W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strona internetowa Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Wyłączenia

 • Treści, które nie zostały wytworzone przez KM PSP w Tychach;
 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;
 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.;
 • mapy są wyłączone z obowiązku dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie oceny podmiotu zewnętrznego przeprowadzonej przez KG PSP.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: mł. asp. Dawid Sroka.
 • E-mail: dsroka@tychy.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 323232467

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
 • Adres: al. Niepodległości 230
  43-100 Tychy
 • E-mail: sekretariat@tychy.kmpsp.gov.pl
 • Telefon: 322273871

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach
al. Niepodległości 230, 43-100 Tychy

Budynek Komendy Miejskiej PSP zlokalizowany w Tychach przy al. Niepodległości 230 posiada dodatkowe wejście umożliwiające dostęp osobom niepełnosprawnym z poziomu terenu, bez barier architektonicznych. Wejście mieści się w Budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Wejście do budynku wyróżnia się kontrastowo od fasady budynku i zostało oznakowane jako „WEJŚCIE C”. Szerokość drzwi wejściowych dwuskrzydłowych jest większa niż 90 cm i są oznaczone kontrastowo.

Brak wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem CZK znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W przedsionku budynku znajduje się domofon z panelem dotykowym, połączony z dyżurnymi stanowiska kierowania Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach.

Pomieszczenie do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wraz z toaletą, w której szerokość drzwi wynosi 90 cm znajdują się na poziomie wejścia do budynku.

Przez cały okres pobytu w budynku z osobą ze szczególnymi potrzebami będzie osoba towarzysząca (strażak dyżurny lub pracownik biurowy ) ze względu na charakter i regulamin Centrum Zarządzania Kryzysowego. W budynku również znajduje się plan pomieszczeń w postaci rzutu umieszczony przy wejściu głównym.

Parter budynku został oznakowany znakami ostrzegawczymi oraz wyposażony w oświetlenie awaryjne.

Podłoga budynku jest twarda i gładka bez różnic poziomów oraz stopni lub progów.

Pomieszczenie do obsługi klienta wyposażone jest w pętlę indukcyjną, komputer stacjonarny, stół i krzesła oraz jest oświetlone światłem dziennym lub sztucznym.

Budynek Centrum Zarządzania Kryzysowego nie posiada następujących elementów dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami:

Dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim:

1. Toaleta nie jest przystosowana dla osób na wózku inwalidzkim.

Dla osoby niewidomej:

1. Brak ramki do podpisu dokumentów,

2. Dotykowy domofon znajdujący się w przedsionku budynku nie jest oznaczony alfabetem Braille’a.

Dla osoby słabowidzącej:

1. Budynek nie jest przystosowany dla osób słabowidzących ze względu na brak kontrastu podłóg i ścian,

Dla osoby głuchoniemej:

1. Komenda nie posiada pracownika posługującego się językiem migowym,

2. W celu porozumienia się z osobą głuchoniemą skorzystanie z wideotelefonu (wideotłumacza) dostępne jest w Urzędzie Miasta Tychy al. Niepodległości 49 z wcześniejszym powiadomieniem pracownika komendy o tym fakcie.

 

Materiały

Wniosek o zapewnienie dostępności
Wniosek​_o​_zapewnienie​_dostepnosci.pdf 0.60MB
Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.10MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
10.12.2020 00:29 asp. Piotr Myrda
Wytwarzający/ Odpowiadający:
asp. Myrda Piotr
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 17.01.2023 17:26 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 7.0 17.01.2023 17:25 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 6.0 25.03.2022 12:50 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 5.0 25.03.2022 12:34 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 4.0 30.09.2021 11:15 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 3.0 06.09.2021 18:11 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 2.0 04.03.2021 13:52 asp. Piotr Myrda
Deklaracja dostępności 1.0 10.12.2020 00:29 asp. Piotr Myrda

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}