W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Jak załatwić sprawę

Informacja o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw

  • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.).
  • Sprawy osób realizujących prawo dostępu do informacji publicznej rozpatrywane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
  • Zasady załatwiania interesantów w sprawie skarg i wniosków określa Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej PSP w Łomży.
  • Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania w sprawach dotyczących petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (t. j.  Dz.U. z 2018r. poz. 870).
  • Przyjmowanie i załatwianie spraw w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży  przebiega zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  • Sprawy wpływające do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Łomży są ewidencjonowane przez sekretariat, z wykorzystaniem elektronicznego systemu "Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją", a następnie dekretuje je Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Łomży – wskazuje pracownika odpowiedzialnego za merytoryczne załatwienie sprawy.
  • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łomży rozpoznaje także sprawy wpływające do urzędu za pośrednictwem poczty elektronicznej, elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP, adres: /kmpsplomza/skrytka jak również udziela informacji telefonicznie.
  • Osoby niepełnosprawne, mające trudności z dotarciem na II kondygnację budynku komendy,  przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z pomocy pracowników. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z pomocy przez wideotelefon znajdujący się przy drzwiach wejściowych do komendy.

 

Przydatne pliki do pobrania. Aby pobrać kliknij TUTAJ

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 13:56 Sławomir Mieczkowski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Krzysztof Janczewski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Jak załatwić sprawę 2.0 08.12.2021 08:33 Sławomir Mieczkowski
Jak załatwić sprawę 1.0 10.12.2020 13:56 Sławomir Mieczkowski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}