W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Bartoszycach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.gov.pl/web/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bartoszycach

Data publikacji strony internetowej: 10.12.2020 r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 10.12.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie (dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści).

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-10-30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest mł. asp. Sylwia Koziatek-Koreńczuk, adres poczty elektronicznej kadry_bartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 89 764 98 30 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej straży Pożarnej w Bartoszycach
ul. Gen. Bema 36
11-200 Bartoszyce

 

Teren komendy znajduje się przy ul. Bema 36 w Bartoszycach, gdzie znajduje się główne wejście do budynku dla osób pieszych. Brama wjazdowa dla pojazdów znajduję się po lewej stronie od wejścia głównego. Przed wejściem na teren komendy należy przejść do drzwi głównych i zadzwonić domofonem w celu skontaktowania się z wybranym wydziałem. Budynek Komendy Powiatowej PSP w Bartoszycach posiada trzy kondygnacje i nie posiada windy. Istnieje możliwość wjazdu na plac wewnętrzny komendy poprzez bramę dla pojazdów po wcześniejszym uzyskaniu zgody kontaktując się telefonicznie lub przy użyciu domofonu zamontowanym na bramie wjazdowej. W momencie wjazdu na plac wewnętrzny odwiedzający oczekuje na funkcjonariusza pełniącego dyżur podoficera w danym dniu lub osobę wyznaczoną do kontaktu z odwiedzającym.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:50 st. kpt. Krystian Masalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Krystian Masalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 02.06.2021 13:28 st. kpt. Krystian Masalski
Deklaracja dostępności 5.0 02.06.2021 13:19 st. kpt. Krystian Masalski
Deklaracja dostępności 4.0 02.06.2021 13:11 st. kpt. Krystian Masalski
Deklaracja dostępności 3.0 02.04.2021 09:33 st. kpt. Piotr Kowalski
Deklaracja dostępności 2.0 25.03.2021 14:01 st. kpt. Piotr Kowalski
Deklaracja dostępności 1.0 25.01.2021 10:50 st. kpt. Krystian Masalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP