W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie www.gov.pl/web/kmpsp-czestochowa

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-24

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie PDF nie jest dostępna cyfrowo.
 • Część zdjęć i grafik na stronie nie posiada tekstu alternatywnego.
 • Pliki wideo nie posiadają transkrypcji tekstowej.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.
 • Niektóre elementy tekstowe są przedstawione w formie grafiki.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • ​​​​​​​Obsługa strony z użyciem urządzeń mobilnych może być utrudniona.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.;

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-21

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i  porządkującej funkcji nagłówków.
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB. 
Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. 
Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach
 • Ułatwienia dostępu – Pomoc

Zmiana rozmiaru strony
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

Firefox, Chrome, Internet Explorer:

[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

Opera:

[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

Poprzez stronę internetową dostepny jest tłumacz online języka migowego. Tłumacz online nie wymaga obecności w Komendzie.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. bryg. Marcin Caban.
 • E-mail: sekretariat@kmpsp.czest.pl
 • Telefon: (+48) 47 851 04 00

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl/.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach
 • Adres: ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice
 • E-mail: straz@katowice.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: (+48) 47 851 50 00

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie zlokalizowany przy ulicy generała Władysława Sikorskiego 82/94, posiada dodatkowy podjazd z bocznymi poręczami zlokalizowany przy schodach przed wejściem głównym do komendy, umożliwiający dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Wejście główne do budynku komendy wyposażone w wideodomofon oraz drzwi przesuwne, otwierane automatycznie. Bezpośrednio przy wskazanym wejściu znajduje się pomieszczenie, w którym służbę pełni dyżurny obiektu, który poinformuje koordynatora lub inną osobę w celu pomocy obsługi osób z niepełnosprawnościami.

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Budynek nie jest wyposażony w pętlę indukcyjną. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.06MB
Plan dzałania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
Plan​_dzałania​_na​_rzecz​_poprawy​_zapewnienia​_dostępności​_osobom​_ze​_szczególnymi​_potrzebami.pdf 0.65MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 22:02 st.ktp. Marcin Pudło
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjno - Szkoleniowy st.kpt. Pudło Marcin
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja Dostępności 10.0 21.03.2024 12:00 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 9.0 21.03.2024 11:52 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 8.0 21.03.2024 11:49 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 7.0 21.03.2024 11:48 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 6.0 21.03.2024 11:41 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 5.0 13.03.2024 12:10 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 4.0 20.04.2023 12:00 st.kpt. Marcin Caban
Deklaracja Dostępności 3.0 29.09.2021 12:48 st.ktp. Marcin Pudło
Deklaracja Dostępności 2.0 25.03.2021 12:03 st.ktp. Marcin Pudło
Deklaracja Dostępności 1.0 07.12.2020 22:02 st.ktp. Marcin Pudło

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}