W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

31.03.2021

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Status pod względem zgodności z ustawą:
 • Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności ;
 • - mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt
 • , że pochodzą z różnych źródeł, są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.

Wyłączenia

 • Brak aplikacji mobilnej.
 • Brak komunikatora zapewniającego kontakt wizualny.
 • Nie wszystkie elementy strony są zgodne ze standardem WZAG 2.1.
 • Brak audio deskrypcji do publikowanych filmów.
 • Niektóre dokumenty są w formie pdf lub skany w formie jpg.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Mirosław Szumlański.
 • E-mail: bhp@kppspaleksandrow.pl
 • Telefon: 477513041

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Aleksandrowie Kujawskim ul. Halinowo 2A, 87-700 Aleksandrów Kujawski
 • Adres: 87-700 Aleksandrów Kujawski, ul. Halinowo 2a, E mail: aleksandrow@kujawy.psp.gov.pl , Telefon: 477513010
 • E-mail: aleksandrow@kujawy.psp.gov.pl
 • Telefon: 477513010

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Aleksandrowie Kujawskim mieści się przy ulicy Halinowo 2a w Aleksandrowie Kujawskim. Po przejściu kontroli wstępnej dostęp do pierwszej kondygnacji tylko z pomocą funkcjonariuszy - brak podjazdu, windy, pochylni, platformy. Parking - przed budynkiem lub na terenie jednostki. Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu lub online. Na terenie Komendy Powiatowej jest możliwośc skorzystania z WC na pierwszej kondygnacji. Przejścia dojścia korytarzami, schodami pełnowymiarowymi. Punkt przyjęć interesantów na pierwszej kondygnacji wyposażony w stolik, krzesła i przybory do pisania. 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Inne informacje i oświadczenia

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą strone internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłosza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny realizuje żadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie terminu jest niemożliwe, podmiot publiczny informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja będzie możliwa,przy czym termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Materiały

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego
Raport​_o​_stanie​_zapewnienia​_dostępności​_podmiotu​_publicznego.pdf 0.41MB
Plan działania dostępności
plan​_działania​_dostępności.pdf 0.22MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
12.04.2021 10:12 st.ogn. Monika Skibińska
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Szumlański
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 10.03.2022 12:55 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 2.0 01.03.2022 14:34 st.ogn. Monika Skibińska
Deklaracja dostępności 1.0 12.04.2021 10:12 st.ogn. Monika Skibińska

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}