W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada opisów. Opisy te będą stopniowo uzupełniane.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: st.str. Krzysztof Pisz
 • E-mail: sekretariat@choszczno.straz.gov.pl
 • Telefon: 95 768 98 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie - ul. Bolesława Chrobrego 6, 73-200 Choszczno

Do budynku KP PSP w Choszcznie prowadzą dwa wejścia. Wejście dla gościu usytuowane jest od strony ul. Bolesława Chrobrego. Do obu wejść prowadzą schody.

Budynek Komendy Powiatowej PSP w Choszcznie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych do każdego pomieszczenia.

Do części administracyjnej prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Wejście do buynku poprzedzone jest kontrolą przez dyżurnego stanowiska kierowania.

W budynku znajduje się platforma wjazdowo-zjazdowa dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Parking dostosowany dla osób niepełnosprawnych znajduje się na placu wewnętrznym KP PSP w Choszcznie.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie
 • Adres: KW PSP Szczecin
  ul. Firlika 9/14
  71-637 Szczecin
 • E-mail: kancelaria@szczecin.kwpsp.gov.pl
 • Telefon: 91 480 88 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
08.12.2020 19:02 str. Pisz Krzysztof
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st.str. Krzysztof Pisz
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 8.0 22.09.2021 09:03 st.str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 7.0 22.09.2021 09:02 st.str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 6.0 22.09.2021 08:58 st.str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 5.0 05.05.2021 12:43 st.str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 4.0 30.12.2020 15:51 str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 3.0 30.12.2020 15:49 str. Pisz Krzysztof
Deklaracja dostępności 2.0 21.12.2020 08:50 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 1.0 08.12.2020 19:02 str. Pisz Krzysztof

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}