W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Historia

Historia Zawodowej Straży Pożarnej - Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

1.X.1990 r. na stanowisko Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych w Myślenicach nominację otrzymał por. inż. Jan Tajduś. Dążeniem nowego komendanta było utworzenie w Myślenicach pełnej jednostki Zawodowej Straży Pożarnej. W związku z brakiem możliwości dostosowania pomieszczeń w budynku OSP Myślenice Śródmieście dla potrzeb nowo tworzonej Zawodowej Straży Pożarnej, zachodziła konieczność znalezienia obiektu, który spełniałby warunki jej prawidłowego funkcjonowania. W trakcie uzgodnień z jednostkami OSP Myślenice Zarabie i Myślenice Dolne Przedmieście w sprawie rozbudowy ich obiektów na cele Zawodowej Straży Pożarnej, Komenda Rejonowa Straży otrzymała propozycje od ówczesnego Kierownika Rejonu administracyjnego, Pana Kalisza, na przejęcie budynków usytuowanych przy ul. Przemysłowej 9 w Myślenicach, po likwidowanej bazie PTHW Kraków Oddział Myślenice. I tak w dniu 22.XI.90 r. sporządzono pierwszy protokół zdawczo-odbiorczy dotyczący przekazania w/w obiektu. Od tego momentu przystąpiono do sporządzania planu adaptacji istniejących pomieszczeń dla potrzeb Zawodowej Straży Pożarnej. Równocześnie nawiązano kontakt oraz rozpoczęto rozmowy z Kierownikiem Rejonu i Kombinatem Budownictwa Mieszkaniowego Zachód, w sprawie przejęcia w użytkowanie dodatkowej powierzchni niezbędnej dla rozbudowy bazy ZSP i KRSP. W związku z tymi faktami, pozostało wystąpić z wnioskiem do Wojewody o utworzenie Zawodowej Straży Pożarnej w Myślenicach. W dniu 11.XII.90 r. Wojewoda Krakowski Pan Tadeusz Piekarz wydał taką decyzję. Od tego momentu stanowisko Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej objął por. inż. Jan Tajduś, łącząc ją z funkcją Komendanta Rejonowego Straży Pożarnych, natomiast stan etatów KRSP wynosił 19 osób. Wskutek usilnych działań Komendanta Zawodowej Straży Pożarnej, pozyskano z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnych dodatkowe środki finansowe, które wykorzystano na zakup materiałów budowlanych, opału i innych niezbędnych rzeczy potrzebnych do adaptacji pomieszczeń. Całość prac prowadzono systemem gospodarczym, w którym duży wkład i wysiłek włożyli strażacy zatrudnieni w Zawodowej Straży Pożarnej oraz Komendzie Straży Pożarnych.

Nowo powstała Zawodowa Straż Pożarna dysponowała w tym czasie tylko jednym samochodem gaśniczym typu GBA 2,5/16 (Star), który otrzymała z Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Pożarniczego w Wieliczce.

Pierwszy kwartał 1991 r. to wytężona, mozolna i ciężka praca załogi w dalsze przystosowanie pozyskanych pomieszczeń. Ponieważ Komenda Rejonowa Straży Pożarnych znajdowała się przy ul. Wyspiańskiego 5, zajmując pomieszczenia Urzędu Rejonowego, powstała koncepcja budowy nowego budynku komendy na bazie Zawodowej Straży Pożarnej przy ul. Przemysłowej 9, który łączyłby obie funkcje. Kolejny kwartał to intensywny okres przygotowań do budowy nowego obiektu komendy, których efektem było wykupienie sąsiedniej działki od firmy KBM Zachód i zawarcie umowy z firmą Pana Dyczkowskiego na realizację budowy. W trakcie, kiedy rosły mury budynku nowej siedziby komendy, we wrześniu 1992 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych przeniosła się do budynku biurowego po firmie KBM Zachód. Natomiast w sierpniu ZSP została doposażona w drugi samochód gaśniczy typu GCBA 6/32 (Jelcz) oraz przyczepkę ratownictwa technicznego.

W związku z reorganizacją struktur straży pożarnych, o której mówiło się już od 1991 r., w sierpniu 1992 r. Komenda Rejonowa Straży Pożarnych została przekształcona w Komendę Rejonową Państwowej Straży Pożarnej, a Zawodowa Straż Pożarna w Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej. Nominację na stanowisko Komendanta Rejonowego otrzymał kpt. inż. Jan Tajduś, a dowódcą JRG został st.asp. Czesław Król. Natomiast nieetatowym zastępcą Komendanta Rejonowego PSP został st.asp. Andrzej Burzawa.

Zaledwie w rok po reorganizacji - w listopadzie 1993 r. - budynek KR PSP w stanie surowym przekazano do wykończenia. W tym okresie nominację na stanowisko dowódcy JRG otrzymuje st.asp. Andrzej Ślusarczyk. natomiast załoga - prowadząc nadal systemem gospodarczym prace - wykonała w ok. 60%, wiele czynności związanych z wykończeniem budynku. Wymagało to dużego poświęcenia ze strony kierownictwa jak i całej załogi, gdyż w większości prace wykonywane były w czasie wolnym - po służbie. Jednak wiele prac prowadzonych było także równolegle z tokiem pełnienia służby. Dlatego też, trzeba było pogodzić codzienne zajęcia wynikające z programu szkolenia zawodowego jak również wyjazdów do zdarzeń. Dzięki temu w 1994 r. prace zakończone. Od tego roku strażacy myśleniccy rozpoczęli służbę w nowym budynku. W dalszym okresie kierownictwo KR PSP przy współudziale KW PSP i przychylności władz miejskich i gminnych, czyniło starania w celu pozyskania dla JRG sprzętu do realizacji zadań wynikających z ustawy o PSP, które były stawiane coraz wyżej. W tym okresie nawiązano wiele kontaktów ze służbami i instytucjami, które w różny sposób procentowały na rzecz PSP w Myślenicach. Duże zaangażowanie kierownictwa komendy spowodowało szybki rozwój i prawidłowe funkcjonowanie komendy wraz z Jednostką Ratowniczo-Gaśniczą, poprzez sukcesywne wyposażanie w sprzęt do działań ratownictwa drogowego, chemicznego i ekologicznego. W 1996 r. podjęto czynności zmierzające do rozbudowy boksów garażowych. Dzięki pozytywnej akceptacji ówczesnego Komendanta Głównego PSP gen. Feliksa Deli, rozpoczął się proces dobudowy trzech boksów garażowych wraz z zapleczem socjalnym dla JRG, która po trzech latach została zakończona.

Rok 1999 to kolejna reorganizacja struktur PSP w związku z reformą administracyjną kraju. Dlatego też, Komenda Rejonowa PSP i JRG PSP zostały przekształcone w Komendę Powiatową PSP. Komendantem KP PSP został mł. bryg. mgr inż. Jan Tajduś, a zastępcą i jednocześnie dowódcą JRG został asp. sztab. Andrzej Ślusarczyk, który w roku 2000 przeszedł na emeryturę i zastąpił go mł. kpt. inż. Sławomir Kaganek. W 2007 roku tut. Komendant Powiatowy st. bryg. mgr inż. Jan Tajduś objął stanowisko Zastępcy Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie (mianowany na to stanowisko 22 stycznia), do czasu powołania nowego Komendantem Powiatowego pełniącym obowiązki został st. kpt. mgr inż. Sławomir Kaganek, który został mianowany 13 marca na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Myślenicach. Pomimo braków etatowych i sprzętowych, kierownictwo komendy znając występujące i wciąż narastające zagrożenia na terenie powiatu, nadal dąży i czyni starania do poszerzenia bazy sprzętowej oraz pozyskania specjalistycznego sprzętu do ich likwidacji. I tak w dniu dzisiejszym tut. Komenda posiada na wyposażeniu następujące samochody: GBA 2,5/24 (Renault),  GBARt 2,5/16 (Mercedes), GCBA 5/32 (Scania), SCRT (Volvo), SH-25 (Volvo) SLRR (Nissan), SOp (Dacia), SOp (Skoda), Microbus (Renault), SKw (Star), SLKw (Ducato), Administracyjny (Lancia), Quad z przyczepką (Arctic). W KP PSP w Myślenicach na 31.12.2015r. są 74 etaty; tj.  71 funkcjonariuszy i 3 etaty cywilne, jednak wciąż jest to zbyt mała ilość etatów w stosunku do wykonywanych zadań i do obszaru chronionego (wskaźnik 0,584 strażaka na 1000 mieszkańców). Najważniejszym celem działań Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach jest to, aby społeczeństwo przebywające czy przejeżdżające przez teren powiatu myślenickiego, czuło się w pełni bezpiecznie, a oczekując pomocy szybko ją otrzymało, w jak najbardziej efektywny i profesjonalny sposób.

Zdjęcia (16)

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
18.11.2020 13:35 asp. Jakub Pachoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Historia 1.0 18.11.2020 13:35 asp. Jakub Pachoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}