W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku

Komenda Powiatowa PSP w Nisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-10
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-10

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część zdjęć nie posiada opisów lub są ogólne. Opisy będą stopniowo uzupełniane

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-10

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: ogn. Łukasz Chwiej.
 • E-mail: lchwiej@nisko-straz.itl.pl
 • Telefon: 158412140

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Komendant Powiatowy PSP w Nisku
 • Adres: ul. Nowa 42
  37-400 Nisko
 • E-mail: kpnisko@podkarpacie.straz.pl
 • Telefon: 158412140

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek główny Komendy Powiatowej PSP w Nisku znajduje się przy ulicy Nowej, wejście od strony frontowej za poziomie parteru, bez schodów i stopni.

Miejsca parkingowe zostały zlokalizowane przed budynkiem KP PSP przy wejściu głównym. Wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, możliwość dojazdu w pobliże wejścia głównego, gdzie znajduje się domofon, łączący się z dyżurnym stanowiska kierowania. Przy wskazaniu celu wizyty dyżurny informuje, w zależności od potrzeb, osoby realizujące zadania, które odbierają gości i asystują przez cały czas pobytu. W chwili zakończenia wizyty te osoby prowadzą interesanta do wyjścia.

Budynek KP PSP jest obiektem dwukondygnacyjnym wyposażonym w jedną klatkę schodową oraz holl i przestronne korytarze. Obiekt ze względu na rozwiązania architektoniczne nie posiada wind i rozwiązań takich jak pochylnie, platformy itp. Osoba niepełnosprawna może liczyć na pełną pomoc strażaka asystującego w zakresie odpowiednim do stopnia niepełnosprawności.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na poziomie parteru. Obsługa administracyjna osób niepełnoprawnych ruchowo odbywa się na parterze budynku.

Wejście na teren KP PSP w asyście psa jest dozwolona. Warunkiem jest zabezpieczenie psa przed ugryzieniem osób trzecich (kaganiec).

 

Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
20.11.2020 11:02 bryg. Ireneusz Szewczyk
Wytwarzający/ Odpowiadający:
PRZ/PK
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Deklaracja dostępności 2.0 14.12.2020 09:32 bryg. Ireneusz Szewczyk
Deklaracja dostępności 1.0 20.11.2020 11:02 bryg. Ireneusz Szewczyk

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}