W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Petycje

Wprowadzenie

Konstytucja Rzeczpospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. stanowi:

63. Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w rozrachce publicznej, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji w związku z nie zadaniami zadańmi zleconymi z zakresu publicznej administracji.

Tryb rozpatrywania petycji, wnioski i skarga określa ustaw.

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

Od dnia 6 września 2015 r. i petycji petycji z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014, poz. 1195).

Petycje są formą bezpośredniego obywatela w procesach sprawowania władzy. Petycje do indywidualne lub zbiorowe propozycje odnoszące się do sprawz z życiem publicznym.

Zgodnie z art. 3. przedmiotem petycji być może żądanie, w: szczególności

 1. Zmiany przepisów prawa.
 2. W sprawie podmiotu wnoszącego petycję.
 3. Życie zbiorowego.
 4. Wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Państwowego Straży Pożarnej w Bartoszycach. W przypadku braku właściwości, KP PSP będące adresatemi petycji przesyłaj w terminie do 30 dni od dnia złożenia, do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnos petycjyzącę. 6 ust. 1.)

Elementy składowe petycji reguluje art.

Petycja powinna zawierać

 1. Oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję: imię i nazwisko (petycja indywidualna), nazwa podmiotu (petycja zbiorowa w imieniu organizacji, stowarzyszenie lub grupy osób).
 2. Dokładny adres do korespondencji: miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, e-mail.
 3. Tytułi.
 4. Wskazanie adresata petycji.
 5. Wskazanie przedmiotu petycji.
 6. Uzasadnienie (ewentualne załączniki w postaci dokumentów).
 7. Pod petycją musi być podpis przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot oraz pod informacją o udostępnieniu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie osobowych osobowych danych osobowych. Podpis pod petycją składaną za komunikację środków elektronicznych z art. 5. Ustawa.

Jeśli petycja nie spełniaów, o których mowa w art. 4 ust. 2 pkt. 1 lub 2. pozostawia się ją bez rozpatrzenia, co reguluje art. W zależności od zależności braków formalnych petycji (np. pisemnego upoważnienia lub zgody) KP PSP jest wezwania do wezwania wnoszącego petycję do uzupełnienia braków w terminie 30 dni od dnia złożenia petycji.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak później nie, niż w terminie 3 miesiące od dnia złożenia jej.

Petycje stanie składać

 1. Listownie na adres: Komenda Powiatowa Pańśtwowa Straż Pożarna w Bartoszycach, ul. Generała Bema 36, 11-200 Bartoszyce.
 2. Doręczyć osobiście – do sekretariatu KP PSP w Bartoszycach (w godzinach 07.30-15.30).
 3. Za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej http://www.epuap.gov.pl/
 4. Za pośrednictwem poczty elektronicznej – na adres kpbartoszyce@kwpsp.olsztyn.pl, z zaznaczeniem w tytule "Petycja".

niezdośćuszny petycji nie może być przedmiotem skargi.

W o. nieuregulowanym przez Ustawę o petycjach z 6 września 2015 r. są przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140001195)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.01.2021 10:55 st. kpt. Krystian Masalski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. kpt. Krystian Masalski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Petycje 1.0 25.01.2021 10:55 st. kpt. Krystian Masalski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP