W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Sala edukacyjna "OGNIK"

REGULAMIN

korzystania z Sali edukacyjnej „OGNIK”
w Bielsku Podlaskim, ul. Poniatowskiego 11

podległej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim

 

 1. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” odbywają się wyłącznie na podstawie harmonogramu zgłoszeń, który prowadzony jest przez Sekcję Organizacyjno-Kadrową Komendy Powiatowej PSP w Bielsku Podlaskim
 2. Zgłoszenie grupy odbywa się poprzez wypełnienie „Karty Zgłoszenia” (załącznik) i wysłanie jej e-mailem na adres: kppspbp@straz.bialystok.pl lub faxem na nr 47 711 80 59 lub osobiście przed rozpoczęciem zajęć.
 3. Sala edukacyjna Ognik przyjmuje grupy w dniach: od poniedziałku do piątku w godz. od 900 do 1300.
 4. Osoby indywidualne przyjmowane są w każdy czwartek w godz. od 900 do 1300.
 5. Zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” adresowane są do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. W uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla osób dorosłych.
 6. Maksymalna liczba uczestników w zajęciach wynosi 25 osób. W przypadku zgłoszenia grup większych niż 25 osób, uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze grupy.
 7. W ciągu dnia, zajęcia w Sali edukacyjnej „Ognik” prowadzone są maksymalnie dla 2 grup.
 8. Zajęcia edukacyjne trwają 2 godz. lekcyjne.
 9. Opiekunowie dzieci potwierdzają zapoznanie się z niniejszym regulaminem podpisują oświadczenie o treści „Zapoznałam/łem się z regulaminem korzystania z Sali edukacyjnej „Ognik” i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.
 10. Instruktor prowadzący zajęcia zapozna uczestników z zasadami i regułami bezpieczeństwa obowiązującymi w jednostce Państwowej Straży Pożarnej.
 11. Przed wejściem do Sali edukacyjnej „Ognik” okrycie wierzchnie należy zostawić w miejscu do tego wyznaczonym – obowiązuje zmiana obuwia.
 12. Wszelkie nieprawidłowości oraz sytuacje zagrażające życiu lub zdrowi uczestnicy zgłaszają prowadzącemu zajęcia strażakowi.
 13. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem, należy konsultować się z Instruktorem prowadzącym zajęcia.
 14. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń Sali edukacyjnej „Ognik” muszą bezwzględnie podporządkować się postanowieniom niniejszego regulaminu oraz poleceniom prowadzącego zajęcia Instruktora Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.
 15. Ze względu na realizację podstawowych ustawowych zadań, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim zastrzega sobie prawo odwołania zarezerwowanych zajęć lub przerwania zajęć rozpoczętych.
 16. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć w Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 17. Za celowe zniszczenie przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie Sali edukacyjnej „Ognik” odpowiadają opiekunowie.
 18. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu „Ognika – Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim nie ponosi odpowiedzialności.

Materiały

Karta zgłoszenia - OGNIK
Karta​_zgłoszenia​_-​_OGNIK.pdf 0.28MB
{"register":{"columns":[]}}