazachstanie nie ma możliwości uzyskania zwrotu podatku VAT. Dotyczy to tak turystów, jak i cudzoziemców pracujących w tym kraju w ramach kontraktów.

Przepisy prawne

Nie ma ograniczeń co do wwozu i wywozu pieniędzy. W celu uniknięcia ewentualnych problemów przy przekraczaniu granicy, należy deklarować większe kwoty pieniędzy przy wjeździe na terytorium Kazachstanu. W tym przypadku posiadane środki płatnicze należy wpisać do deklaracji celnej, wypełniając ją w 2 egzemplarzach; jeden egzemplarz z podpisem i pieczątką celnika należy zachować dla siebie. Jeżeli przy wyjeździe kwota środków wywożonych przewyższa kwotę środków wwożonych, należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność ich pochodzenia (np. dowody zakupu waluty w punktach jej wymiany lub w banku albo wydane przez bank dokumenty świadczące o wypłacie środków z konta walutowego).

Obyczaje

Kazachstan jest krajem wielowyznaniowym. Główne religie w Kazachstanie to islam (dominująca), prawosławie i katolicyzm. Nie ma szczególnych norm zwyczajowych, których naruszenie mogłoby prowadzić do sytuacji konfliktowych. Turyści innych wyznań zwykle spotykają się ze zrozumieniem i życzliwością miejscowej ludności.

Przydatne informacje

Nie ma problemu z zakupem podstawowych artykułów spożywczych czy środków czystości, aczkolwiek poziom zaopatrzenia niektórych lokalnych punktów handlowych może być ograniczony. Dość dobrze rozwinięta jest sieć sklepów spożywczo-przemysłowych. Wiele z nich czynnych jest całą dobę. Ceny są zbliżone do cen obowiązujących w Polsce. Zwykle placówki handlowe czynne są także
w weekendy i święta.

Nie ma problemu z wymianą pieniędzy. W dużych miastach są liczne punkty wymiany walut, w których bezpiecznie można wymienić pieniądze po aktualnym kursie. Wymianie podlegają głównie waluty: EUR, USD, RUB, CNY.

Urzędy są czynne od 9.00 do 18.00 (niektóre do 19.00), z przerwą obiadową trwającą od 12.00 do 13.00 lub nawet do 14.00.

Dodatkowe informacje o Kazachstanie można znaleźć na stronach internetowych: http://www.mfa.kz/http://www.khabar.kz/http://www.kazakhstan-gateway.kz/http://expat.nursat.kz/http://ru.government.kz/.

 


Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, aby informacje dla podróżujących publikowane na stronach MSZ były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że publikowane przez MSZ treści należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. Należy pamiętać, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa.

{"register":{"columns":[]}}