W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków 

w poniedziałki w godz. 1330 - 1545

W przypadku gdy poniedziałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy interesanci przyjmowani są w następnym dniu roboczym.

Ponadto interesanci w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani codziennie - w dniach i godzinach pracy  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim.

Rozkład czasu służby strażaków w systemie codziennym:

od poniedziałku do piątku - w godz. 730 - 1530

Skargi i wnioski można składać osobiście jak również listownie przesyłając na adres:

Komenda Powiatowa PSP w Bielsku Podlaskim
ul. Poniatowskiego 11
17-100 Bielsk Podlaski

lub też wysyłając drogą elektroniczną na adres: kppspbp@straz.bialystok.pl

 

Tryb rozpatrywania:

  • Skargi i wnioski rozpatrywane są na podstawie ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz. 46).
  • Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
  • Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
  • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
  • Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. Odpowiednio stosuje się termin załatwienia wniosku.


 
UWAGA: Skargi i wnioski o charakterze anonimowym, nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (art. 64 kpa).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
06.12.2020 22:35 bryg. Marcin Sawicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Sekcja Organizacyjno-Kadrowa
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Skargi i wnioski 1.0 06.12.2020 22:35 bryg. Marcin Sawicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}