W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej PSP w Krotoszynie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-12.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • pochodzą z różnych źródeł
 • niektóre materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • transmisje były nadawane na żywo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklaracje sporządzono dnia: 2020-09-01.
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-12
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest st.asp. Mateusz Dymarski, rzecznikkrotoszyn@psp.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 771 81 11. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Koordynatorem do spraw dostępności w KP PSP Krotoszyn jest st. bryg. Marek Kalak, marek.kalak@psp.wlkp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 47 771 81 00.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony rzecznika praw obywatelskich 

 

Dostępność architektoniczna

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie, ul. Mickiewicza 29, 63-700 Krotoszyn
 

Do budynku prowadzi tylko jedno wejście zlokalizowane przy ul. Mickiewicza. Wejście to przeznaczone jest dla interesantów i znajduje się na parterze. Wejście to nie jest ograniczone żadnymi przeszkodami.

Po przekroczeniu drzwi wejściowych natrafimy na  biurko podoficera, przy którym w godzinach pracy komendy zasiada strażak dyżurny. Jego zadaniem jest weryfikacja wszystkich interesantów oraz wskazanie  właściwego wydziału celem załatwienia danej sprawy. Większość biur w komendzie znajduje się na piętrze.  Na piętro prowadzą schody, a w budynku nie ma windy.

Interesanci z ograniczoną zdolnością poruszania się będą przyjmowani przy stoliku podoficera, który po uprzedniej weryfikacji powiadomi telefonicznie właściwy wydział. Przedstawiciel danego wydziału zejdzie do interesanta celem załatwienia danej sprawy.

Obiekt  komendy nie jest wyposażony w toaletę dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla interesantów.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku Komendy nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

W sekretariacie i w każdym innym miejscu można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.09.2020 20:31 Mateusz Dymarski
Wytwarzający/ Odpowiadający:
st. asp. Mateusz Dymarski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 25.0 12.03.2023 19:54 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 24.0 12.03.2023 19:52 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 23.0 09.01.2023 00:22 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 22.0 23.08.2022 10:05 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 21.0 25.02.2022 11:33 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 20.0 25.02.2022 10:33 Mateusz Dymarski
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 19.0 10.02.2021 15:30 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 18.0 13.10.2020 15:07 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 17.0 13.10.2020 09:48 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 16.0 13.10.2020 09:46 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 15.0 13.10.2020 09:46 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 14.0 13.10.2020 09:45 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 13.0 13.10.2020 09:36 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 12.0 13.10.2020 09:31 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 11.0 13.10.2020 09:29 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 10.0 13.10.2020 09:08 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 9.0 08.10.2020 13:46 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 8.0 08.10.2020 13:43 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 7.0 08.10.2020 13:40 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 6.0 08.10.2020 13:19 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 5.0 08.10.2020 12:42 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 4.0 29.09.2020 18:10 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 3.0 29.09.2020 18:07 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 2.0 27.09.2020 11:59 Mateusz Dymarski
Deklaracja dostępności 1.0 25.09.2020 20:31 Mateusz Dymarski

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}