W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP

Świadczenie ratownicze

Informacje ogólne

Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł.

Prawo do tego świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);

- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od   miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

Procedura ubiegania się o świadczenie ratownicze

1. Pobierz i wypełnij wniosek - dostępny jest poniżej.

2. Pobierz i, wraz ze świadkami, wypełnij oświadczenie o udziale w działaniach ratowniczych - niezbędne jest znalezienie 3 świadków, w tym jednego pełniącego funkcje publiczne lub zatrudnionego w Urzędzie w poświadczanym okresie - wzór oświadczenia świadka dostępny jest poniżej. Świadkowie poświadczają okres do 31 stycznia 2011 roku.

3. Dołącz podpisane klauzule informacyjne RODO - dostępne poniżej (klauzule podpisuje wnioskodawca i wszyscy świadkowie z osobna)

4. Uzyskaj weryfikację i potwierdzenie oświadczeń świadków od właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta).

5. Pobierz i wypełnij Oświadczenie wnioskodawcy o nr NIP i przynależności do urzędu skarbowego  - dostępny jest poniżej,

6. Pobierz i wraz z Prezesem lub Naczelnikiem własnej OSP wypełnij Potwierdzenie Członkostwa OSP - dostępny jest poniżej,

7. Jeżeli potrzebujesz potwierdzić okres od 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. w działaniach ratowniczych (potwierdza tutejsza Komenda na podstawie posiadanej dokumentacji), pobierz i wypełnij wniosek  jego wydanie.

8. Komplet dokumentów dostarcz do Komendy Powiatowej PSP w Grójcu.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Wydział Operacyjny tel: 48 664 23 88 wew. 110

Materiały

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego
1​_Wniosek​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego.pdf 0.16MB
Oświadczenie świadka
2​_Oświadczenie​_świadka.pdf 0.13MB
Klauzula informacyjna RODO
3​_Klauzula​_informacyjna​_RODO.pdf 0.14MB
Oświadczenie wnioskodawcy o nr NIP
4​_Oświadczenie​_wnioskodawcy​_o​_nr​_NIP.pdf 0.05MB
Potwierdzenie Członkostwa OSP
5​_Potwierdzenie​_Członkostwa​_OSP.pdf 0.08MB
Wniosek o wydanie zaświadczenia PSP
6​_Wniosek​_o​_wydanie​_zaświadczenia​_PSP.pdf 0.08MB
Instrukcja pomocnicza dla członków OSP
7​_Instrukcja​_pomocnicza​_dla​_członków​_OSP.pdf 0.19MB
Ustawa OSP
8​_Ustawa​_OSP.pdf 0.29MB
Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego - wzór wypełnienia
9​_Wniosek​_o​_przyznanie​_świadczenia​_ratowniczego​_-​_wzór​_wypełnienia.pdf 0.19MB
Oświadczenie świadka - wzór wypełnienia
10​_Oświadczenie​_świadka​_-wzór​_wypełnienia.pdf 0.14MB
{"register":{"columns":[]}}