W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Tryb rozpatrywania

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Godziny pracy sekretariatu: od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel./fax 15 8412140,  15 8414778 wew. 10
tel. MSWiA 8623442

Adres do korespondencji:
Komenda Powiatowa PSP w Nisku
ul. Nowa 42
37-400 Nisko

 

Komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Nisku przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu, we wtorek, w godz. 14.30-15.30. W pozostałych dniach tygodnia, interesanci mogą skargi i wnioski składać w sekretariacie od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 7:30 – 15:30.

Podczas nieobecności komendanta powiatowego PSP, jego zadania i kompetencje realizuje zastępca komendanta.

Korespondencja wpływająca rejestrowana jest w Sekretariacie Komendy, a następnie po zadekretowaniu przez komendanta lub jego zastępcę przekazywana do załatwienia według właściwości do określonej komórki organizacyjnej. Korespondencja adresowana imiennie odbierana jest przez sekretariat, a następnie przekazywana adresatowi. Pisma wychodzące są podpisywane przez komendanta powiatowego lub jego zastępcę, zgodnie z właściwością wynikającą z regulaminu organizacyjnego KP PSP. Wysyłka korespondencji poza Komendę Powiatową PSP w Nisku następuje za pośrednictwem Sekretariatu po wcześniejszym odnotowaniu tego faktu w książce kancelaryjnej.

Załatwianie spraw odbywa się z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie postępowania administracyjnego.

{"register":{"columns":[]}}