W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
 • - pochodzą z różnych źródeł,
 • - opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • - niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia:
  • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Sławomir Szczeciński.
  • E-mail: sszczecinski_my@straz.krakow.pl
  • Telefon: 123734123

  Każdy ma prawo:

  • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
  • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

  Żądanie musi zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
  • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
  • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

  Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

  Skargi i odwołania

  Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

  • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach
  • Adres: Myślenice ul. Przemysłowa 9, 32-400 Myślenice
  • E-mail: kppspmyslenice@straz.krakow.pl
  • Telefon: 123734120

  Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  1. Wejście i wjazd na teren Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach przy ul. Przemysłowej 9 ,
  2. Wejście na teren komendy odbywa się w asyście Strażaka Dyżurnego, który prowadzi interesanta do pokoju Sekretariatu,
  3. Budynek komendy nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych,
  4. Brak możliwości z korzystania tłumacza jezyka migowego.

  Informacje dodatkowe

  Ułatwienia

  Graficzne przeglądarki internetowe umozliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyswietlanej strony.
  Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiedznią kombinację klawiszy:
  Firefox, Chrome, Internet Explorer:
  [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
  [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
  Opera:
  [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
  [-] aby pomniejszyć widok

  Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  Informacje o publikacji dokumentu
  Pierwsza publikacja:
  23.11.2020 12:34 asp. Jakub Pachoń
  Wytwarzający/ Odpowiadający:
  Wydział Operacyjny
  Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
  Deklaracja dostępności 2.0 11.12.2020 08:02 Jakub Pachoń
  Deklaracja dostępności 1.0 23.11.2020 12:34 asp. Jakub Pachoń

  Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP