W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Łańcucie

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarej w Łańcucie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Pomimo starań redaktorów serwisu, mogą wystąpić sytuacje, gdzie pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł,
 • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
 • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

Ponadto sporadycznie może wystąpić brak poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści do niniejszego serwisu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-25
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-29

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kpt. mgr inż. Dariusz Kaczor.
 • E-mail: prewencja@straz-lancut.pl
 • Telefon: (17) 224-76-46

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łańcucie
 • Adres: 37-100 Łańcut
  ul. Grunwaldzka 68
 • E-mail: kplancut@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: (17) 225-88-50

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Teren komendy znajduje się w Łańcucie przy ul. Grunwaldzka 68. Główne wejście oraz główna brama wjazdowa do siedziby Komendy usytuowane są od strony ul. Sikorskiego. Do głównego wejścia budynku prowadzi utwardzona nawierzchnia bez stopni i przeszkód dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wejście do głównego,  piętrowego  budynku znajduje od strony zewnętrznego placu Komendy mieszczącego się od strony ul. Sikorskiego. W celu umożliwienia wejścia do budynku osób niepełnosprawnych należy uprzednio skontaktować się telefonicznie pod numerem (17) 224-76-46. Budynek nie jest wyposażony w windę. Na każdym piętrze znajduje się toaleta.

Do budynku nie można wnosić jakiejkolwiek broni, materiałów wybuchowych i niebezpiecznych oraz innych rzeczy mogących narazić pracowników lub osoby postronne na niebezpieczeństwo.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
25.11.2020 11:05 Kamil Blok
Wytwarzający/ Odpowiadający:
kpt. Dariusz Kaczor
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 3.0 29.09.2021 09:56 Kamil Blok
Deklaracja dostępności 2.0 29.09.2021 09:52 Kamil Blok
Deklaracja dostępności 1.0 25.11.2020 11:05 Kamil Blok

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}