W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-18
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-18
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Marlena Kosińska.
 • E-mail: kosinska@straz.brodnica.pl
 • Telefon: 477513110

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy
 • Adres: ul. Sienkiewicza 23
  87-300 Brodnica
 • E-mail: brodnica@kujawy.straz.gov.pl
 • Telefon: 477513110

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Sienkiewicza 23, 87-300 Brodnica.
Do budynku prowadzi wejście od ul. Sienkiewicza  wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Po  wejściu do budynku osoba niepełnosprawna zostanie pokierowana do pomieszczenia przeznaczonego do obsługi osób niepełnosprawnych - znajdującego się na parterze budynku Komendy. Ze względu na brak windy do interesanta zostanie wezwany pracownik komórki właściwej do charakteru sprawy.
Alternatywnie osoba niepełnosprawna może skorzystać z miejsc parkingowych znajdujących 
się na placu Komendy i skontaktować się z dyżurnym Stanowiska Kierowania (tel. 47 7513100), który wskaże miejsce i sposób załatwienia sprawy. 
 
Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
Nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla.
Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.12.2020 09:34 Marcin Jabłoński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Jabłoński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 6.0 29.03.2024 10:31 Marcin Jabłoński
Deklaracja dostępności 5.0 30.03.2023 10:13 Marcin Jabłoński
Deklaracja dostępności 4.0 30.03.2023 10:08 Marcin Jabłoński
Deklaracja dostępności 3.0 03.03.2022 11:54 Marcin Jabłoński
Deklaracja dostępności 2.0 03.03.2022 11:51 Marcin Jabłoński
Deklaracja dostępności 1.0 18.12.2020 09:34 Marcin Jabłoński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}