W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: str. Adrian Wójcicki.
 • E-mail: wojcicki.adrian@straz.mysliborz.pl
 • Telefon: 731711853

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu
 • Adres: Myślibórz
  ul. Lipowa 1B
 • E-mail: iwko.maciej@straz.mysliborz.pl
 • Telefon: 95 747-20-96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Myśliborzu.

Ul. Lipowa 1B, 74-300 Myślibórz

Wejście na teren komendy znajduje się od strony ulicy Lipowej i zabezpieczone jest drzwiami z domofonem.

W budynku znajduje się domofon obsługiwany przez służbę dyżurną, przejęcie interesanta odbywa się przez osoby, do których zgłaszana jest chęć wejścia.

Przed budynkiem znajduje się miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
02.12.2020 08:23 Adrian Wójcicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy i Operacyjny
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 7.0 02.02.2021 07:52 str. Adrian Wójcicki
Deklaracja dostępności 6.0 30.12.2020 12:16 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 5.0 29.12.2020 07:51 Adrian Wójcicki
Deklaracja dostępności 4.0 29.12.2020 07:49 Adrian Wójcicki
Deklaracja dostępności 3.0 21.12.2020 08:54 str. Cezary Rynkun
Deklaracja dostępności 2.0 02.12.2020 09:08 Adrian Wójcicki
Deklaracja dostępności 1.0 02.12.2020 08:23 Adrian Wójcicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP