W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl/KPPSP-Bielsk-Podlaski zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego KP PSP w Bielsku Podlaskim w portalu gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.03.2022.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  •         pochodzą z różnych źródeł,
  •         opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  •         niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.2020. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Kamil Kotowicz, adres poczty elektronicznej k.kotowicz@straz.bialystok.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 711 80 80. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej zlokalizowany jest w Bielsku Podlaskim przy  ulicy J. Poniatowskiego 11.

Budynek składa się z 3 kondygnacji. Do wnętrza budynku prowadzą 2 wejścia. Przed wejściem głównym znajdują się  schody składające się z trzech stopni bez zabezpieczenia barierkami, przed wejściem od placu wewnętrznego komendy znajdują się schody z dwoma stopniami bez zabezpieczenia barierkami. Przy wejściach brak jest platform oraz dogodnych podjazdów dla wózków. Przed wejściem głównym i przy bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy umieszczono wideodomofony, które umożliwią dialog z dyżurnym w stanowisku kierowania.

Miejsca parkingowe znajdują się na placu wewnętrznym komendy, do których prowadzi wjazd przez bramę. Chęć wjazdu należy zgłosić za pomocą domofonu umieszczonego przy bramie.

Nad wejściami brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wewnątrz budynku nie ma platformy przyschodowej ani windy.

Brak toalet przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostęp do budynku dla osób z niepełnosprawnościami możliwy jest w następujący sposób:

  1. Osoba z niepełnosprawnością narządów ruchu chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez domofon znajdujący się na bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy lub dzwoniąc pod numer telefonu: 47 711 80 51. Służba dyżurna umożliwia wejście/wjazd do budynku, gdzie w wyznaczony pokoju interesant zostaje obsłużony przez osobę  merytoryczną. Po zakończonej wizycie służba dyżurna umożliwia wyjście z budynku.
  2. Osoba niewidoma lub słabowidząca chęć wejścia do budynku zgłasza poprzez domofon znajdujący się na bramie wjazdowej na wewnętrzny plac komendy lub dzwoniąc pod numer telefonu: 47 711 80 51. Służba dyżurna umożliwia doprowadzenie danej osoby do odpowiedniej komórki merytorycznej załatwiającej sprawę petenta. Po zakończonej wizycie służba dyżurna odprowadza osobę niewidomą lub niedowidząca na zewnątrz budynku.

Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 22:29 bryg. Marcin Sawicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 30.03.2022 13:12 Kamil Kotowicz
Deklaracja dostępności 2.0 22.10.2021 13:42 Dorota Brzezowska
Deklaracja dostępności 1.0 06.12.2020 22:29 bryg. Marcin Sawicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}