W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Ochrona danych osobowych

10.12.2020

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art.14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 • Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu (74-300 Myślibórz,
  ul. Lipowa 1b, tel. 95 747 20 96, fax. 95 747 20 97, e-mail: sekretariat@kppspmysliborz.pl lub kp.mysliborz@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 • W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych: (71-637 Szczecin, ul. Firlika 9/14, tel. 91 4808801, fax. 91 4808802
  e-mail:
  iod@szczecin.kwpsp.gov.pl).
 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c, d i e RODO –
  w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu  oraz prowadzonych działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 • Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.       
 • Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 • Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01,
  e-mail:
  kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.             
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Materiały

Zakres odpowiedzialności oraz podział zadań współadministratorów Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej
Zakres​_odpowiedzialności​_oraz​_podział​_zadań​_współadministratorów​_Systemu​_Wspomagania​_Decyzji​_Państwowej​_Straży​_Pożarnej.pdf 0.22MB
Odpowiedzialnośc i zadania innych niż PSP jednostek Ochrony przeciwpożarowj mających dostep do SWD PSP
Odpowiedzialnośc​_i​_zadania​_innych​_niż​_PSP​_jednostek​_Ochrony​_przeciwpożarowj​_mających​_dostep​_do​_SWD​_PSP.pdf 0.21MB
Informacja o monitoringu wizyjnym
klauzula​_informacyjna.pdf 0.08MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 10:21 Adrian Wójcicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy i Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Ochrona danych osobowych 5.0 17.02.2021 14:31 str. Adrian Wójcicki
Ochrona danych osobowych 4.0 11.01.2021 08:10 str. Adrian Wójcicki
Ochrona danych osobowych 3.0 04.12.2020 10:33 Adrian Wójcicki
Ochrona danych osobowych 2.0 04.12.2020 10:24 Adrian Wójcicki
Ochrona danych osobowych 1.0 02.12.2020 10:21 Adrian Wójcicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP