W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej i BIP KP PSP w Górze

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej i BIP KP PSP w Górze.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-07
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-07

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Andrzej Kauch.
 • E-mail: kpgora@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 655432344

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: KP PSP w Górze
 • Adres: ul. W. Witosa
  56-200 Góra
 • E-mail: kpgora@kwpsp.wroc.pl
 • Telefon: 655432344

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Górze, ul. W. Witosa 22, 56-200 Góra

Budynek komendy to obiekt dwukondygnacyjny, w którym część biurowa znajduje się na parterze.

Wejście do budynku jest od strony ulicy W. Witosa, gdzie znajdują się drzwi wejściowe, dwuskrzydłowe, umożliwiają wejście do przedsionka, który oddzielony jest od korytarza z klatką schodową przeszklonymi drzwiami. Z korytarza komendy istnieje możliwość wejśćia przeszklonymi drzwiami do części biurowej  oraz do części budynku przeznaczonej dla JRG i SK (drzwi zamknięte, wstęp wzbroniony).

Klatka schodowa prowadzi na piętro, gdzie znajduje się sala konferencyjna, pokój emerytów i rencistów oraz pomieszczenie magazynowe.

Wejście do komendy posiada podjazdów dla wózków inwalidzkich.

Obiekt nie posiada windy.

Plac przed komendą wyposażony jest w parking samochodowy. Nawierzchnię placu stanowi kostka brukowa. Wjazd na plac wewnętrzny umożliwiają dwie bramy, które otwierane są ze stanowiska kierowania (niedostępne dla petentów).

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.02.2021 08:49 Andrzej Kauch
Wytwarzający/ Odpowiadający:
mł. bryg. Marcin Klefas
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 1.0 11.02.2021 08:49 Andrzej Kauch

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP