W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Fundusze Europejskie

Obraz przedstawia logo Funduszy Europejskich, flagę Polski i flagę Unii Europejskiej

Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP w Jaworze realizowana ze środków Unii Europejskiej

Termomodernizacja Komendy Powiatowej PSP w Jaworze realizowana ze środków Unii Europejskiej

Numer projektu: POIS.01.03.01-00-0115/17

Tytuł projektu: Kompleksowa i głęboka termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze

Cele projektu: Głównymi celami realizacji projektu są zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych oraz zmniejszenie poziomu zanieczyszczonego powietrza. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaworze zrealizuje te cele poprzez:

- Zmniejszenie przenikania ciepła przez przegrody,

- Docieplenie ścian zewnętrznych budynków,

- Docieplenie podłogi na gruncie

- Docieplenie stropodachu,

- Modernizacja oświetlenia na LED

- Docieplenie osłony zewnętrznej budynku

Założone do osiągnięcia cele są zgodne ze Strategią Europa 2020, długookresową Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030, Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 oraz Planem Gospodarki Niskoemisyjnej na terenie Gminy Miasto Jawor.

Planowane efekty:

1. Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej o 404,66 GJ/rok

2. Zmniejszenie zużycia energii końcowej o 311,28 GJ/rok

3. Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej 7 MWh/rok

4. Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych 37,42 MgCo2/rok

Wartość projektu:  601 142,90 zł

Wartość dofinansowania:  509 925,96 zł

 

 

Instytucja Zarządzająca POIiŚ wdrożyła mechanizm umożliwiający sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć w wykorzystaniu środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie :  http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci