W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Wizyta Marszałka Senatu RP prof. Tomasza Grodzkiego w Kazachstanie

09.11.2021

Wizyta Marszałka Senatu RP prof. Tomasz Grodzkiego w Kazachstanie

W dniu 6 listopada Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz z delegacją rozpoczął czterodniową wizytę w Kazachstanie na zaproszenie przewodniczącego Senatu Republiki Kazachstanu Maulena Aszymbajewa. Marszałkowi Senatu towarzyszą: przewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu Barbara Zdrojewska, wiceprzewodnicząca Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Magdalena Kochan oraz przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu Stanisław Gawłowski.

Na lotnisku w Nur-Sułtanie delegację powitał wiceprzewodniczący Senatu, Nurlan Abdirow wraz grupą senatorów oraz ambasador RP w Kazachstanie, Selim Chazbijewicz.

W dniu 7 listopada delegacja udała się do miejscowości Pierwomajka, gdzie spotkała się z przedstawicielami Polonii. Marszałek uhonorował medalami Senatu potomków Polaków, zesłanych do Kazachstanu w 1936 roku: Jadwigę Gangolewską (rocznik 1939), Paulinę Popławską (rocznik 1940) oraz Iwanowa Zagajewskiego (rocznik 1937). Wspólnie z prezes Związku Polaków w Kazachstanie, Katarzyną Ostrowską, wręczył im także honorowe odznaki za zasługi dla Związku. W obecności przedstawicieli społeczności polskiej Marszałek wraz senatorami złożyli kwiaty przed Pomnikiem Represjonowanych Polaków.

Prof. Tomasz Grodzki wyraził też wdzięczność obywatelom Kazachstanu, dzięki których ich przyjaźni i pomocy deportowanym Polakom, naszym rodakom udało się przetrwać w surowym klimacie stepu pomimo nieprzyjaznych warunków. „Obecnym władzom jesteśmy wdzięczni za to, że Polacy mają możliwość kultywowanie języka, kultury i tradycji polskiej. To bardzo dobry fundament wzajemnych relacji” – podkreślił Marszałek Senatu RP.

Przewodnicząca Stowarzyszenia Polaków „Polonia” Rejonu Astrachańskiego Rusłana Śniegruskaja przedstawiła działalność Domu Polskiego w Pierwomajce, mówiła m.in. o działalności polskiego zespołu folklorystycznego, który jako pierwszy w Kazachstanie zaczął wykonywać polskie pieśni, popularyzując kulturę polską w tym kraju. Zespół gościł także trzykrotnie w Polsce, dwa lata temu wykonywał kolędy podczas Wigilii w Senacie. „Pamiętamy, jak bardzo trudno było naszym przodkom przeżyć tu, w Kazachstanie. Dlatego uważamy za swój obowiązek podtrzymywanie polskiej kultury i pamięci” – podkreśliła.

Po spotkaniu w Domu Polskim Marszałek i towarzyszący mu senatorowie odwiedził w domach dwoje Polaków - deportowaną do Kazachstanu Rozalię Należytą (rocznik 1929), której prof Tomasz Grodzki wręczył medal, przyznany przez Związek Sybiraków - i urodzonego już w Kazachstanie Iwana Jałowickiego (rocznik 1937), któremu wspólnie z prezes Związku Polaków w Kazachstanie wręczył odznakę za zasługi dla Związku.

Po przyjeździe do stolicy Kazachstanu, Nur-Sułtan, Marszałek Senatu RP oraz towarzyszący mu senatorowie spotkali się z Polakami z Nur-Sułtanu oraz rejonów ościennych, m.in. z Karagandy.

8 listopada br. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wraz delegacją spotkał się z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem oraz przewodniczącym izby niższej, Mażylisu - Nurlanem Nigmatulinem.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu, Marszałek Tomasz Grodzki podkreślił, że współpraca na wielu płaszczyznach, jaka odbywa się między Polską i Kazachstanem daje dobry fundament do pogłębienia przyjaźni między oboma narodami. Nawiązując do swojego spotkania z Polonią podziękował za to, że ludzie, którzy czują się Polakami i żyją na gościnnej ziemi kazachstańskiej mają możliwość kultywowania swojego języka i kultury dzięki pomocy państwa.

Przewodniczący Senatu Parlamentu Republiki Kazachstanu Maulene Ashimbajew wyraził przekonanie, że wizyta polskiej delegacji będzie okazją dla dobrego rozwoju relacji między oboma państwami i parlamentami. Podkreślił, że więzy przyjaźni i współpracy sięgają w głąb historii, kiedy to wiele tysięcy represjonowanych Polaków trafiło do Kazachstanu, który stał się ich drugim domem i którzy położyli wielkie zasługi dla rozwoju jego kraju.

Rozmowy dotyczyły także m.in. sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Przewodniczący Senatu Kazachstanu podziękował za pomoc humanitarną, przekazaną przez Polskę – w tym maseczki oraz pomoc w ewakuacji z Polski obywateli Kazachstanu na początku epidemii.  Rozmawiano także o współpracy ekonomicznej i gospodarczej, polskich inwestycjach w Kazachstanie oraz wymianie młodzieży i współpracy naukowej – w Polsce studiuje około 1,2 tys. studentów z Kazachstanu.

Marszałek Senatu RP zaprosił przewodniczącego Senatu Kazachstanu do złożenia wizyty w Polsce.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Mażylisu – niższej izby Parlamentu Kazachstanu - Nurlanem Nigmatulinem, Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki nawiązał do przypadającej w przyszłym roku 30. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Kazachstanem. Podkreślił, też, że dzięki przyjaźni, okazanej Polakom deportowanym do Kazachstanu, mogli oni przetrwać czas represji.

Marszałek Senatu RP złożył także wieniec przed Pomnikiem Obrońców Ojczyzny. Polska delegacja odwiedziła też Miejsce Pamięci i Muzeum Ofiar Represji Politycznych i Totalitaryzmu. Marszałek i towarzyszący mu senatorowie zapoznali się z historią tego miejsca i ekspozycją Muzeum. Złożyli także kwiaty przed tablicą pamięci Polek - ofiar represji politycznych w ZSRR, więzionych w obozie pracy ALŻIR w latach 1937-53.

W ostatnim dniu wizyty, 9 listopada br., prof. Tomasz Grodzki wraz z towarzyszącymi mu senatorami rozmawiał z prezydentem Kasymem Żomartem Tokajewem oraz wicepremierem - ministrem spraw zagranicznych Muchtarem Tileuberdim.

Marszałek Grodzki powiedział, że spotkanie z prezydentem Tokajewem było okazją do rozmowy o dobrych relacjach Polski i Kazachstanu oraz o perspektywach ich rozwoju. Podczas spotkania poruszone zostały także zagadnienia współpracy gospodarczej, wyzwań klimatycznych oraz współdziałania w dziedzinie edukacji. Rozmawiano też o tym, jak wspólnie stawiać czoła zagrożeniom, o sytuacji w Afganistanie i problemach związanych z migracją.

W trakcie rozmowy z wicepremierem - ministrem spraw zagranicznych Muchtarem Tileuberdim Marszałek Tomasz Grodzki ocenił wizytę delegację delegacji Senatu jako niezwykle owocną, a rozmowy przeprowadzone w parlamencie jako inspirujące dla dalszego rozwoju i pogłębiania relacji między Polską a Kazachstanem oraz wzmocnienia współpracy ekonomicznej, gospodarczej, kulturalnej i naukowej. Zwrócił też uwagę na wkład Polonii w rozwijanie stosunków obu krajów i podziękował za wparcie władz Kazachstanu dla polskiej diaspory. „Pomimo dystansu geograficznego jesteśmy przekonani, że nasze relacje są oparte na solidnej strukturze i możemy je tylko bardziej rozwijać”- podkreślił prof. Tomasz Grodzki.

Marszałek wraz z senatorami wziął także udział w przyjęciu, wydanym przez przewodniczącego Senatu Parlamentu Kazachstanu Maulenem Ashimbajewem na cześć polskiej delegacji. Przyjęciu towarzyszył koncert przygotowany przez artystów opery w Nur-Sułtanie, na który składały się m.in. polskie i kazachskie pieśni narodowe.

Delegacja Senatu zakończyła rozpoczętą 6 listopada br. czterodniową wizytę w Kazachstanie.

Zdjęcia (33)

{"register":{"columns":[]}}