W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

04.03.2024

Deklaracja dostępności Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-01-05
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-04

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • pochodzą z różnych źródeł,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-04

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st. bryg. Andrzej Ciosk.
 • E-mail: kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 75 76 474 50

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Dolnośląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu
 • Adres: ul. Borowska 138
  50-552 Wrocław
 • E-mail: kw@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 71 36 82 100

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy znajduje sie przy ul. Sudeckiej nr 2 w Jeleniej Górze w głębi działki tzw. oficyna (w budynku położonym bezpośrednio przy ulicy Sudeckiej mieści się Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2). Przy ul. Sudeckiej nr 2 zlokalizowany jest także główny wjazd (zamknięty bramą oraz szlabanem) dla pojazdów i wejście dla osób pieszych. Wejście na teren komendy należy każdorazowo zgłosić:

 • telefonicznie pod numerem 75 76 474 50 lub mailowo kmjeleniagora@kwpsp.wroc.pl lub
 • strażakowi dyżurującemu w niewielkim budynku po prawej stronie bramy wjazdowej lub
 • poprzez domofon zainstalowany na słupku bramy wjazdowej po prawej stronie.

Budynek Komendy posiada trzy kondygnacje nadziemne i jest podpiwniczony. Sekretariat komendy mieści się na pierwszym piętrze. Wejście do budynku komendy jest oznakowane i znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony wewnętrznej placu. Wejście wyposażone jest w przeszklone drzwi dwuskrzydłowe. Budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każde piętro budynku prowadzą schody, bez możliwości przemieszczania się wózkiem inwalidzkim. Na każdym piętrze znajduje sie toaleta. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Materiały

KM PSP Jelenia Góra tekst do odczytu maszynowego
KM​_PSP​_w​_Jeleniej​_Górze​_tekst​_do​_odczytu​_maszynowego​_2023.docx 0.02MB
O Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze - tekst łatwy do czytania ETR
Komenda​_Miejska​_PSP​_w​_Jeleniej​_Górze​_2023​_I.pdf 0.51MB
{"register":{"columns":[]}}