W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Szczeciński.
 • E-mail: sszczecinski_my@straz.krakow.pl
 • Telefon: 478317022

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
 • Adres: Myślenice ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice
 • E-mail: kppspmyslenice@straz.krakow.pl
 • Telefon: 478317000

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach przy ul. Przemysłowej 9 ,
 2. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście Strażaka Dyżurnego, który prowadzi interesanta do pokoju Sekretariatu,
 3. Budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
 4. Brak możliwości z korzystania tłumacza jezyka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Graficzne przeglądarki internetowe umozliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyswietlanej strony.
Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiedznią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
Opera:
[SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
[-] aby pomniejszyć widok

 

Ponizszy film przygotowany dzięki uprzejmości Pani Beaty Postawa-Ćwierz - Interwent Kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach:

Materiały

Raport dostepności
Raport​_o​_dostępności​_KP​_PSP​_Myślenice.pdf 0.10MB
Plan działania
Plan​_działania​_na​_rzecz​_poprawy​_dostępności​_w​_KP​_PSP.pdf 1.06MB
Tekst łatwy do czytania
KP​_PSP​_Myślenice​_-​_tekst​_łatwy​_do​_czytania.pdf 0.92MB
Tekst czytany maszynowo
KP​_PSP​_Myślenice​_-​_tekst​_czytany​_maszynowo.docx 0.02MB
Film przygotowany dzięki uprzejmości Pani Beaty Postawa-Ćwierz - Interwent Kryzysowy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach
Tłumacz​_dla​_osób​_niesłyszących.MP4 154.90MB

Wideo

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
23.11.2020 12:34 asp. Jakub Pachoń
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 9.0 28.03.2022 11:16 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 8.0 28.10.2021 13:34 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 7.0 28.10.2021 11:07 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 6.0 28.10.2021 11:02 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 5.0 27.09.2021 10:55 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 4.0 21.09.2021 10:03 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 3.0 16.06.2021 14:54 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 2.0 11.12.2020 08:02 Jakub Pachoń
Deklaracja dostępności 1.0 23.11.2020 12:34 asp. Jakub Pachoń

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}