W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

  1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej (87-300 Brodnica, ul. Sienkiewicza 23, tel. +48 47 75 13 110, e-mail: brodnica@kujawy.psp.gov.pl ).
  2. W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (87-300 Brodnica, ul. Sienkiewicza 23,e-mail: iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl).
  3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO - w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
  5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
  6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
  7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

1)  żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.qov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.

  1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

mł. kpt. Dariusz Bukowski
ul. Prosta 32
87-100 Toruń
tel. +48 56 6197314
iod_kwpsp@kujawy.psp.gov.pl

 

Materiały

Klauzula informacyjna
Klauzula​_informacyjna.docx 0.01MB
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z prowadzeniem działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej
obowiazek​_informacyjny.docx 0.02MB
Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
zakres​_odpowiedzialnosci.docx 0.03MB
Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego obiektów Komendy Powiatowej PSP w Brodnicy
monitoring​_klauzula​_informacyjna.docx 0.01MB
Klauzula informacyjna dla petentów
klauzula​_dla​_petentów.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca upoważnienia do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych
upoważnienie​_do​_przep​_czynnosci​_kontr-rozp.docx 0.02MB
Odpowiedzialność i zadania innych niż PSP jednostek ochrony przeciwpożarowej mających dostęp do SWD PSP
odpowiedzialnosc.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna na potrzeby popularyzacji zagadnień ochrony przeciwpożarowej na stronie internetowej KP PSP w Brodnicy
klauzula​_informacyjna​_popularyzacja.docx 0.02MB
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji umowy.
klauzula​_infromacyjna​_umowy.docx 0.02MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
05.12.2020 20:14 Marcin Jabłoński
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Marcin Jabłoński
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona Danych Osobowych 7.0 06.03.2022 17:57 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 6.0 06.03.2022 17:55 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 5.0 24.12.2020 10:45 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 4.0 24.12.2020 10:43 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 3.0 24.12.2020 10:41 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 2.0 06.12.2020 18:03 Marcin Jabłoński
Ochrona Danych Osobowych 1.0 05.12.2020 20:14 Marcin Jabłoński

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}