W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

30.03.2023

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności ;
 • - mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt
 • , że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Wyłączenia

 • Brak aplikacji mobilnej.
 • Brak komunikatora zapewniającego kontakt wizualny.
 • Nie wszystkie elementy strony są zgodne ze standardem WZAG 2.1.
 • Brak audio deskrypcji do publikowanych filmów.
 • Niektóre dokumenty są w formie pdf lub skany w formie jpg.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Skibińska.
 • E-mail: organizacja@kppspaleksandrow.pl
 • Telefon: 47 751 3025

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Halinowo 2A, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
 • E-mail: aleksandrow@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 477513010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Komendy Powiatowej PSP przy ul. Halinowo 2a, 87 – 700 Aleksandrów Kuj:

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,z ograniczoną możliwością poruszania się.
 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Obiekt nie posiada windy i nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.
 • Do budynku komendy prowadzą schody – brak podjazdu, windy, platformy, pochylni.
 • Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od pomieszczenia przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych kolejnymi drzwiami. Drzwi ze względów wynikających z ochrony obiektu, pozostają zamknięte dla osób
  z zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. Następnie osoba niepełnosprawna zostanie skierowana przez Dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego do pomieszczenia znajdującego się na parterze  przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych wyposażony w stolik, krzesła i przybory do pisania. Ze względu na brak windy do interesanta zostanie wezwany pracownik komórki właściwej ze względu na charakter sprawy.
 • Na tym samym piętrze na końcu korytarza znajduje się sekretariat wraz z biurami komendanta powiatowego oraz Jego zastępcy, a także WC.
 • Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajdują się biura: księgowości kwatermistrzostwa i techniki, prewencji oraz kadr.

Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuję się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą funkcjonariusze i pracownicy. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-08

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności ;
 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt
 • że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Wyłączenia

 • Brak aplikacji mobilnej.
 • Brak komunikatora zapewniającego kontakt wizualny.
 • Nie wszystkie elementy strony są zgodne ze standardem WZAG 2.1.
 • Brak audio deskrypcji do publikowanych filmów.
 • Niektóre dokumenty są w formie pdf lub skany w formie jpg.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2023-03-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Skibinska.
 • E-mail: organizacja@kppspaleksandrow.pl
 • Telefon: 47 751 3025

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Halinowo 2A, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a
 • E-mail: aleksandrow@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 477513010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje dla osób z niepełnosprawnościami niezbędne do wejścia i wjazdu na teren Komendy Powiatowej PSP przy ul. Halinowo 2a, 87 – 700 Aleksandrów Kuj:

 • Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych,z ograniczoną możliwością poruszania się.
 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Obiekt nie posiada windy i nie posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.
 • Do budynku komendy prowadzą schody – brak podjazdu, windy, platformy, pochylni.
 • Drzwi wejściowe, jednoskrzydłowe, umożliwiają wejście do wiatrołapu, który oddzielony jest od pomieszczenia przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych kolejnymi drzwiami. Drzwi ze względów wynikających z ochrony obiektu, pozostają zamknięte dla osób
  z zewnątrz i nie otwierają się automatycznie. Następnie osoba niepełnosprawna zostanie skierowana przez Dyżurnego operacyjnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego do pomieszczenia znajdującego się na parterze  przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych wyposażony w stolik, krzesła i przybory do pisania. Ze względu na brak windy do interesanta zostanie wezwany pracownik komórki właściwej ze względu na charakter sprawy.
 • Na tym samym piętrze na końcu korytarza znajduje się sekretariat wraz z biurami komendanta powiatowego oraz Jego zastępcy, a także WC.
 • Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajdują się biura: księgowości kwatermistrzostwa i techniki, prewencji oraz kadr.

Komenda Powiatowa PSP w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuję się zapewnić pomoc przy przemieszczaniu się osobom niepełnosprawnym. Pomocy udzielą funkcjonariusze i pracownicy. W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Nie ma również możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.41MB
Plan działania dostępności
plan​_działania​_dostępności.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2021 10:12 st.ogn. Monika Skibińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Monika Skibińska
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2023 09:15 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2023 09:14 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 3.0 10.03.2022 12:55 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 2.0 01.03.2022 14:34 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 1.0 12.04.2021 10:12 st.ogn. Monika Skibińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}