W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

W Komendzie Powiatowej funkcjonuje sekretariat, przez którą przechodzi korespondencja adresowana do Komendanta Powiatowego oraz do poszczególnych komórek organizacyjnych Komendy Powiatowej. Wpływające sprawy są  kierowane do załatwienia przez merytoryczne komórki organizacyjne. Po zarejestrowaniu spraw w księdze kancelaryjnej i zadekretowaniu przez komendanta, akta spraw za pokwitowaniem otrzymują kierownicy komórek organizacyjnych. W przypadku, gdy z treści sprawy wynika, że właściwym do jej załatwienia jest inny organ, sprawa jest przekazywana do załatwienia według właściwości, z powiadomieniem adresata sprawy. 

Pisma wychodzące są podpisywane przez Komendanta Powiatowego PSP lub jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikająca z regulaminu organizacyjnego KP PSP. Wysyłka korespondencji poza Komendę Powiatową następuje za pośrednictwem sekretariatu po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w księdze kancelaryjnej.

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2020 10:36 st. sekc. Paweł Pieniążek
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Organizacyjno - Kwatermistrzowski
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Przyjmowanie i załatwianie spraw 7.0 25.11.2020 09:51 Kamil Blok
Przyjmowanie i załatwianie spraw 6.0 24.11.2020 13:57 st. sekc. Paweł Pieniążek
Przyjmowanie i załatwianie spraw 5.0 24.11.2020 13:55 st. sekc. Paweł Pieniążek
Przyjmowanie i załatwianie spraw 4.0 24.11.2020 13:51 st. sekc. Paweł Pieniążek
Przyjmowanie i załatwianie spraw 3.0 23.11.2020 11:01 st. sekc. Paweł Pieniążek
Przyjmowanie i załatwianie spraw 2.0 23.11.2020 11:00 st. sekc. Paweł Pieniążek
Przyjmowanie i załatwianie spraw 1.0 23.11.2020 10:36 st. sekc. Paweł Pieniążek

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP