W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej serwisu internetowego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część filmów nie posiada napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • Na stronie internetowej nie wszystkie obrazki zawierają opisy alternatywne, jednakże są one sukcesywnie dodawane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Michalski.
 • E-mail: michalski@straz.glogow.pl
 • Telefon: +48 76 835 77 26

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Głogowie
 • Adres: ul. Gen. Władysława Sikorskiego 55
 • E-mail: sekretariat@straz.glogow.pl
 • Telefon: +48 76 835 77 14

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek komendy znajduje sie przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 55 w Głogowie, gdzie znajduje się parking i dojście dla pieszych. Wejście do głownego, dwupiętrowego  budynku jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Gen. Władysława Sikorskiego - jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone, zamykane elektrozamkiem. Zainsatlowany jest panel domofonu, za pomocą którego można skontaktować się z sekretariatem oraz z Stanowiskiem Kierowania KP PSP. 

Na parterze dostepny jest przedsionek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pozostałe piętra nie są przystosowane dla dla osób poruszających sie na wózkach inwalidzkich.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
07.12.2020 17:06 Mirosław Ołówek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Mirosław Ołówek
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 4.0 16.02.2021 09:35 Mirosław Ołówek
Deklaracja dostępności 3.0 16.02.2021 09:33 Mirosław Ołówek
Deklaracja dostępności 2.0 07.12.2020 17:09 Mirosław Ołówek
Deklaracja dostępności 1.0 07.12.2020 17:06 Mirosław Ołówek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP