W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

DOTACJE DLA OSP SPOZA KSRG

02.05.2021

OSP

Informujemy, że rozpoczął się proces rozdziału środków MSWiA przeznaczonych dla jednostek OSP spoza KSRG. Jednostki OSP zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego powinny przesłać do poznańskiej Komendy swoje potrzeby zakupowe. Zapotrzebowania należy umieścić w tabeli (do pobrania poniżej) oraz przesłać na adres: strazpozarna@kmpsp.poznan.pl w formie zeskanowanego dokumentu podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania jednostki zgodnie z KRS.
Ostateczny termin przesłania potrzeb to 6 maja 2021 r. 

W ramach przedmiotowej dotacji można realizować zakupy w ramach wydatków bieżących – tj. o wartości jednostkowej nieprzekraczającej 10 tys. zł. W przypadku realizacji remontu strażnicy wartość zadania może przekraczać kwotę 10 tys. zł.
W procesie wnioskowania o udzielenie dotacji należy przestrzegać poniższych wytycznych:

  • W celu efektywnego i skutecznego wykorzystania środków finansowych, wnioskowana przez jednostkę ochotniczej straży pożarnej kwota dotacji powinna wynikać z rzetelnej i precyzyjnej kalkulacji odzwierciedlającej rzeczywiste koszty realizacji zadania.
  • Udzielenie dotacji uwarunkowane jest zapewnieniem finansowania zakupów także ze środków pozyskanych z innych źródeł.
  • Możliwy jest zakup wyłącznie wyposażenia oraz usług ujętych w zakresie przedmiotowym dotacji.
  • Zgodnie z zakresem przedmiotowym dotacji w ramach przedsięwzięcia „remont strażnicy” mogą być przyznane środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem na remonty obiektów strażnic w części związanej z zapewnieniem gotowości bojowej. Nie należy w tej pozycji planować wydatków inwestycyjnych związanych z budową nowych czy rozbudową istniejących strażnic.

Jednostki wnioskujące o remont strażnicy powinny dołączyć do zapotrzebowania dodatkowy arkusz (do pobrania poniżej). Jeżeli właścicielem strażnicy jest urząd gminy/miasta należy dołączyć dokument potwierdzający możliwość korzystania przez jednostkę z obiektu przez najbliższe 5 lat.

W przypadku zakupu ubrań specjalnych należy mieć na uwadze, że wzór ubrania powinien być zgodny z opisem przedmiotu zamówienia opracowanym przez Komendę Główną PSP (do pobrania poniżej).
Zgodnie z wytycznymi KG PSP możliwy jest zakup ubrania dwuczęściowego lub trzyczęściowego.

Dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udziela Wydział Kwatermistrzowski KM PSP w Poznaniu, nr tel. 47 77 16 350/251.

Dokumenty do pobrania:

Materiały

Załącznik nr 1 - tryb dotacji MSWiA
Zalacznik-nr-1-Tryb-dotacji-MSWiA-2021.pdf 0.88MB
Załącznik nr 2 - zakres przedmiotowy dotacji MSWiA
Zalacznik-nr-2-Zakres-przedmiotowy-dotacji-MSWiA-2021.pdf 1.19MB
Załącznik nr 3 - wzór tabeli - zapotrzebowanie
Zalacznik-nr-3-Wzor-tabeli-zapotrzebowanie.xlsx 0.01MB
Załącznik nr 4 - arkusz - remonty
Zalacznik-nr-4-Arkusz-remonty.doc 0.04MB
Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia - ubranie specjalne
Zalacznik-nr-5-Opis-przedmiotu-zamowienia-ubranie-specjalne.pdf 5.33MB